Tag Archives: Publicişti

Vasile Conta

Vasile Conta (15 noiembrie 1845, Ghindăoani, judeţul Neamţ – 21 aprilie 1882, Iaşi) – filosof, jurist, poet, publicist, estetician şi politician. Şi-a făcut studiile elementare la Târgu Neamţ, liceul la Iaşi, după a cărui absolvire se înscrie, în 1868, la Facultatea de Drept din Iaşi. În anul 1869, printr-un concurs de împrejurări, viitorul filosof urmează cursurile Institutului de Comerţ din Anvers pe care le încheie în 1871; obţine, apoi, titlul de doctor în ştiinţe juridice (1872). În tinereţe, pe când se afla în Belgia, Conta s-a apropiat de ideile socialiste, participând, la întrunirile Internaţionalei. După întoarcerea în ţară, avea să …

Read More »

Ioan Comşa

Ioan Comşa (26 noiembrie 1912, Bucureşti) – traducător şi publicist. Este fiul Otiliei (născută Garfunkel) şi al lui Aron Comşa, contabil. Licenţiat al Facultăţii de Ştiinţe Juridice a Universităţii din Bucureşti, face şi studii la Pitman’s College din Londra. Membru al Baroului de Ilfov, este secretar în biroul consilierului juridic al Legaţiei Britanice (1935-1941), avocat pledant la Institutul Central de Statistică (1944-1947) şi, concomitent, redactor al publicaţiilor „Rumanian Press Review” pentru Misiunea Militară Americană (octombrie 1944 – martie 1945), apoi pentru Misiunea Politică Americană (aprilie 1945 – iulie 1947). Ocupă ulterior alte funcţii: documentarist la Biblioteca Americană din Bucureşti (1947-1950), …

Read More »

Tudor Colac

Tudor Colac (10 martie 1948, sat Dumeni, comuna Costiceni, judeţul Hotin, Basarabia, în prezent raionul Noua Suliţă, regiunea Cernăuţi, Ucraina) – eseist, publicist, etnolog, folclorist şi istoriograf al folcloristicii româneşti din Republica Moldova. Studii: şcoala primară şi studii medii în loc natal (absolvită în 1965); studii la Facultatea de Filologie şi Jurnalism a Universităţii de Stat din Moldova (1965-1970); studiază muzica ca asociat la facultatea de arte frumoase (secţia serală) a aceleiaşi universităţi (1965-1969). Doctor în filologie, specializarea folclor al Universităţii „Babeş-Bolyai” din Cluj Napoca cu teza Familia – vatră a spiritualităţii româneşti (1999), conducător ştiinţific profesor universitar, doctor Dumitru …

Read More »

Andrei Codrescu

Andrei Codrescu (pseudonimul literar al lui Andrei Goldmutter) (20 decembrie 1946, Sibiu) – poet, prozator, eseist şi publicist. Urmează cursurile Liceului „Gheorghe Lazăr” din Sibiu, perioadă în care începe să scrie sub influenţa poeţilor „subversivi” ai anilor ’60 (Lucian Blaga, Tristan Tzara şi alţi scriitori citiţi „pe sub masă”). Debutează cu versuri în „Luceafărul”, colaborând apoi şi la „Gazeta literară”, „Steaua” şi „România literară”; semnează cu pseudonimul Andrei Steiu. În 1966 emigrează în Statele Unite, devenind cetăţean american în 1981. Se instalează pentru o vreme în New York, în Lowery Side, „unde se aflau poeţii şi inima hipi de pe …

Read More »

Sofia Cocea

Sofia Cocea (15 iunie 1839, Fălticeni, judeţul Suceava – 27 octombrie 1861, Vaslui) – publicistă şi autoare de versuri. Fiică a unui administrator de moşie, Cocea îşi începe învăţătura într-un pension din Iaşi, o continuă la Târgu Neamţ şi o termină, în vara anului 1856, la Şcoala Centrală din Iaşi. Cererea prin care solicita caimacamului Nicolae Vogoride o bursă pentru a urma în străinătate studii de pedagogie este respinsă. Se căsătoreşte în 1859 cu profesorul G. Hrisoscoleu. A fost profesoară la Târgu Neamţ şi Vaslui. În anii premergători Unirii Principatelor a colaborat la cele mai însemnate gazete unioniste: „Tribuna”, „Reforma”, …

Read More »

Ion Clopoţel

Ion Clopoţel (10 noiembrie 1892, Poiana Mărului, judeţul Braşov – 23 august 1986, Bucureşti) – publicist şi memorialist. Fiu al Susanei şi al lui Ion Clopoţel, provenind dintr-o familie de mineri de condiţie modestă, Clopoţel urmează cursurile primare în comuna natală şi Liceul „Andrei Şaguna” din Braşov (1903-1912). Cu sprijinul lui Vasile Goldiş, îşi continuă studiile universitare, începute la Cluj, la Budapesta (1912-1916) şi Viena (1916-1918), unde obţine licenţa în litere (filologie romanică) şi filosofie. Devine profesor suplinitor la Şcoala Normală Confesională din Caransebeş şi la Şcoala de Arte şi Meserii din Braşov (1919-1921), apoi profesor titular de română şi …

Read More »

Claymoor

Claymoor (pseudonimul literar al lui Mihai (Mişu) Văcărescu) (1843, Bucureşti – 11 iunie 1903, Bucureşti) – publicist. Este fiul poetului Iancu Văcărescu. Unul dintre numeroşii săi fraţi, Ioan, care ajunge ministru plenipotenţiar la Paris, a fost tatăl Elenei Văcărescu. Trecut prin liceul „Louis le Grand” din capitala Franţei, Claymoor, întors în ţară, îndeplineşte scurt timp unele funcţii administrative, însă, decât prefect de Dâmboviţa, el preferă, oarecum şi în virtutea ascendenţei sale, să se consacre unei cariere de publicist, pe care o va sluji cu dăruire până în ultima clipă, sfârşitul surprinzând u-l chiar pe treptele unei redacţii. Nu prea simpatizat …

Read More »

Romulus Cioflec

Romulus Cioflec (1 aprilie 1882, Arpătac, azi Araci, judeţul Covasna – 13 noiembrie 1955, Bucureşti) – prozator şi publicist. Dintr-o familie de ţărani, Cioflec urmează cursurile Şcolii Normale din Câmpulung (absolvită în 1901), după care lucrează ca învăţător în satele prahovene Chiojdeanca şi Lipăneşti; dă examenele de diferenţă pentru liceu şi trece bacalaureatul la Bucureşti. Între 1905 şi 1910, e funcţionar la Biblioteca Academiei Române. Din 1910, student al Facultăţii de Litere şi Filosofie din Bucureşti, obţine licenţa în 1914. A fost profesor la Pomârla, Chişinău, Timişoara şi Bucureşti. În 1903 debutează cu schiţe şi versuri în „Gazeta Transilvaniei”. Colaborează …

Read More »

Dimitrie Ciocârdia-Matila

Dimitrie Ciocârdia-Matila (10 ianuarie 1798, Săcueni, judeţul Dâmboviţa – 1 ianuarie 1860, Bucureşti) – poet şi publicist. Fiu de boier scăpătat, orfan la opt ani, autodidact pasionat, cunoscător al limbilor franceză şi greacă, Ciocârdia-Matila se afla la 18 ani în preajma domnitorului Ioan Gh. Caragea; în 1829 era al doilea vistiernic, şi după 1830, când s-a înrolat în miliţia naţională ca praporgic, ajunge chiar aghiotant domnesc. A fost unul dintre membrii fondatori ai Societăţii Filarmonice (1833). Făcându-se ecoul nemulţumirii generale, el redactează în 1843 un memoriu prin care demasca abuzurile săvârşite de fanarioţi (Neamului românesc, prea plecată plângere). Memoriul fiind …

Read More »

Anatol Ciocanu

Anatol Ciocanu (3 iunie 1940, Mălăieşti, judeţul Bălţi, Basarabia) – poet şi publicist. A absolvit, la Chişinău, Universitatea de Stat (1962) şi a fost redactor la „Moldova” şi „Glasul naţiunii”. A debutat editorial cu placheta de versuri Sărutul soarelui (1965), anunţându-se ca un romantic ce scrie o poezie a stărilor sufletului cutreierat de fiorii adolescentini ai dragostei, a setei de viaţă şi de afirmare. Dorul şi nostalgia, visarea şi resemnarea sunt motivele predilecte ale poetului şi în cărţile de mai târziu: An neobişnuit (1967), Firul Ariadnei (1970), Vârsta teiului (1984) etc. Poet solar şi optimist, Ciocanu are conştiinţa vicisitudinilor existenţei …

Read More »