Tag Archives: Portrete literare

Portretul literar al personajului Mihai Viteazul din „Românii supt Mihai-Voievod Viteazul”, de Nicolae Bălcescu

Nicolae Bălcescu a fost om politic, istoric, scriitor şi unul dintre cei mai importanţi reprezentanţi ai revoluţiei de la 1848. În opera sa, Bălcescu a slăvit vitejia românească şi a evocat figura marelui voievod Mihai Viteazul (domnitor al Ţării Româneşti între anii 1594 şi 1601), care capătă aură legendară atât pentru victoria în lupta de la Călugăreni împotriva turcilor, cât şi pentru încercarea lui de a uni ţările române. Principala creaţie, Românii supt Mihai-Voievod Viteazul, sintetizează personalitatea complexă a lui Nicolae Bălcescu sub toate aspectele: istoric, sociolog, filozof şi scriitor. Figura lui Mihai Viteazul ocupă centrul cărţii, de unde reiese …

Read More »

Portretul literar al personajului principal Domnu Trandafir din povestirea „Domnu Trandafir”, de Mihail Sadoveanu

Mihail Sadoveanu a creat o proză epico-lirică, în care se evidenţiază, cu mare forţă de evocare, particularităţile moldoveanului blând şi înţelept, simbolizându-l, parcă, pe acest scriitor masiv, „cu surâs blajin”, care „stă în mijlocul unui popor, zâmbind părinteşte generaţiilor, mereu altele, necontenit actual, venind din trecut şi păşind spre viitor”. (George Călinescu) Sadoveanu a fost fascinat de anii copilăriei, a descifrat literele din abecedarul lui Creangă şi, ca şi acest mare povestitor, a evocat figura luminoasă a învăţătorului său de la şcoala din Paşcani, Mihai Busuioc, care l-a inspirat în conturarea personajului principal, real şi eponim (care dă numele operei) …

Read More »

Portretul literar al personajului principal Ştefan cel Mare din romanul „Fraţii Jderi”, de Mihail Sadoveanu

Mihail Sadoveanu este creatorul romanului istoric în literatura română. În opera sa, prozatorul ilustrează trei secole din istoria Moldovei: secolul al XV-lea (Ştefan cel Mare), secolul al XVI-lea (Ion Vodă cel Viteaz), secolul al XVII-lea (Ştefan Tomşa, Vasile Lupu, Duca-Vodă). Viziunea lui Sadoveanu asupra istoriei este aceea a unui proces complex, cu perioade de ascensiune sau decădere, într-o succesiune imprevizibilă. El realizează o armonizare a contrariilor, îmbinând epopeea, eroicul şi grandiosul cu maleficul, nesemnificativul, antieroicul. Pentru Sadoveanu, aşadar, istoria înseamnă progres, civilizaţie, modernizare, stabilitate politică, evoluţie economică dar şi regres, primitivism, tiranie, instabilitate politică şi sărăcie. Prozatorul are harul de …

Read More »