Tag Archives: Povestiri

Cuibul de soare, de Ion Agârbiceanu (comentariu literar, rezumat literar)

Cuibul de soare, de Ion Agârbiceanu, este o povestire a cărei primă ediţie a fost publicată în „Gând românesc”, nr. 7-9 din septembrie 1939. A apărut pentru prima oară în volum în Amintirile în 1940. Ion Agârbiceanu Fragment Miresmele primăverii tulbură şi sufletul bătrânilor. Ele se ridică din pământul în care musteşte viaţa nouă; se coboară din văzduh, din patru vânturi, pe aripile uşoare ale adierilor nevăzute; se desprind din picurii de ploaie ce izbesc, rotunzi şi tari, în pragul ogrăzii; te bat cu aromele ce pornesc din ramurile înverzite ale arborilor; pornesc sfioase dintre petalele florilor, cari abia şi-au …

Read More »

Crucea noastră, de Ion Agârbiceanu (comentariu literar, rezumat literar)

Crucea noastră, de Ion Agârbiceanu, este o povestire a cărei primă ediţie a fost publicată în „Lamura”, nr. 5-6 din februarie-martie 1924. A apărut pentru prima oară în volum în Chipuri şi icoane în 1928. Ion Agârbiceanu Fragment Toţi ne-am purtat crucea în război, domnişorule Vasilică, da’-mi pare mie că mai uşoară a fost a noastră, a celor ce am văzut căderea puterii duşmane şi am stat mult-puţin, în toamna aceea minunată, subt stăpânire românească. Eu, de pildă, am rămas cu picurul acela de miere în suflet, din care gustam mereu, de câte ori era prea amar, ceea ce vedeam …

Read More »

Corvoada, de Ion Agârbiceanu (comentariu literar, rezumat literar)

Corvoada, de Ion Agârbiceanu, este o povestire a cărei primă ediţie a fost publicată în „Scrisul românesc”, nr. 4 din februarie 1928. A apărut pentru prima oară în volum în Dactilografa în 1930. Ion Agârbiceanu Fragment – Nu mai rămân, cucoană, ţi-am spus! Să mă cântăreşti cu aur! Ce, sunt de batjocura lumii? Am şi eu suflet, ce credeţi dumneavoastră? Ce crede dumnealui? Dacă nu vă place, slavă Domnului! Mă cheamă în zece locuri. – Cine ţi-a spus că nu suntem mulţămiţi cu tine? Nu fi proastă! Ai plată bună şi lucru puţin. Suntem doi bătrâni. Într-alt loc, cu simbrie mică, vei …

Read More »

Concert nocturn, de Ion Agârbiceanu (comentariu literar, rezumat literar)

Concert nocturn, de Ion Agârbiceanu, este o povestire a cărei primă ediţie a fost publicată în „Universul literar”, nr. 40, 19 noiembrie 1938. A apărut pentru prima oară în volum în Amintirile în 1940. Ion Agârbiceanu Fragment În inspecţia pe care o făcui în grădină, la câteva zile după sosirea mea în sat, n-am mai aflat fântâna pe care o ştiam în vale, la umbra sălciilor. Ilarie, la întrebare, mă lămuri: – Am astupat-o, bădiţă Vasilie, vor fi vreo zece ani! S-a întâmplat o nenorocire: ni s-a înecat în ea un miel. Fântâna era la nivelul pământului, fără nicio îngrăditură. Nu …

Read More »

Colibiţenii se miră iar, de Ion Agârbiceanu (comentariu literar, rezumat literar)

Colibiţenii se miră iar, de Ion Agârbiceanu, este o povestire a cărei primă ediţie a fost publicată în „Cosânzeana”, nr. 3 din 22 ianuarie 1926. A apărut pentru prima oară în volum în Povestirile lui Mărunţelu în 1956. Ion Agârbiceanu Fragment Mărunţelu adormi în seara aceea ca lovit cu maiul, în schimb însă oamenii din Colibiţa statură de poveşti până târziu, pe la portiţe, pe uliţi, prin curţi şi, chiar după ce se culcară, se frământară multă vreme în aşternuturi. Lăsându-l pe Mărunţelu lângă covăcia lui Pintea, sus pe movilită, cu roata de copii în jur, şi plecând pe la …

Read More »

Coliba, de Ion Agârbiceanu (comentariu literar, rezumat literar)

Coliba, de Ion Agârbiceanu, este o povestire a cărei primă ediţie a fost publicată în „Cuget clar” (Noul „Sămănător”), nr. 52 din 7 iulie 1938. Deschide numărul. A apărut pentru prima oară în volum în Amintirile în 1940. Ion Agârbiceanu Fragment Unde e şi azi căsuţa de la marginea pădurii, unde era şi în copilăria mea – alta, de bună seamă, dar tot aşa de mică, cu trei ochiuri de fereastă somnoroase, pitite sub straşina lungă – apucasem, în anii cei fragezi ai întâielor aduceri aminte, o colibă. Încă înainte de-a ieşi eu primăverile cu oile la pădure, tot auzeam …

Read More »

Codobatura, de Ion Agârbiceanu (comentariu literar, rezumat literar)

Codobatura, de Ion Agârbiceanu, este o povestire a cărei primă ediţie a fost publicată în „Cuget clar” (Noul „Sămănător”), nr. 15 din 21 octombrie 1938. A apărut pentru prima oară în volum în Amintirile în 1940. Ion Agârbiceanu Fragment De mulţi ani nu te-am mai văzut, dragă păsărică albăstrie! Eşti tot atât de uşoară, elegantă şi cochetă, cum te-am cunoscut în copilărie. Atunci nu cunoşteam astfel de cuvinte, învăţate la oraş, cu care să te îmbrac, deşi din anii cei mai fragezi te asămănam cu Vironica, vecina mea, mare de-o şchioapă, copilita lui nenea Savu. Purta şi ea mereu o …

Read More »

Ciorile, de Ion Agârbiceanu (comentariu literar, rezumat literar)

Ciorile, de Ion Agârbiceanu, este o povestire a cărei primă ediţie a fost publicată în volumul File din cartea naturii în 1959. Ion Agârbiceanu Fragment De trei zile, văzduhul se întunecase tot mai tare. Întâi se părea că s-a înălţat o ceaţă răsfirată peste bolta senină, apoi negura aceea alburie s-a tot îndesat, s-a tot întunecat, ca un greu şi uniform văl plumburiu. Sub el lumea întreagă era sură: dealurile, pădurile, luncile, aerul. Pomii din grădini, arborii înălţau braţe negre, neclintite în liniştea apăsătoare, ca într-o aşteptare încordată. Frunzele se scuturaseră de mult. Pământul era îngheţat tun şi frigul pişcă. …

Read More »

Ciocârlia, de Ion Agârbiceanu (comentariu literar, rezumat literar)

Ciocârlia, de Ion Agârbiceanu, este o povestire a cărei primă ediţie a fost publicată în „Tribuna”, nr. 47 din 28 decembrie 1957. A apărut pentru prima oară în volum în File din cartea naturii în 1959. Ion Agârbiceanu Fragment Zăpada, subţiată mereu către sfârşitul lui februarie, la începutul lui martie se topi de tot, sub adierile vântului de la miazăzi. Pe costişele unde bătea soarele, iarba se grăbi să-şi arare acele verzi şi fragede. Fierarii satului nu mai răzbeau cu ascuţitul fiarelor de plug. Prin curţi, prin grădini, pe lângă jirezile de paie, găinile cotcorozeau răsunător, ca şi când le-ar …

Read More »

Ciobănaşul, de Ion Agârbiceanu (comentariu literar, rezumat literar)

Ciobănaşul, de Ion Agârbiceanu, este o povestire a cărei primă ediţie a fost publicată în „Carpaţii”, nr. 7 din 15 iulie 1933. A apărut pentru prima oară în volum în Din copilărie în 1956. Ion Agârbiceanu Fragment … Cum se limpezesc negurile amintirilor şi cum se desprinde din ele, tot mai aproape, chipul micului păcurar, îndată ce mă îmbată mireasma luncii înverzite şi a pădurii, îndată ce-mi picură în auz clopoţeii ca de argint ai mieilor, pe care acum îi paşte un nepot al lui Ilarie!… Iată, eu văd pe ciobănaşul de atunci, uitând de moşneagul de azi!… … E …

Read More »