Tag Archives: Popoarele lumii

Kpelle

Kpelle este o populaţie din nordul Liberiei. Un grup de vorbitori de kpelle cunoscuţi sub numele de guerze se află şi în sudul Guineei (circa 700.000 de persoane). Popoarele lumii Constituie grupul cel mai numeros din ţară, reprezentând 20% din totalul popu­laţiei. Practică rizicultura itinerantă, dar în prezent extracţia de minereu de fier şi ob­ţinerea cauciucului (de pe terenuri concesio­nate) tind să ia locul economiei tradiţionale. Formează o societate segmentară, patrilineară şi patrilocativă. Cele 12 şeferii, independente politic, cuprind fiecare mai multe sate având un strămoş comun. În fruntea fiecărei şeferii se află un loi-kalon, descen­dent al fondatorilor mitici. Societatea …

Read More »

Koya

Koya este o populaţie din India (Andhra Pradesh, Madhya Pradesh, Orissa) (circa 500.000 de persoane). Această denumire înglobează mai multe grupuri relativ specifice, cu statut diferit: koya dora („seniorii” koya), numiţi şi konda rajulu, racha koya, raj koya, lingadhari koya (koya „de rând”) şi gud. Aceste gru­puri diferite se subdivid în cele mai multe cazuri, în fratrii exogame (katta) şi mai departe în elanuri (bansa). Popoarele lumii Familiile sunt îndeosebi nucleare, căsătoria se face de preferinţă cu verişoara încrucişată pe linie maternă, iar reşedinţa este patrilocativă. Mai-marele satului are în grijă atât chestiu­nile socio-politice, cât şi pe cele religioase. Cei …

Read More »

Kota

Kota este o populaţie din estul Gabonului, ducându-şi viaţa în pădurea ecuatorială (aproximativ 60.000 de persoane). Din punct de vedere istorie se disting kota de nord, primii sosiţi în ţinut, şi kota de sud. Popoarele lumii Ambele grupuri practică agricul­tura de subzistenţă pe terenuri defrişate prin incendiere, vânătoarea, pescuitul şi culesul. Organizaţi în clanuri, patrilineari şi exogami, kota trăiesc în sate de mici di­mensiuni, în cadrul cărora doar şefii de clan exercită o oarecare autoritate. Religia lor se bazează pe cultul strămo­şilor, craniile şi osemintele defuncţilor constituind relicve venerate. Confreriile iniţiatice masculine şi feminine menţin coeziunea socială. Folosesc o limbă …

Read More »

Koriaci

Koriacii sunt o populaţie din Rusia (Siberia), locuind în Kamceatka şi pe ţărmurile Mării Ohoţk, în regiunea Kolâma. O mică parte dintre ei trăiesc şi în Ciukotka sudică (circa 9.500 de persoane). Popoarele lumii Koriacii, ca şi ciukcii, se împart în crescători de reni din tundră (ceavciu) şi vânători de mamifere marine de pe litoral (nymylg’yn). Sunt în mod tradiţional no­mazi sau seminomazi. Unitatea socială de bază este familia nucleară, cu filiaţie patrilineară şi reşedinţă patrilocativă. Au con­cepţii religioase foarte asemănătoare cu ale ciukcilor, deşi sunt mai influenţaţi de ortodoxie decât ei. Limba koriacă aparţine aceleiaşi familii lingvistice ca şi …

Read More »

Kootenai

Kootenaii sunt un trib indian din Marile preerii de pe teritoriul Statelor Unite (Idaho, Montana) şi Canadei (Columbia Britanică) (circa 4.000 de persoane). Teritoriul lor se afla în Podişul Preeriilor, pe malul râului Kootenai. Popoarele lumii Erau îm­părţiţi în două: grupul celor din ţinuturile înalte, care vânau animale mari (cerb, caribu) şi se deplasau în câmpii pentru vânătoarea de bizoni, şi grupul celor din văi, care trăiau în special din pescuit. Erau or­ganizaţi în bande autonome şi în confrerii (de războinici, de femei, de şamani). Prac­ticau poliginia sororală, în funcţie de îm­prejurări, locuiau în colibe de paie, în adăposturi conice …

Read More »

Konso

Konso este o populaţie din sudul Etiopiei, trăind în apropiere de Marele Rift, pe te­renurile înalte de la sud de lacul Shamo şi într-o vale orientată spre lacul Ch’evv Bahir (aproximativ 150.000 de persoane). Konso practică îndeosebi cultivarea in­tensivă a cerealelor (mei, porumb, sorg) pe versanţi terasaţi. Popoarele lumii Clanurile lor, patrilineare şi exogame, se succed la putere. Satele, fortificate, se află frecvent în relaţii de ostilitate reciprocă. Un sistem de clase de vârstă şi de generaţii dirijează accesul bărbaţilor la funcţiile de răspundere. Ritua­lurile de trecere includ căratul pietrelor şi lupte. Predomină cultele agrare. Limba konso face parte dintre …

Read More »

Kongo

Kongo este o populaţie din sud-vestul Repu­blicii Populare Congo, din nord-vestul Republicii Democrate Congo (regiunea Congo Inferior) şi din Angola (Cabinda şi nord-vestul ţării). Teritoriul său, cu climă ecuatorială, include păduri tropicale (în nord), văi bogate în ape, platouri înalte ier­boase şi munţi acoperiţi de păduri (aproximativ 6 milioane de persoane). Tradiţional agricultori, au înlocuit în secolul al XIX-lea culturile de sorg şi de mei cu cele de porumb şi de manioc. Cul­tivă şi orez, roşii şi fasole. Bărbaţii prac­tică vânătoarea, pescuitul şi culesul. În trecut realizau ţesături elegante din rafie. Acum o parte dintre ei lucrează în Kinshasa sau …

Read More »

Komi

Komii sunt o populaţie din Rusia, trăind în Republica Komi şi în ţinuturile învecinate (circa 340.000 de persoane). Republica lor ocupă un teritoriu întins, între Vâcegda şi Peciora, cuprins între nor­dul Uralului şi cercul polar. Komii (care constituie o cincime din populaţia repu­blicii) locuiesc în orăşele şi sate, pe când alohtonii sunt grupaţi în oraşe şi în jurul exploatărilor de petrol. Popoarele lumii Activităţile lor tra­diţionale includeau, pe lângă puţină agri­cultură, vânarea animalelor cu capcane, prelucrarea pieilor şi a blănurilor, exploa­tările forestiere, pescuitul şi îndeosebi creşterea renilor, singura care sa menţinut şi în prezent. Komii sunt ortodocşi. Două treimi dintre …

Read More »

Kolla

Kolla este o populaţie din nord-vestul Argentinei (îndeosebi din provincia Jujuy) (aproximativ 180.000 de persoane). Caracteristicile exacte şi etnogeneza lor sunt încă un subiect de discuţie. Koli Sunt des­cendenţi ai unor grupări autohtone din nord-vestul Argentinei (diaguita, omaguaca şi apatama) care s-au amestecat substanţial cu alte grupuri venite din comunităţile din Anzi şi s-au metisat în diverse proporţii cu spaniolii (şi cu alţi imigranţi argentinieni). Au fost creştinaţi şi nu mai utilizează lim­bile lor băştinaşe (cu excepţia vorbitorilor de quechua şi de aymara veniţi din Bolivia), dar prezintă, în special în zonele rurale, o puternică identitate indigenă. Popoarele lumii Agricultori …

Read More »

Koli

Kolii sunt o populaţie din India (Gujarat, Maharashtra, Karnataka) (circa 1,2 mi­lioane de persoane). Se împart în mai multe grupuri, în funcţie de activitatea pe care o desfăşoară. Kolla De la o regiune la alta, sunt son koli (în exclusivitate pescari), vaitee koli, mangela koli, malhar koli (hamali), chunvalia şi talapada koli (agricultori), patrilineari şi patrilocativi. Grupurile lor se împart, în cele mai multe cazuri, în clanuri (atak sau kur). Popoarele lumii Există două forme de autoritate: cea a căpeteniei satului şi cea a şefului consiliu­lui comunitar. Kolii sunt intens hinduizaţi. Istoric Grupurile koli din Gujarat s-au implicat masiv în …

Read More »