Tag Archives: Prozatori

Ion Bârseanul

Ion Bârseanul (?-1916) – autor de versuri şi proză. Originar din Târgu Frumos, Bârseanul a fost corector la Editura Minerva din Bucureşti şi a făcut parte din anturajul principalilor scriitori de la începutul secolului, alături de care semna (la început I. Bârsean) versuri şi proză în periodicele primului deceniu: „Literatură şi artă română”, „Sămănătorul”, „Viaţa literară”, „Viaţa literară şi artistică”, „Minerva” etc. Din 1911, a devenit membru al Societăţii Scriitorilor Români. Cele mai multe dintre colaborările în versuri şi Ie-a adunat în placheta Primele cânturi (1906) şi în culegerea Rapsodii şi balade (1910). Ţintind să fie reprezentări alegorice ale existenţei …

Read More »

Zaharia Bârsan

Zaharia Bârsan (11 ianuarie 1878, Braşov – 13 decembrie 1948, Cluj) – poet, prozator, dramaturg şi regizor. Este fiul Mariei (născută Vlădăreanu) şi al lui Zaharia Bârsan, mic proprietar agricol. Urmează şcoala primară în Sânpetru, iar din 1889 este, timp de 6 ani, elev al Gimnaziului superior greco-ortodox român din Braşov; între colegii şi prietenii lui gimnazişti s-au numărat Ion Scurtu, Sextil Puşcariu, Octavian Goga, Ioan Lupaş şi Horia Petra-Petrescu. Debutează în ianuarie 1897 în „Convorbiri literare”, sub semnătura Sân-Petreanul, cu poezia În zori. Continuă studiile secundare la Liceul grăniceresc din Năsăud, la Institutul „Clinciu-Popa” din Bucureşti, îşi susţine examenul …

Read More »

Vlaicu Bârna

Vlaicu Bârna (4 decembrie 1913, comuna Crişan, judeţul Hunedoara – 11 martie 1999, Bucureşti) – poet, prozator, eseist, gazetar, traducător şi profesor. Este fiul Mariei (născută Pavel) şi al lui Ioan Bârna, ţăran. După şcoala primară din satul natal, frecventează Liceul „Avram Iancu” din Brad. În toamna anului 1932, proaspăt bacalaureat, devine student al Facultăţii de Litere şi Filosofie, secţia filologie modernă, a Universităţii din Bucureşti. Audiază cursurile unor dascăli ca Ovid Densusianu, Dumitru Caracostea, Mihail Dragomirescu şi Alexandru Rosetti (căruia îi va dedica poemul Semne din culegerea Ceas de umbră, 1966) şi încă din ianuarie 1933 începe să frecventeze …

Read More »

Ovidiu Bârlea

Ovidiu Bârlea (13 august 1917, Bârleşti-Mogoş, judeţul Alba – 7 ianuarie 1990, Cluj Napoca) – prozator şi folclorist. Fiu de ţărani, Bârlea face şcoala primară la Bârleşti (1924-1928), studii gimnaziale la Baia de Arieş (1928-1929), Liceul Militar în Târgu Mureş (1929-1937) şi studii universitare de litere (filologie modernă) la Bucureşti (1937-1939,1940-1942). Este funcţionar câteva luni în Departamentul naţionalităţilor (1948-1949), apoi cercetător la Institutul de Folclor din Bucureşti (1949-1969), unde timp de nouăsprezece ani deţine funcţia de şef al sectorului literar. Colaborează la „Analele Universităţii din Timişoara”, „Anuarul de folclor”, „Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei”, „Ateneu”, „Flacăra”, „Limbă şi literatură”, „Orizont”, …

Read More »

Valeriu Bârgău

Valeriu Bârgău (7 martie 1950, Mileştii de Jos, judeţul Bacău) – poet şi prozator. Este fiul Valeriei (născută Roşu) şi al lui Neculai Bârgău, funcţionar la spitalul comunal. După absolvirea Şcolii Militare „Gheorghe Lazăr” din Sibiu, este cadru în armată, la o mare unitate din Brăila. Părăseşte cariera militară în 1971.0 vreme docher în portul Brăila, se stabileşte apoi la Hunedoara şi lucrează ca muncitor la Combinatul siderurgic. Debutase în presă în 1968 („Ateneu”). Semnează şi cu pseudonimele Valeriu Râureanu, Ion Patruochi. Debutează în volum cu Epistolele tânărului Theodosie (1978; Premiul pentru debut al CC al UTC). Trăieşte la Deva, …

Read More »

Titus Bărbulescu

Titus Bărbulescu (22 iunie 1920, Bucureşti) – prozator şi critic literar. Este fiul Corneliei şi al lui Eugen Bărbulescu, preot (ambii originari din judeţul Argeş). Bărbulescu urmează, în paralel, după absolvirea Liceului „Cantemir Vodă” din Bucureşti, cursurile Facultăţii de Litere şi Filosofie şi ale Facultăţii de Drept de la Universitatea din Bucureşti (promoţia 1941 şi, respectiv, 1942). Sublocotenent de cavalerie (după terminarea Şcolii de ofiţeri de rezervă), este trimis pe frontul de Vest (Transilvania, Ungaria, Cehoslovacia). Rănit în martie 1945, e luat prizonier de germani şi, printr-un concurs de împrejurări favorabile, descrise în „povestea de război” Ionică, ajunge în Franţa …

Read More »

Marta Bărbulescu

Marta Bărbulescu (6 iunie 1937, Păuneşti, judeţul Vrancea) – poetă şi prozatoare. Este fiica Georgetei (născută Pintilie) şi a lui Gheorghe Gavrilă, funcţionar. Face liceul teoretic „Mihail Kogălniceanu” din Galaţi. Debutează publicistic în „laşul literar”, în 1963, iar editorial, cu două cărţi de poezie, Jocul anilor şi Poarta viselor, în 1967. Între 1991 şi 1999, conduce cenaclul „Orfeu” de pe lângă Biblioteca „Nicolae Iorga” din Ploieşti, unde editează opt culegeri pe care le şi prefaţează. Încă de la primele volume semnate de Bărbulescu, se evidenţiază cele două dominante în jurul cărora se va organiza mai apoi lirismul autoarei: erotismul şi …

Read More »

Constantin Bărbuceanu

Constantin Bărbuceanu (17 octombrie 1923, Ceptura, judeţul Prahova – 1997, Bucureşti) – prozator. Este fiul Virginiei (născută Popescu) şi al lui Panait Bărbuceanu. Urmează, la Ploieşti, Liceul „Sf. Petru şi Pavel”, apoi Institutul de Petrol şi Gaze, pe care îl va absolvi în 1952. Este şef de secţie şi maistru sondor şef (1948-1961), funcţionar la PECO Bucureşti (1961-1967), la Fondul Literar al Uniunii Scriitorilor (din 1971). Debutează în anul 1963, cu romanul Bârlogul lupilor. Autor de romane de acţiune – fie poliţiste, fie reprezentând „aspecte ale luptei comuniştilor în ilegalitate” -, Bărbuceanu respectă cu fidelitate canonul genului. În romanele poliţiste …

Read More »

Vasile Băran

Vasile Băran (20 ianuarie 1931, Pojogeni, judeţul Gorj) – poet, prozator şi publicist. Fiu al Anei şi al lui Gheorghe Băran, ţărani, Băran urmează liceul la Târgu Jiu şi Bucureşti, apoi Şcoala Superioară de Partid „Ştefan Gheorghiu”, secţia de ziaristică. A fost redactor la Agerpres, „Scânteia tineretului”, „Scânteia”, la secţia de scenarii a Studioului Cinematografic Bucureşti, secretar de redacţie la „România literară” (1969-1989). Debutul dublu al lui Băran, cu Gospodăria colectivă – izvor de bunăstare şi belşug şi Pe drumul fericirii (GAC Oltul, com. Teslui), apărute în 1961, se circumscrie speciei, mult frecventate în epocă, a reportajului literar contrafăcut în …

Read More »

Aurel P. Bănuţ

Aurel P. Bănuţ (23 octombrie 1881, Cohalm, azi Rupea, judeţul Braşov – 28 iulie 1970, Braşov) – prozator şi gazetar. Părinţii, Maria (născută Comşa) şi Paul Bănuţiu, judecător, se sting prematur, aşa încât Bănuţ creşte sub oblăduirea rudelor dinspre mamă. Învaţă la Cohalm, Copăcel şi Făgăraş, terminând liceul la Blaj, în 1899. Urmează studii de drept la Cluj şi, din 1902, la Budapesta; târziu, în 1925, îşi ia diploma de doctor în ştiinţe politice, iar în 1928 pe aceea de doctor în drept, la Universitatea din Cluj. Cu o bursă a Societăţii pentru fond de teatru român, studiază, între 1905 …

Read More »