Tag Archives: Poporanism

Poporanism

Poporanismul este un curent ideologic şi literar afirmat în ultimul deceniu al veacului al XIX-lea şi la începutul secolului al XX-lea. Noţiunea a fost lansată de Constantin Stere în ciclul de foiletoane Din notiţele unui observator ipocondric, publicat de suplimentul literar al ziarului „Adevărul” în toamna anului 1893, dezvoltată în paginile revistei „Evenimentul literar” tot de Stere, căruia i se alătură, tot aici, Garabet Ibrăileanu şi, mai târziu, intervenţiile din „Viaţa românească” (1906). Termenul reprezintă traducerea cuvântului rus narodnicestvo şi trimite la modelul ideologic şi cultural al narodnicismului rusesc, amendat şi completat în spiritul realităţilor româneşti. Apariţia poporanismului este marcată …

Read More »