Tag Archives: Principat

Principatul Transilvaniei sub suzeranitatea Porţii în secolul al XVII-lea şi la începutul secolului al XVIII-lea

Din punct de vedere juridic, raporturile Transilvaniei cu Poarta otomană în secolul al XVII-lea se încadrau în condiţiile statornicite cu prilejul instaurării dominaţiei otomane, după formarea principatului transilvan, la mijlocul secolului al XVI-lea. Sultanul declară în mai multe rânduri că va păstra Transilvania în legile, libertăţile şi graniţele sale, că-i va respecta dreptul de a-şi alege principele, cu alte cuvinte că o va menţine în situaţia pe care o avusese în vremea sultanului Soliman, adică la instaurarea dominaţiei turceşti. Această poziţie a Transilvaniei e recunoscută şi pe plan internaţional cu prilejul încheierii tratatului dintre turci şi Habsburgi în 1664, când …

Read More »

Dezvoltarea luptei antifeudale şi naţionale a maselor româneşti după încorporarea principatului Transilvaniei şi Ungariei în 1848

Dieta privilegiaţilor întrunită la Cluj la 17/29 mai 1848 a votat, fără să ţină seama de hotărârile Adunării de la Blaj, „uniunea” principatului Transilvaniei cu Ungaria. În dieta nu era nici un deputat care să fi reprezentat poporul român. Singurii români din dietă erau episcopul Lemeni şi deputatul Alexandru Bohăţel. Lemeni făcea însă parte din dietă ca regalist, iar Bohăţel era alesul nobilimii din Haţeg, nu al românilor. Cercurile conducătoare ungare nu şi-au dat seama ce greşeală politică gravă comiteau atunci când, împotriva voinţei majorităţii locuitorilor din principatul Transilvaniei, forţau „uniunea”. Numai câţiva intelectuali maghiari înaintaţi au văzut primejdia. Cu …

Read More »

Transilvania de la voievodat la principat

Forma sub care Transilvania s-a constituit ca stat o dată cu cucerirea maghiară a fost voievodatul, instituţie specifică valahilor şi slavilor. Acesta s-a menţinut dă spre mijlocul secolului al XVI-lea, când Transilvania a devenit principat sub suzeranitate otomană. Deşi erau majoritari, statutul politic al românilor s-a degradat continuu şi în cele din urmă ei au fost practic eliminaţi din viaţa politică a Transilvaniei. Voievodatul transilvan Cucerirea Transilvaniei de către maghiari s-a încheiat în secolul al XIII-lea. În 1222 ei sunt atestaţi documentar la limita sa răsăriteană, pe linia Carpaţilor. Organizând teritoriile cucerite, regatul ungar a încercat să instituie principatul, după …

Read More »

Formarea principatului autonom al Transilvaniei

Împrejurările formării principatului autonom al Transilvaniei După moartea lui Ioan Zapolya (1540), potrivit tratatului Oradea, Habsburgii urmau să ia în stăpânire întreaga Ungarie; în acest scop, au şi început tratativele cu regina Isabella. Dar, deoarece tratativele nu au dus la nici un rezultat, Ferdinand de Habsburg a pornit, în toamna anului 1540, o nouă expediţie în Ungaria, cu scopul de a-şi realiza prin puterea armelor pretenţiile de stăpânire politică. Sultanul Soliman nu putea admite însă ca Ungaria şi Transilvania să ajungă în mâinile Habsburgilor. De aceea, în vara anului 1541, a condus personal expediţia pentru ocuparea Budei, asediată de generalul …

Read More »