Tag Archives: Prozatori

Apostol D. Culea

Apostol D. Culea (15 august 1882, Sudiţi, judeţul Ialomiţa – 1949) – prozator şi publicist. Fiu de ţărani, Culea face şcoala primară Ia el în sat. Din 1897 până în 1902 urmează cursurile Şcolii Normale „Costache Negri” din Galaţi, unde după absolvire ocupă un post de institutor. De aici se transferă la Tulcea (1911-1912) şi apoi la Bucureşti. Punând mult suflet în munca lui, urcă în ierarhie, ajungând inspector cultural la Casa Şcoalelor, subdirector general, ulterior director în Ministerul Instrucţiunii Publice, director – având în grijă şcolile din mediul rural – la Fun­daţiile Culturale Regale („Principele Carol” şi „Regele Mihai …

Read More »

Sergiu Cujbă

Sergiu Cujbă (10 octombrie 1877, Chişinău, Basarabia – 8 martie 1937, Chişinău) – poet şi prozator. Fiu al scriitorului Victor Crăsescu, Cujbă este absolvent al Liceului „Matei Basarab” şi al Facultăţii de Drept din Bucureşti (1900). Atât prin acţiunile cât şi prin scrierile sale, a dorit să contribuie la menţinerea sentimentului naţional al românilor aflaţi de o parte şi de alta a Prutului. A fost redactor literar al gazetei „Basarabia” (Chişinău, 1906-1907) şi a ţinut conferinţe cu teme sociale şi culturale. Din cauza activităţii sale de încurajare a manifestării sentimentelor patriotice româneşti, este expulzat în România de guvernul ţarist (1907). …

Read More »

Matilda Cugler-Poni

Matilda Cugler-Poni (2 aprilie 1851, Iaşi – 9 septembrie 1932, Iaşi) – poetă, prozatoare şi autoare de comedii. S-a născut în familia arhitectului austriac Carol von Cugler, stabilit la Iaşi şi devenit cetăţean român, şi a Matildei (născută Hefner). Căsătorită cu filo­logul Vasile Burlă în 1872, s-a recăsătorit patru ani mai târziu cu chimistul Petru Poni. A debutat cu versuri în 1867, la „Convorbiri literare”, unde a publicat până în 1892, colaborând şi la alte reviste, precum „Familia”, „Columna lui Traian”, „Literatorul” şi „Viaţa românească”. În cea mai mare parte a poeziilor scrise de Cugler-Poni, adunate în volumul Poezii (1874), …

Read More »

Grigore Cugler

Grigore Cugler (7 aprilie 1903, Roznov, judeţul Neamţ – 30 septembrie 1972, Lima, Peru) – poet, prozator, compozitor şi instrumentist. Este fiul Anei, fiica lui Nicolae Tincu, scriitor, redactor la „Universul”, şi al lui Grigore Cugler, medic. După şcoala primară în satul natal, face studii secundare în Piatra Neamţ. În 1914 se înscrie la Liceul Militar de la Mănăstirea Dealu şi participă, ca elev militar, la campaniile din Moldova (1917-1918). Urmează Conservatorul (elev al lui Alf ons Castaldi, studii de vioară şi violă, studii de compoziţie cu Mihail Jora) şi este distins în 1926 de George Enescu cu o menţiune …

Read More »

Constantin Cubleşan

Constantin Cubleşan (16 mai 1939, Cluj) – poet, prozator, drama­turg, critic şi istoric literar. Este fiul Iolandei (născută Pop Zaharonschi) şi al lui Grigore Cubleşan, învăţători. Face şcoala primară în câteva localităţi din zona Munţilor Apuseni, unde se mută odată cu părinţii, apoi liceul la Huedin şi la Cluj, terminată în 1955, unde îl are profesor de limba şi literatura română pe I.D. Sârbu. În 1959 va absolvi Facultatea de Filologie a Universităţii din Cluj, secţia română-rusă. Frecventează Cenaclul Filialei Cluj a Uniunii Scriitorilor, condus de A.E. Baconsky, şi debutează în 1956, cu poezia Fluviul, în ziarul local „Făclia”. Semnează …

Read More »

Tiberiu Crudu

Tiberiu Crudu (22 iunie 1882, Tudora, judeţul Botoşani – 25 august 1952, Botoşani) – prozator. Este fiul Mariei şi al lui Vasile Crudu, preot. A urmat Liceul „A.T. Laurian” din Botoşani şi a absolvit Facultatea de Litere din Iaşi (1905), luându-şi licenţa în istorie în 1908. A făcut studii de specialitate la Paris (1911-1912) şi a fost profesor la şcoli din Dorohoi şi Botoşani, director al Şcolii Normale de băieţi din Botoşani. A avut funcţii de conducere în organizaţii culturale locale şi de educare a tineretului. Experienţa participării la două războaie (1913, 1916-1918) este reflectată în scrierile sale. Debutează cu …

Read More »

Mihail Cruceanu

Mihail Cruceanu (13 decembrie 1887, Iaşi – 7 iulie 1988, Bucureşti) – poet şi prozator. Primul dintre cei şase copii ai Ecaterinei (născută Petroveanu) şi ai medicului Mihail Cruceanu, Cruceanu termină ciclul primar în localitatea natală. Cel secundar însă îl parcurge, din cauza deselor mutări ale familiei, stabilită în cele din urmă la Târgu Jiu, în mai multe oraşe: Ploieşti, Piteşti şi în Bucureşti, la Colegiul „Sf. Sava”, unde îşi trece, în 1906, bacalaureatul. În ciuda peregrinărilor, elevul învaţă bine, într-un an câştigând concursul „Tinerimei române”. Începe să publice devreme, în 1902 apărându-i o proză (iscălită Miluţă) în suplimentul „pentru …

Read More »

Ovid S. Crohmălniceanu

Ovid S. Crohmălniceanu (pseudonimul literar al lui Moise Cahn) (16 august 1921, Galaţi – 30 aprilie 2000, Berlin) – prozator, critic şi istoric literar. Este fiul Estherei (născută Leibovici) şi al lui Lazăr Cahn, funcţionari. După absolvirea Liceului „Vasile Alecsandri” din Galaţi (1931-1939), urmează Politehnica din Bucureşti, întrerupându-şi studiile în timpul războiului. Obţine diploma de inginer în 1947. Nu îşi va folosi niciodată această diplomă, dar va păstra toată viaţa rigoarea, precizia, aplicarea la obiect a gândirii inginereşti. În 1970 obţine titlul de doctor în filologie al Universităţii din Bucureşti, cu teza Literatura română şi expresionismul (publicată în 1971; Premiul …

Read More »

Nicolae Crişan

Nicolae Crişan (10 octombrie 1923, Târgu Mureş – 13 iunie 1999) – prozator. Este fiul Anei (născută Bucur), infirmieră, şi al lui Nicolae Crişan, muncitor. Crişan urmează liceul la Târgu Mureş şi la Timişoara (Liceul „Constantin Diaconovici-Loga”, terminat în 1942), apoi o şcoală de arte decorative la Timişoara (absolvită în 1946) şi la Bucureşti, Institutul de Arte Plastice „Nicolae Grigorescu” (clasa sculptorului Corneliu Medrea), încheiat în 1952. A debutat ca sculptor în 1945, la Timişoara, devenind membru al Uniunii Artiştilor Plastici în 1950. Are o activitate plastică notabilă (expoziţii la Cluj, Bucureşti), practicând sculptura monumentală. A realizat, de asemenea, portrete …

Read More »

Ioan Crişan

Ioan Crişan (1 iunie 1927, Mădăras, judeţul Bihor) – poet şi prozator. Este fiul Anei şi al lui Ioan Crişan, ţărani. După ce a absolvit liceul la Beiuş (1948), urmează un an la Facultatea de Litere a Universităţii din Cluj, în anul următor fiind recomandat pentru Şcoala de Literatură „Mihai Eminescu” din Bucureşti, pe care o frecventează în 1950 şi 1951. Lucrează ani de zile la Combinatul Siderurgic de la Hunedoara, apoi la Combinatul Industria Sârmei din Câmpia Turzii şi în cele din urmă se înscrie la Facultatea de Mecanică a Institutului Politehnic din Cluj, după terminarea căreia îşi va exersa …

Read More »