Tag Archives: Popoarele lumii

Kurripako

Kurripako este o populaţie amerindiană din sud-estul Columbiei (Guainia, Vaupes) aşezată în cursul superior al râului Isana, unde dispune de şase resguardos sau rezervaţii (circa 7.000 de persoane). Agricultori pricepuţi, cunosc vreo 50 de varietăţi de manioc. Pescuitul, vânătoarea şi culesul constituie activităţi complemen­tare ale bărbaţilor. Unitatea agricolă de bază este familia nucleară. Totuşi se practică şi munca în comun, sub forma întrajutorării (minga) pentru defrişarea terenurilor, con­struirea caselor etc. Popoarele lumii Clanurile patrilineare sunt individuali­zate prin originea mitologică, teritoriul şi o denumire comună, fiind alcătuite din 100 până la 300 de persoane. În cadrul spi­ţei există o ierarhie între …

Read More »

Kunta

Kunta este un trib maur foarte dispersat (Mauritania, Mali, Maroc, Senegal, Niger) (circa 100.000 de persoane). Originari din Mauritania, kunta, impli­caţi în răspândirea confreriei sufite qadiriyya, au introdus un model confreric de organizare comercială şi caravanieră, ba­zat pe cadrul tribal şi ierarhiile religioase, deţinând astfel controlul asupra căilor co­merciale. Popoarele lumii Denumire: kounta.

Read More »

Kunama

Kunama este o populaţie din sud-vestul Eritreei (aproximativ 50.000 de persoane). Sunt agricultori sedentari şi crescători de vite, locuind în văile joase ale râurilor Gash şi Takkaze (afluent principal al Nilului) şi în câmpiile, dealurile şi munţii situaţi la graniţa dintre Eritreea şi Etiopia, nu de­parte de graniţa cu Sudanul. Popoarele lumii Islamizaţi sau (o treime dintre ei) creştinaţi, vorbesc o limbă nilo-sahariană. Denumire: etiopienii îi numesc bazen, iar sudanezii baza.

Read More »

Kuna

Kuna este o populaţie amerindiană din Panama (Darien) şi Columbia (Choco). Majoritatea (circa 45.000) trăiesc de-a lungul coastei atlantice a statului Panama, începând de la golful San Blas şi până la capul Tiburon, în vreo 40 din insulele arhipelagului Las Mulatas, care se întinde pe o distanţă de peste 200 ani. Alte sate se află pe coastă, de obicei la gurile de vărsare ale râurilor. În prezent peste 10.000 trăiesc în oraşul Panama şi în împrejurimi. În Columbia pot fi întâlniţi în partea răsăriteană a golfului Uraba. Se împart în kuna de pe continent, care locuiesc îndeosebi în provincia Darien, …

Read More »

Kumâci

Kumâcii sunt un popor trăind în cea mai mare parte în Republica Daghestan (Federaţia Rusă), pe versanţii nordici şi estici ai părţii orientale a Caucazului, până la Derbend şi în bazinul inferior al Terekului. Se învecinează cu nogaii la nord, avarii şi darghii la vest, azerii şi tabarasanii la sud (circa 30.000 de persoane). Economia tradiţională a kumâcilor se baza pe agricultură, creşterea animalelor (boi pentru tracţiune, cai etc.), pescuit ma­ritim şi fluvial, activităţi meşteşugăreşti renumite (ţesutul covoarelor, pielărie, prelucrarea lemnului şi a metalelor – înde­osebi arme) şi negoţ foarte activ, datorită poziţiei lor geografice (la marginea Cau­cazului şi, în …

Read More »

Kubu

Kubu este o populaţie de pe coasta estică a Sumatrei (Indonezia), locuind în zonele mlăştinoase cuprinse între fluviile Musi (regiunea Palembang) şi Batang Hari (re­giunea Jambi) şi afluenţii lor din amonte, râurile Rawas şi Tembesi (aproximativ 10.000 de persoane). Cei care an rămas nomazi (kubu utan, „din pădure”) vânează cu sarbacana, pes­cuiesc şi adună produse ale pădurii (răşini, lemn de gaharu, bucăţi de rotang, piei, miere etc.). Trăiesc în mici aşezări (sirup) cuprinzând trei până la cinci colibe. Kuba Se tem de apă, de aceea nu se spală niciodată şi se feresc de ploaie şi de locuri umede. Când unul …

Read More »

Kuba

Kuba este o populaţie din Republica Demo­crată Congo (Kasaiul Occidental) al cărei regat, mic dar bogat, cuprinde păduri, sa­vane şi mari cursuri de apă. Se disting kuba stricto sensu (bushoong, ngeende, bieeng etc.), kete-coofa, cwa şi mbeengi (aproximativ 2.000 de persoane). Kuba practică agricultura (porumb, manioc, palmieri de rafie etc.), creşterea cor­nutelor mici, pescuitul şi vânătoarea. În trecut au fost străluciţi comercianţi şi meş­teşugari (obiecte de podoabă, prelucrarea fierului, sculptură în lemn), activităţi care astăzi sunt în declin. Kubu Regatul Kuba este o federaţie de mici formaţiuni piramidale, dominate de cea mai marc şi mai complexă dintre ele, cea a …

Read More »

Krumen

Krumen este un grup litoral din extremitatea sud-vestică a Coastei de Fildeş, între Cavally şi San Pedro (circa 18.000 de persoane). Sunt concentraţi într-o zonă de coastă ce pătrunde circa 20 de km în interior. Au o organizare socială segmentară, patrilineară şi patrilocativă. Popoarele lumii Cuprind 26 de triburi sau hloti, federaţii de spiţe patrilineare numă­rând în medie 600 de persoane, împărţite în vreo zece sate, fiecare sat cuprinzând membrii mai multor spiţe. Istoric Numele de krumen a fost dat de englezi băştinaşilor krao de pe coasta liberiană pe care îi îmbarcau pe corăbii încă de la sfârşitul secolului al …

Read More »

Kru

Termenul kru desemnează în acelaşi timp o populaţie de pe litoral, kru propriu-zişi şi diverse alte colectivităţi de pe o arie culturală de circa 120.000 km2, de ambele părţi ale frontierei dintre Coasta de Fildeş şi Liberia. În Coasta de Fildeş aria culturii kru (incluzând circa 600.000 de persoane în 1970) cuprinde 15 grupuri, dintre care cele principale sunt, începând din vest: dida, godie, bete, neyo, bakwe, we (guere şi wobe) şi kru propriu-zişi, celelalte grupuri fiind înrudite cu acestea. Popoarele lumii În Liberia popu­laţia kru (circa 4(K) (KX) în 1970) cuprinde şase grupuri. Cultivă orez (alimentul lor de bază), …

Read More »

Krâmceak

Krâmceak este o populaţie evreiască din Ucraina (Crimeea), întâlnită şi în Rusia şi Uzbekistan (circa 1.500 de persoane). Numele respectiv (care înseamnă „crimeeni”) le-a fost dat în anii 1860, probabil pentru a-i diferenţia în acelaşi timp de aşkenazi şi de karaiţi. Popoarele lumii Se consideră că sunt o populaţie autohtonă convertită la iudaism, la care s-au adăugat unele elemente evreieşti, turceşti şi genoveze. Au avut suc­cesiv ca centru oraşele Kaffa (Feodosia), Krassu Bazar (Belogorsk) şi Simferopol. În preajma celui de al doilea război mon­dial erau în număr de 10.000, dar au fost exterminaţi aproape total de ocupanţii na­zişti. Limba lor …

Read More »