Tag Archives: Popoarele lumii

Hmong

Hmong este o populaţie din sudul Chinei şi din Peninsula Indochina (circa 53 milioane de persoane). Habitatul lor, extrem de dispersat, acoperă o vastă arie muntoasă la limita dintre provinciile Guizhou, Hunan, Sichuan, Guangxi, Yunnan, incluzând şi regiunile nordice ale Laosului, Vietnamului şi Thailandei. Popoarele lumii În Guangxi şi în sud-estul provinciei Guizhou practică în principal rizicultura pe terase irigate, în asociaţie cu cultura porumbului pe terenurile neirigate, în alternanţă cu diferite leguminoase, în timp ce în alte regiuni (Hunan, Guizhou, Sichuan, Yunnan, Indochina) predomină defrişările periodice, orezul şi mai ales porumbul fiind cultivate pe terenuri incendiate, în asolament cu …

Read More »

Himba

Himba este un grup de origine herero trăind în sudul Angolei şi mai ales în nord-vestul Namibiei, în regiunea muntoasă şi deşertică Kaokoland (aproximativ 12.000 de persoane). Crescători de vite pentru nevoile proprii, nu cunosc o autoritate politică centralizată; Kaokolandul cuprinde 20 de districte conduse fiecare de o căpetenie de clan. Organizarea socială este cea tipică pentru herero, cu principiul dublei filiaţii. Regulile cu privire la reşedinţă urmează modelul patrilinear. Popoarele lumii Au un cult închinat strămoşilor – creatorul Mukuru le-a lăsat morţilor puterea să intervină în problemele pământeşti, de aceea este important ca cei vii să dobândească bunăvoinţa acestora. …

Read More »

Hill pulaya

Hill pulaya este o populaţie din India, trăind în Kerala (circa 3.000 de persoane). Sunt în principal agricultori (orez, zarzavaturi) sau crescători de animale şi se împart în mai multe grupuri patrilineare endogame (kurumba pulaya, karavazhi pulaya, pambu pulaya). Popoarele lumii În prezent cei mai mulţi sunt de religie hindusă, spre deosebire de perioada anilor 1960 când aproape jumătate dintre ei se declarau convertiţi la creştinism. Totuşi continuă să apeleze la oficianţii din propria lor comunitate, attakaran şi poosari. Vorbesc limba tamilă. Istoric Au migrat de la Madurai în Kerala urmându-i pe conducătorii din casta Vellala, ai căror supuşi erau, …

Read More »

Hidatsa

Hidatsa este un trib de indieni din Statele Unite, trăind în preeriile din Dakota de Nord, la Fort Berthold. Agricultori şi vânători care populau regiunea dintre râurile Heart şi Little Missouri, s-au stabilit în secolul al XIX-lea la Fort Berthold. Popoarele lumii Împreună cu mandan şi arikara alcătuiesc cele „trei triburi aliate” care convieţuiesc în această rezervaţie. Organizarea socială este clanică, matrilineară, cuprinzând un număr mare de confrerii, în special de războinici. Cea mai importantă ceremonie este Dansul Soarelui. Limba lor face parte din familia sioux şi este foarte apropiată de cea vorbită de crow, care s-au desprins recent din …

Read More »

Herero

Herero este o populaţie care trăieşte înjumătăţea nordică a Namibiei (aproximativ 100.000 de persoane), în nord-vestul Botswanei şi în sudul Angolei. La origine sunt un popor de crescători de animale seminomazi care s-au sedentarizat în cursul secolului al XX-lea, deşi unele grupuri, în special grupul himba din Kaokoland, au reuşit să-şi păstreze modul de viaţă ancestral. Popoarele lumii Structura socială este întemeiată pe principiul dublei filiaţii. Locul de rezidenţă, autoritatea familială şi practicile religioase se supun regulilor patrilinearităţii. Moştenirea bunurilor mobile şi controlul proprietăţii ţin de matrilinearitate. Atunci când se naşte un copil, el devine membru a două grupuri: oruzo …

Read More »

Hehe

Hehe este o populaţie din Tanzania, trăind în cea mai mare parte în regiunea Iringa (aproximativ 500.000 de persoane). Practică agricultura (activitate exclusiv feminină) şi creşterea animalelor (bovine). Popoarele lumii Patrilineari, se împart în mai multe clanuri. Căsătoria (de preferinţă între veri încrucişaţi) are ca reguli poliginia şi rezidenţa patrilocativă. O parte dintre ci sunt musulmani, alţii creştini iar restul sunt adepţi ai religiilor tradiţionale. Limba lor, kihehe, aparţine ansamblului bantu. Istoric Sunt înrudiţi cu vecinii lor, bena şi sangu. La sfârşitul secolului al XIX-lea, au întemeiat o puternică entitate politică în zonele muntoase din sud, sub conducerea lui Muyigumba …

Read More »

Hazara

Hazara este o populaţie de munteni din centrul Afghanistanului (Hazaradjat) (circa 1 milion de persoane). Vorbesc un dialect persan bogat în termeni de origine turco-mongolă (hazaragi) şi prezintă trăsături fizice clar mongoloide, însă principala lor trăsătură identitară este faptul că sunt şiiţi într-o ţară în majoritate sunnită. Cea mai mare parte dintre ei aparţin ramurii duodecimane a şiismului, însă există mici nuclee endogame de ismaeliţi (agha khani) în nord-estul Hazarajatului (între Doshi şi Shebar). Popoarele lumii Economia agropastorală este caracterizată prin tehnici agricole rudimentare (nu se practică terasarea, agricultura fără irigaţii are o pondere mare, culturile furajere sunt sporadice, rareori …

Read More »

Hausa

Hausa este o populaţie care trăieşte în principal în Nigeria, la nord de fluviile Niger şi Benue, şi în Niger (peste 12 milioane de persoane). Este una dintre cele trei populaţii mai importante din Nigeria (celelalte două fiind yoruba şi ibo), ocupând o treime din suprafaţa acesteia. Teritoriul său, cu climat tropical uscat sau semideşertic, cuprinde câmpii şi platouri cu vegetaţie de savană cu arbori mai deşi sau mai rari şi câteva păduri rare. Tradiţia urbană este veche, existând centre cu o densitate foarte marc a populaţiei (Kano, Katsina, Sokoto). Popoarele lumii Practică agricultura intensivă şi creşterea animalelor (la scară …

Read More »

Hare

Hare este un trib indian din Canada (Teritoriile din nord-vest), alcătuit din două comunităţi principale (Fort Good Hope, Colville Lake) (aproximativ 1.200 de persoane). Aparţinând ansamblului athapaskan de nord, se împart în grupe semiautonome care practică vânătoarea, pescuitul şi culesul în zonele împădurite care înconjoară valea inferioară a fluviului Mackenzie, până pe malurile Marelui Lac al Ursului. Popoarele lumii Depind în mare parte de iepurele polar pentru hrană şi îmbrăcăminte (de unde şi numele de hare, iepure). Au fost creştinaţi în secolul al XIX-lea de misionarii catolici francezi şi de atunci sunt sedentari. Limba lor încă mai supravieţuieşte. Denumire: ka …

Read More »

Harakmbut

Harakmbut este o populaţie amazoniană din Peru (regiunea Madre de Dios) (aproximativ 2.000 de persoane). Se subîmpart în mai multe subgrupuri regionale; arakmbut sau amarakaeri (circa 1.000), wachipaeri (circa 500), arasaeri, sapiteri, kisambaeri şi toyeri, ultimele două grupuri fiind în prezent aproape dispărute. Popoarele lumii Vânătoarea rămâne activitatea masculină prin excelenţă. Agricultura pe terenuri defrişate prin incendiere este axată în principal pe manioc, bananieri şi porumb. Organizarea socială are la bază un sistem de clanuri patrilineare, preferându-se schimbul de surori între două clanuri. Rezidenţa este patrilocativă. Societate de războinici, locuiau în mari case comunitare aflate sub tutela căpeteniilor de război. …

Read More »