Tag Archives: Publicişti

Gheorghe Cunescu

Gheorghe Cunescu (3 august 1914, Susleni, judeţul Orhei, Basarabia – 31 decembrie 1995, Bucureşti) – publicist, istoric literar şi istoriograf muzical. Studiază teologia la Chişinău (Seminarul Teologic, 1928-1936, apoi Facultatea de Teologie, 1936-1940). Este hirotonit preot în Şoldăneşti-Orhei, unde slujeşte între 1942 şi 1944. După ocuparea Basarabiei de sovietici, în 1944, se refugiază în dreapta Prutului, unde slujeşte ca preot la Panaghia, în judeţul Dolj (1945-1947), Ideciu de Jos (1948-1952) şi Luieriu, în judeţul Mureş (1953-1971), şi la Bucureşti (1972-1975). Colaborează la „Biserica Ortodoxă Română”, „Ortodoxia”, „Revista de istorie şi teorie literară” etc. Axa preocupărilor literare ale lui Cunescu o …

Read More »

Apostol D. Culea

Apostol D. Culea (15 august 1882, Sudiţi, judeţul Ialomiţa – 1949) – prozator şi publicist. Fiu de ţărani, Culea face şcoala primară Ia el în sat. Din 1897 până în 1902 urmează cursurile Şcolii Normale „Costache Negri” din Galaţi, unde după absolvire ocupă un post de institutor. De aici se transferă la Tulcea (1911-1912) şi apoi la Bucureşti. Punând mult suflet în munca lui, urcă în ierarhie, ajungând inspector cultural la Casa Şcoalelor, subdirector general, ulterior director în Ministerul Instrucţiunii Publice, director – având în grijă şcolile din mediul rural – la Fun­daţiile Culturale Regale („Principele Carol” şi „Regele Mihai …

Read More »

Stelian Cucu

Stelian Cucu (6 februarie 1904, Văcăreni, judeţul Tulcea – 15 noiembrie 1985, Bucureşti) – poet şi publicist. Este fiul lui Nicolae Cucu. Urmează şcoala primară şi liceul la Râmnicu Sărat, iar între 1922 şi 1925, Facultatea de Litere şi Filosofie din Bucureşti. Mai întâi funcţionar în Bucureşti, din 1926 este profesor de limba şi literatura română, ulterior şi director al Liceului „Regele Ferdinand” din Râmnicu Sărat. Transferat din 1945 în Bucureşti, predă la liceele „Mihai Viteazul” şi „Matei Basarab”. Cucu debutează cu versuri în 1929, în revista „Lumina” din Râmnicu Sărat. Conduce tot aici revista şcolară „Glas tânăr” (1932-1942), scrie …

Read More »

Vasile Cristian

Vasile Cristian (1 martie 1912, Târgu Frumos, judeţul Iaşi – 23 ianuarie 1998, Paris) – poet, traducător şi publicist. Este fiul lui Betty (născută Mendelovici) şi al lui Hanina Werner, ceasornicar şi frate mai mic al poetului Mihail Dan. Cristian se numea la naştere Leopold Werner, iar mai târziu va adopta pseudonimul literar ca nume oficial. A absolvit liceul la Turnu Severin. Se va fi înscris apoi la una dintre facultăţile Universităţii din Bucureşti sau, mai probabil, la Conservator, căci mai târziu va arăta o bogată cultură muzicală. În orice caz, în 1929, după ce debutează cu versuri în „Adam”, …

Read More »

Stan V. Cristea

Stan V. Cristea (16 martie 1950, Sfinţeşti, judeţul Teleorman) – poet şi publicist. Este fiul Floarei (născută Mincă) şi al lui Vasile Cristea, ţărani. După studii gimnaziale la Sfinţeşti (1961-1965) şi liceale la Roşiori de Vede, este absolvent al Facultăţii de Filo­sofie-Istorie a Universităţii din Bucureşti (1981). Funcţionează ca instructor şi instructor principal la Centrul Creaţiei Populare Teleorman (1980-1990) şi este, din 1995, consilier la Inspectoratul pentru Cultură al judeţului Teleorman. Secretar al Fundaţiei Culturale „Marin Preda” din Alexandria (din 1995), îndeplineşte şi funcţia de redactor-şef al revistei de cultură a judeţului Teleorman, „Meandre”, care apare la Alexandria din anul …

Read More »

Radu Călin Cristea

Radu Călin Cristea (30 aprilie 1955, Ineu, judeţul Arad) – eseist, publicist şi critic literar. A urmat cursurile liceului din Chişineu-Criş, în judeţul Arad. În 1978 a absolvit Facultatea de Limba şi Literatura Română a Universităţii din Bucureşti, fiind unul dintre animatorii Cenaclului de Luni coordonat de Nicolae Manolescu. După absolvire este, pe rând, profesor de limba franceză la şcoli generale din Arpăşel şi Tăut, în judeţul Bihor, instructor de teatru de păpuşi în Buftea, supraveghetor la pavilioanele de artă din Herăstrău, restaurator-ajutor la Centrul de perfecţionare a lucrătorilor din transporturi şi telecomunicaţii, muncitor necalificat la Muzeul CFR, ataşat de …

Read More »

Lucian Costin

Lucian Costin (pseudonimul literar al lui Ion Gh. Costiniuc) (11 septembrie 1887, Lisaura, judeţul Suceava – 10 septembrie 1951, Caransebeş, judeţul Caraş-Severin) – poet, folclorist şi publicist. Este fiul Marandei şi al lui Gheorghe Costiniuc. Frecventează clasele primare la şcolile din Tişăuţi şi Lisaura, după care este elev al Liceului de băieţi din Suceava. Se înscrie la Facultatea de Geografie a Universităţii din Cernăuţi, audiind, între 1910 şi 1914, pe lângă cursurile acestei facultăţi, şi prelegeri de istorie, filosofie şi limba română; între profesorii preferaţi se numără Sextil Puşcariu. După o specializare de 2 ani la Viena (1914-1916), funcţionează ca …

Read More »

Radu Cosmin

Radu Cosmin (pseudonimul literar al lui Nicolae Tănăsescu) (6 decembrie 1879, Craiova, judeţul Dolj – ?) – prozator, publicist şi autor de versuri. Este fiul Elizei (născută Boboiceanu) şi al lui Ion Tănăsescu, avocat. A urmat liceul la Craiova, apoi a absolvit Facultatea de Litere din Bucureşti (1904). A fost profesor în mai multe oraşe, în anii de dinaintea pensionării aflându-se la Ploieşti. Temporar, a avut şi funcţia de inspector general al învăţământului secundar. După câteva încercări neînsemnate, Cosmin publică, din 1912 versuri în „Viitorul” şi „Flacăra”, iar în „Adevărul”, stanţe satirice şi politice, care i-au adus notorietatea. Între 1918 …

Read More »

Constantin Coroiu

Constantin Coroiu (6 octombrie 1943, Ţifeşti, judeţul Vrancea) – publicist, critic şi istoric literar. Este fiul Anicăi (născută Cioarec) şi al lui Vasile Coroiu, ţăran. Urmează şcoala generală în comuna natală, apoi Liceul „Unirea” din Focşani, terminat în 1961. După absolvirea Facultăţii de Filologie a Universităţii „Al. I. Cuza” din Iaşi (1967) şi a unui curs postuniversitar de jurnalistică, s-a dedicat presei scrise şi vorbite, devenind redactor la Studioul Iaşi al Radiodifuziunii Române; desfăşoară totodată o susţinută activitate publicistică, uneori sub pseudonimele C. Măgureanu, C. Vrânceanu, C. Constantin etc., în numeroase cotidiene şi periodice literare din Iaşi şi Bucureşti („România …

Read More »

Vladimir Corbasca

Vladimir Corbasca (pseudonimul literar al lui Vasile Cazan) (30 decembrie 1896, Corbasca, judeţul Bacău – 1 ianuarie 1978, Bucureşti) – prozator, poet şi publicist. Este fiul Elenei şi al lui Atanase Cazan, învăţător. Absolvent al Facultăţii de Drept, s-a consacrat şi preocupărilor literare, pe lângă profesia sa de avocat. Corbasca a fost căsătorit cu una dintre fiicele lui Nicolae N. Beldiceanu. Debutează cu poezie în 1921, în „Viaţa studenţească”, şi colaborează cu poezie şi proză la „România nouă”, „Straja”, „Rampa”, „Flacăra”, „Adevărul literar şi artistic”, „Convorbiri literare”, „Universul”, „Familia” etc. A fost redactor la revistele „Mişcarea umanitară” şi „Limba română” …

Read More »