Tag Archives: Popoarele lumii

Bangala

Bangala sunt vorbitorii de limbă lingala din Republica Democrată Congo. Nu există o populaţie care să poarte numele de bangala. Este de fapt o „creaţie” a europenilor; fiindcă în perioada sosirii lor (1890), lingala – limbă bantu, având la bază mai multe graiuri înrudite (cel mai important fiind bobangi) folosită în lungul fluviului Congo, la nord de Kinshasa – era limba de comunicare utilizată în ţinut, ei au numit „bangala” populaţiile riverane dintre oraşele Mbandaka şi Lisala. Popoarele lumii Ansamblul de grupuri diverse care locuiesc în această regiune mlăştinoasă, trăind din pescuit, comerţ şi agricultură, este desemnat astăzi prin termenul …

Read More »

Banaro

Banaro este o populaţie din Papua Noua Guinee, ocupând în principal malurile râului Keram (provinciile Sepik Oriental şi Madang) (circa 2.800 de persoane). Trăiesc din pescuit, cultivarea itinerantă a plantelor pe terenuri defrişate prin incendiere şi din vânătoare. Au acces la economia monetară prin vânzarea peştelui sărat sau afumat pe pieţele din zonă. Câteva subgrupuri au drepturi asupra zonelor aurifere, administraţia cumpărând pepite de la ei. Popoarele lumii Locuiesc în sate construite pe piloni. Altădată (înainte de al doilea război mondial), grupurile locale erau reunite în jurul uneia sau mai multor case ale bărbaţilor (puk), vaste edificii interzise femeilor, în …

Read More »

Bamum

Bamum este o populaţie din vestul Camerunului (departamentul Nun), trăind într-un ţinut mărginit de râurile Mbam, Mape şi Nun şi alcătuit în principal din savană cu arbori rari (aproximativ 300.000 de persoane). Cultivă taro, banane pentru gătit, sorg, porumb şi cafea; mulţi dintre ei lucrează în administraţie sau se dedică activităţilor comerciale, obiectele tradiţionale de artizanat fiind vândute în prezent mai ales turiştilor. Popoarele lumii Îşi păstrează organizarea de sultanat şi rămân marcaţi de dihotomia socială care a constituit fundamentul regatului lor; populaţia nobilă cuprinde mai multe sute de spiţe patrilineare întemeiate fie de fiii regilor (nobilimea princiară), fie de …

Read More »

Bamileke

Bamileke este un ansamblu de comunităţi din Camerun (mai ales din provincia de vest) ocupând „platoul bamileke”, regiune de savană ierboasă dominată de masive vulcanice, dar având şi importante colectivităţi în marile oraşe ale ţării (aproximativ 1,5 milioane de persoane). Sunt agricultori (culturi de subzistenţă ca porumb, taro, batate dulci etc., de care se ocupă îndeosebi femeile şi culturi pentru comercializare: cafea, nuci de kola etc.), crescători de animale mici, meşteşugari (împletituri, olărit, prelucrarea lemnului) şi negustori. Popoarele lumii Patrilineari şi patrilocativi, sunt organizaţi în şeferii. Acestea reunesc pe un teritoriu net delimitat (gung) populaţii de origini şi, uneori, de …

Read More »

Baluci

Balucii sunt o populaţie care trăieşte în cea mai mare parte în Balucistan, regiune aflată la nord de golful Oman şi împărţită între Iran şi Pakistan. Numeroase grupuri de baluci sunt prezente în sud-vestid Afghanistanului, în nord-estul Iranului (Khorasan) şi în Turkmenistan (circa 5 milioane de persoane). Economia tradiţională are la bază creşterea oilor, caprelor, cămilelor şi bovinelor, cultura grâului, orzului, orezului şi curmalilor, meşteşugurile şi pescuitul în apropierea coastei. Transhumanţa estivală este generalizată. Popoarele lumii Balucii se împart în numeroase triburi – dintre care principalul este cel al Rind balucilor – şi modul lor de viaţă variază de la …

Read More »

Balti

Baltii sunt un grup etnic din Pakistan (Northem Areas) şi India (Jannnu Kashmir), ocupând insular înălţimile din partea de mijloc a văii superioare a Indusului sau văile râurilor adiacente (aproximativ 220.000 de persoane). Linia de demarcaţie stabilită de armistiţiul din 1949 îi separă pe băltii propriu-zişi, care trăiesc în Baltistan (în Pakistan), de puriki, care locuiesc în Ladakh, de partea indiană Şi unii şi ceilalţi sunt, înainte de toate, mici crescători de animale şi agricultori. Popoarele lumii Mulţi migrează spre oraşele de la câmpie în căutare de locuri de muncă sau se angajează ca purtători de poveri (alpinism, trekking). Microstatele …

Read More »

Balkari

Balkarii sunt o populaţie care trăieşte în Republica Kabardino-Balkară din cadrul Federaţiei Ruse (12.300 km2, capitala Nalcik), situată între Republica Karaceai-Cercheză la vest şi Republica Osetia de Nord la est (circa 90.000 de persoane). Balkarii locuiesc în văile superioare ale afluenţilor Terekului. Se împart în cinci grupuri (balkari propriu-zişi, bezengi, hulami, cegenii, urusbi sau baksani). Cei mai mulţi sunt agricultori (cereale, viţă de vie), crescători de animale (oi, bovine, cai etc.), apicultori. Popoarele lumii Începând din anii 1930 au coborât în văi, dar înainte locuiau în sate mari situate sus în munţi, uneori fortificate şi înzestrate cu turnuri de apărare. …

Read More »

Balinezi

Balinezii sunt o populaţie din Indonezia, trăind în insula Bali şi o parte din insula Lombok; începând din anii 1960, numeroşi balinezi au emigrat în provincia Lampung (în sudul Sumatrei) şi în Celebescentru (circa 3,4 milioane de persoane). Balinezii au dezvoltat o rizicultură foarte complexă, al cărei succes se bazează în acelaşi timp pe fertilitatea care caracterizează o mare parte a teritoriului (partea inferioară a versanţilor vulcanilor şi câmpiile din sud şi din nord) şi pe priceperea lor, considerată fără egal în întreaga Indonezie. Popoarele lumii Zonele uscate, improprii pentru orezarii, sunt folosite pentru diverse alte culturi (porumb, plante cu …

Read More »

Balante

Balante este o populaţie din Guineea-Bissau, al cărei teritoriu se întinde de la Casamance până la Rio Geba (circa 190.000 de persoane). Aşezaţi între populaţiile costiere (papel, mandjaque, nalu) şi grupurile mande din interior, balante sunt cultivatori de orez (orezării instalate în nămolul mlaştinilor) şi crescători de animale (bovine, porci). Popoarele lumii Matrilineari, nu recunosc autorităţile aflate deasupra nivelului satului, condus de căpetenii locale asistate de sfatul bătrânilor. Majoritatea s-au convertit la catolicism. Limba aparţine familiei vest-atlantice. Folosesc de asemenea „creola” locală, derivată din portugheză. Istoric Au reprezentat nucleul rezistenţei împotriva cuceririi portugheze. Nu s-au supus decât în secolul al …

Read More »

Baka

Baka este o populaţie de pigmei din sud-estul Camerunului, din extremitatea nordică a Gabonului şi din nord-vestul statului Congo, trăind în interiorul pădurilor tropicale umede (circa 30.000 de persoane). Vânători-culegători semisedentarizaţi, aflaţi în relaţii de schimb cu vecinii lor agricultori bantu, baka aparţin ansamblului babinga. Se împart în „tabere” alcătuite din descendenţii uneia sau mai multor spiţe patrilineare împreună eu rudele lor prin alianţă. Popoarele lumii Modul de rezidenţă este virilocativ sau uxorilocativ. Societatea este acefală. Religia, implicând prezenţa unor asociaţii cu rol terapeutic şi cinegetic, cuprinde elemente înrudite cu şamanisnuil. Nu comportă cultul strămoşilor. Spre deosebire de alţi pigmei, …

Read More »