Tag Archives: Publicistică

Prietenii românilor, de Vasile Alecsandri (comentariu literar, rezumat literar)

Articolul Prietenii românilor, de Vasile Alecsandri, a fost publicat în „România literară”, nr. 12 din 20 martie 1855 şi este un cald omagiu adus prietenilor din Franţa ai românilor, care susţinuseră cauza poporului român peste hotare: St. Marc de Girardin, Felix Colson, I.A. Vaillant, A. Baligot de Beyne, H. Desprez, A. Billecocq, Jules Michelet, Ubicini – unii dintre ei cunoscând nemijlocit ţara şi poporul nostru: St. Marc de Girardin vizitase Principatele Dunărene în 1836, I.A. Vaillant fusese profesor la Bucureşti timp de mai mulţi ani, Billecocq fusese consul al Franţei în Principate, Ubicini se afla la Bucureşti în timpul revoluţiei …

Read More »

Melodiile româneşti, de Vasile Alecsandri (comentariu literar, rezumat literar)

Articolul Melodiile româneşti, de Vasile Alecsandri, publicat în „România literară”, nr. 9 din 27 februarie 1855, se ocupă de două culegeri de cântece populare româneşti tipărite una „într-un album foarte elegant”, la Leopol, de bucovineanul Charles Miculi, iar cealaltă la Viena, în 1850, de Henri Ehrlich. Articolul, având la sfârşit menţiunea „va urma”, a rămas neterminat. El se înscrie, ca şi celelalte apărute în paginile „României literare”, în preocuparea centrală a revistei: „răspândirea ideii Unirii şi adâncirea în cercurile largi a conştiinţei naţionale” (conferă G.C. Nicolescu, Viaţa lui Vasile Alecsandri). Vasile Alecsandri

Read More »

Satire şi alte poetice compuneri de prinţul Antioh Cantemir, de Vasile Alecsandri (comentariu literar, rezumat literar)

Satire şi alte poetice compuneri de prinţul Antioh Cantemir, de Vasile Alecsandri, a fost publicat în „Propăşirea”, nr. 23 din 17 iunie 1844, la rubrica „Critică”. Articolul elogia traducerea compunerilor lui Antioh Cantemir, făcută de Costache Negruzzi şi Alecu Donici, folosind copios exemple din aceste scrieri satirice care se potriveau şi la adresa clasei conducătoare din Moldova. Vasile Alecsandri Se pare că, din această cauză, cenzura a tăiat din versurile mai îndrăzneţe ale prinţului şi nu din articolul lui Alecsandri (conferă G.C. Nicolescu, Viaţa lui Vasile Alecsandri). Antioh Cantemir

Read More »

O contribuţie heraldică la istoria brâncovenilor, de Mateiu I. Caragiale (comentariu literar, rezumat literar)

O contribuţie heraldică la istoria brâncovenilor, de Mateiu I. Caragiale, este un articol a cărui primă ediţie a fost publicată la 18/19 septembrie 1935. Mateiu I. Caragiale Fragment Cum studiul de faţă îl scriem în româneşte, limbă care nu are, în felul celor apusene, o terminologie heraldică proprie şi precisă, consfinţită de o întrebuinţare străveche, socotim de trebuinţă a fixa din capul locului punctul de vedere căruia înţelegem să ne conformăm pentru a împlini această lipsă. Ştim că idiomul nostru s-a pricopsit, şi nu foarte de curând, cu ter­meni heraldici proprii, suntem departe de a ni-i însuşi, deoa­rece nu recunoaştem …

Read More »

Vechi impresii de spectator, de Mateiu I. Caragiale (comentariu literar, rezumat literar)

Vechi impresii de spectator, de Mateiu I. Caragiale, este un articol a cărui primă ediţie a fost publicată în „Cele trei Crişuri”, nr. 11-12 din noiembrie-decembrie, 1931. Mateiu I. Caragiale Fragment Fiind un partizan al despotismului luminat, franc însă, nu deghizat, am despre parlamentarism, în ţările unde alegerile dau guvernului, oricare ar fi el, majorităţi prea covârşitoare, o părere în consecinţă. Dar nu din pricina acestei păreri, ci dintr-o sim­plă lipsă de curiozitate, nu aş fi asistat desigur niciodată la o şedinţă a Parlamentului român, dacă, în 1912, obţinând o mo­destă slujbă de încredere pe lângă un ministru – neuitatul …

Read More »

Buletin pentru exterior, de Mateiu I. Caragiale (comentariu literar, rezumat literar)

Buletin pentru exterior, de Mateiu I. Caragiale, este un articol a cărui primă ediţie a fost publicată în „Journal de Roumanie”, nr. 1, 1/14 mars, 1919, iscălit cu iniţiale. Exemplarul figurează în Fondul Saint-Georges, Biblioteca Naţională a României, cota CXIX-20-30. Tot acolo sunt şi ciorne în limba franceză. Mateiu I. Caragiale Fragment Jurnalul României, apărând mai cu seamă în scopul de a informa publicul străin asupra ţării noastre, va consacra în coloanele sale primul loc unui buletin al situaţiei interne generale. Conceput sistematic, întocmit într-un spirit obiectiv şi imparţial, acest buletin va sluji ca un auxiliar spre a înţelege şi …

Read More »

O înscriere bizară, de Mateiu I. Caragiale (comentariu literar, rezumat literar)

O înscriere bizară, de Mateiu I. Caragiale, este un articol a cărui primă ediţie a fost publicată în „Presa”, nr. 109 din 14 iulie 1913, semnat cu iniţialele M.I.C. Un exemplar care a aparţinut autorului, se află la BNR (Fondul St. G., cota CXIX-2-20). Pe exemplar, Mateiu a purces la unele corecturi, ce se află şi în ediţia Perpessicius, unde, însă, se mai găsesc şi altele. Presupunem, totuşi, că exemplarul la care se referea primul editor era acelaşi. Articolul veştejeşte adeziunea principelui George Valentin Bibescu la Partidul Naţional Liberal condus de Ion I.C. Brătianu. De fapt, între noul aderent şi …

Read More »

Fragmentarium, de Mihai Eminescu (comentariu literar, rezumat literar)

Fragmentele din 1868-1870 cuprind idei-nucleu care anticipează unele din tezele filozofice de mai târziu din scrisul lui Eminescu. Generalităţile unesc texte din 1871-1882 în care Eminescu caută să definească obiectul filozofiei în raport cu ştiinţele exacte. George Călinescu acordă atenţie textului Filozofia creşte intelectul prin care ilustrează gândirea filozofică a poetului. Textul Filozofia are un scop social reţine atenţia prin reflecţiile antischopenhaueriene. Secţiunea Ontologie grupează texte privind existenţa în genere, natura: mişcare, materie, raporturi şi om – societate – istorie în interpretare filozofică. Se deschide cu textul Esse-movi, enunţ esenţial în opera eminesciană. Poetul se opreşte la modificarea conceptelor şi …

Read More »

Ceea ce-mi roade inima…, de Mihai Eminescu (comentariu literar, rezumat literar)

Ceea ce-mi roade inima…, de Mihai Eminescu, este un articol a cărui primă ediţie a fost publicată de Dimitrie Vatamaniuc în revista „Manuscriptum”, nr. 4 din octombrie-decembrie 1980. A fost publicat, prima dată, în volum în Opere XII. Publicistica. Se păstrează în manuscrisul 2.276, 191r-198r. Eminescu aşterne pe hârtie acest articol-confesiune în martie 1881 la o mare tensiune intelectuală, cum se vede de altfel şi din scrisul precipitat, ce ridică mari dificultăţi în descifrare. Poetul dă expresie indignării sale împotriva fruntaşilor partidelor conservator şi liberal, care duceau tratative în vederea proclamării Regatului. I.C. Brătianu, preşedintele Partidului Liberal, adresează conservatorilor invitaţia …

Read More »

Tot în n-rul nostru…, de Mihai Eminescu (comentariu literar, rezumat literar)

Tot în n-rul nostru…, de Mihai Eminescu, este un articol a cărui primă ediţie a fost publicată de Dimitrie Vatamaniuc în revista „Manuscriptum”, nr. 3 din iulie-septembrie, 1978. A fost publicat, prima dată, în volum în Opere X. Publicistica. Se păstrează în manuscrisul 2.264, 425r-438r. Eminescu trimite la editorialul său Organele de publicitate…, publicat în „Timpul” din 20 decembrie 1878 (Opere X. Publicistica), unde denunţă „incapacitatea erijată în titlu de merit, prostia şi neştiinţa brevetate ca titluri de recomandare”. Teza este expusă în termeni asemănători şi în articolul În numărul nostru de la 20 decembrie…, publicat în „Timpul” din 12 …

Read More »