Tag Archives: Prozatori

Ştefan Dimitriu

Ştefan Dimitriu (21 mai 1938, Ibăneşti, judeţul Vaslui) – prozator, dramaturg şi  traducător. Este fiul Atenei şi al lui Ştefan Dimitriu, învăţători. Trecut la „chiaburi”, tatăl a cunoscut puşcăriile vremii, inclusiv Canalul, iar fiul, după absolvirea a şapte clase primare în comuna natală, a fost obligat să-şi câştige existenţa ca muncitor necalificat pe şantierul Rafinăriei Teleajen, urmând totodată şi cursurile liceului seral din Ploieşti, pe care l-a absolvit în 1955. Între 1955 şi 1958 practică diverse îndeletniciri: croitor, dactilograf, laborant, librar, bibliotecar etc. Urmează, între 1962 şi 1967, Facultatea de Limba şi Literatura Română a Universităţii din Bucureşti, perioadă în …

Read More »

Nicolae Dimitriu

Nicolae Dimitriu (11 decembrie 1902, Brăila – 20 mai 1980, Bucureşti) – prozator. Fiu al unui funcţionar şi al unei institutoare, Dimitriu a absolvit liceul la Brăila şi Facultatea de Drept la Bucureşti, unde a fost avocat şi consilier juridic. A debutat cu epigrame în „Foaia tinerimii” (1924) şi a continuat cu reportaje, proză scurtă, pamflete, articole, evocări în „Bilete de papagal” (unde a semnat şi Nidim), „Mişcarea”, „Vremea”, „Secolul”, „Gazeta tribunalelor”, iar după 1966, în „Argeş” şi „România literară”. Editorial, a debutat în 1970 cu volumul Patru cravate. A frecventat cafeneaua literară bucureşteană, lăsând câteva mărturii despre scriitorii întâlniţi …

Read More »

Gheorghe Dimitriu

Gheorghe Dimitriu (30 octombrie 1916, Tecuci, judeţul Galaţi – 13 octombrie 1999, Chişinău) – poet şi prozator. Scriitor autodidact, Dimitriu s-a inspirat cu precădere din universul infantil şi adolescentin. Cărţile sale de versuri – Albinuşa (1965), Din traista lui Păcălici (1968) -, precum şi cele de proză – Boxerul (1960), Tic-tac (1966), Visul (1968) – vădesc o bună cunoaştere a psihologiei copilului, ca şi a strategiilor narative ale folclorului copiilor, din care autorul preia formulele consacrate (ghicitori, păcăleli, jocuri de cuvinte etc.). Fiind şi pictor, Dimitriu îi familiarizează pe copii prin povestirea Meşterul Penel (1981) cu noţiuni din domeniul artelor …

Read More »

Valentina Dima

Valentina Dima (28 august 1932, Geoagiu, judeţul Hunedoara) – prozatoare şi traducătoare. Este fiica Emiliei (născută Comloşan) şi a lui Ioan Cocişiu, funcţionari. Dima a urmat cursurile elementare şi gimnaziale la şcoala „Principele Carol” din Sânnicolaul Mare (1938-1946) şi a absolvit Liceul Sanitar din Timişoara (1951). În intervalul 1951-1955 a fost studentă la Facultatea de Filosofie, secţia ziaristică a Universităţii din Bucureşti. Angajată redactor la ziarul timişorean „Drapelul roşu” (1955-1957 şi 1962-1972), la Studioul Teritorial de Radio Timişoara (1957-1962), funcţionează din 1972 la revista „Orizont”, până la pensionare (1980). A debutat publicistic în 1952 în „Luptătorul bănăţean”, cu o cronică …

Read More »

Romulus Dianu

Romulus Dianu (pseudonim literar al lui Romulus Dima) (22 martie 1905, Bucureşti – 25 august 1975, Bucureşti) – prozator, publicist şi critic muzical. Salariat al Căilor Ferate Române, poate şef de gară, Gheorghe Dima, tatăl viitorului scriitor, peregrinează cu soţia sa, Virginia (născută Maiorescu), şi cei şapte copii prin numeroase localităţi din ţară. Astfel, unicul lor fiu urmează şcoala primară şi gimnaziul la Murfatlar, Buhuşi, Dărmăneşti şi Bârlad, unde familia se refugiase în 1917. Aici, în casa unchiului său, poetul George Tutoveanu, adolescentul îi cunoaşte pe Alexandru Vlahuţă, Vasile Voiculescu, I.M. Raşcu etc. După război, Gheorghe Dima îşi părăseşte familia, …

Read More »

George Diamandy

George Diamandy (27 februarie 1867, Idrici, judeţul Vaslui – 27 octombrie 1917) – dramaturg şi prozator. Părinţii lui, Cleopatra Diamandy (născută Catargiu) şi Iancu Diamandy, membru al Junimii, primar de Iaşi, senator, au ţinut să-i dea o creştere aleasă. Încheind cursul primar la Bârlad, Diamandy este înscris la Institutele Unite din Iaşi, unde recalcitranţele îi conturează foarte devreme firea independentă, de frondeur. În ultima clasă de liceu scoate o „revistă” litografiată, „Culbecul”. După ce îşi ia bacalaureatul, intră voluntar la artilerie, dar şi aici are repetate ciocniri cu superiorii. Crezându-se mare arheolog, dă un timp semne că s-ar pasiona de …

Read More »

Ioan Ion Diaconu

Ioan Ion Diaconu (6 octombrie 1937, Balş, judeţul Olt) – prozator. Este fiul Mariei (născută Iordache) şi al lui Ion Diaconu, cântăreţ bisericesc. Urmează Facultatea de Filologie a Universităţii din Bucureşti, din 1956 până în 1959, când este arestat şi condamnat pentru atitudine subversivă împotriva orânduirii socialiste. Eliberat, îşi reia studiile şi termină facultatea în 1969. Din 1968 este reporter, apoi redactor la Radiodifuziunea Română. Între anii 1969 şi 1989 a realizat emisiunea „Memoria pământului românesc”. Scrie proză pentru copii şi tineret. Prima lui carte, Cercelul domniţei (1970), e o povestire cu tentă istorică, de educaţie patriotică în spiritul vremii, …

Read More »

Romulus Diaconescu

Romulus Diaconescu (2 octombrie 1942, Bălăneşti, judeţul Gorj – 28 februarie 2003, Craiova) – prozator şi cronicar dramatic. Este fiul Leonorei (născută Pătrăşcoiu) şi al lui Sebastian Diaconescu, funcţionar. A urmat şcoala elementară în Bălăneşti, Liceul „Tudor Vladimirescu” din Târgu Jiu (1956-1960) şi Facultatea de Filologie a Universităţii din Bucureşti (1960-1965). A devenit doctor în teatrologie cu teza Condiţia umană în dramaturgia postbelică (2002). Redactor şi şef de secţie la ziarul „Înainte” din Craiova (1966-1974), redactor şi redactor-şef adjunct la „Ramuri” (1974-2003). Din 2002 este cercetător la Institutul de Cercetări Socio-Umane „C.S. Nicolăescu-Plopşor” şi profesor la Facultatea de Filologie, secţia …

Read More »

Vasile Demetrius

Vasile Demetrius (1 octombrie 1878, Braşov – 15 martie 1942, Bucureşti) – poet, prozator şi traducător. Este fiul Elisabetei şi al lui Dumitru Ogea, sobar. Demetrius a început şcoala la Bucureşti, unde a fost înmatriculat cu numele de familie Dumitrescu. Starea materială precară a părinţilor l-a împiedicat să urmeze mai mult de patru clase primare şi l-a silit să practice felurite îndeletniciri: ajutor de librar, muncitor la o ţesătorie, la o fabrică de zahăr, corector de ziar, învăţător suplinitor, administrator de moşie, funcţionar la Ministerul Domeniilor. Căsătorit cu Antigona Rabinovici, a avut o fiică, Lucia Demetrius, scriitoare. A debutat cu …

Read More »

Lucia Demetrius

Lucia Demetrius (16 februarie 1910, Bucureşti – 29 iulie 1992, Bucureşti) – prozatoare, poetă, traducătoare şi autoare dramatică. Este fiica Antigonei (născută Rabinovici) şi a lui Vasile Demetrius, scriitor. În 1928 termină cursurile Şcolii Centrale „Maria Brâncoveanu” din Bucureşti, în 1931 îşi ia licenţa în litere, iar în 1932 în filosofie. Concomitent, studiază şi la Conservatorul de Artă Dramatică din Bucureşti, clasa Ion Manolescu (1928-1931). O perioadă scurtă de timp este actriţă la Compania dramatică „Treisprezece şi unu” din capitală şi la Teatrul Naţional din Cernăuţi. În 1934 pleacă în Franţa şi studiază estetica la Paris. Întoarsă în ţară, va …

Read More »