Tag Archives: Proclamare

Desfăşurarea revoluţiei populare până la proclamarea Republicii Populare Române

Situaţia politică şi economică a României după victoria insurecţiei Insurecţia armată din august 1944 a deschis în istoria României o epocă de profunde transformări înnoitoare, a marcat începutul revoluţiei populare, care în prima sa etapă a avut un caracter agrar-antifeudal, antifascist şi antiimperialist. Sub conducerea Partidului Comunist Român, masele largi populare au devenit principala forţă social-politică, a cărei acţiune a determinat însuşi cursul evenimentelor, în acea perioadă, în faţa forţelor democratice stăteau sarcini arzătoare, ca: lichidarea rămăşiţelor feudale din agricultură şi împroprietărirea ţăranilor; democratizarea reală a vieţii politice; intensificarea eforturilor în războiul antihitlerist, pentru eliberarea întregului teritoriu naţional şi participarea …

Read More »