Tag Archives: Popoarele lumii

Nama

Nama este o populaţie din sudul Namibiei, ocupând un teritoriu extrem de arid. Alcătuiesc cel mai mare grup etnic khoikhoi, în ciuda faptului că s-au metisat în diferite grade cu populaţiile ovambo şi herero şi cu europenii (aproximativ 60.000 de persoane). Mulţi dintre ei trăiesc acum în marile oraşe, în vreme ce restul sunt stabiliţi la ferme, practicând de obicei grădinăritul şi mai rar agricultura şi creşterea animalelor. Se împart în mai multe grupuri şi subgrupuri, fiecare vorbind în principal limba afrikaans şi câte un dialect khoisau. Nu au structură politică centralizată. Popoarele lumii Sub influenţa misionarilor luterani, sosiţi în …

Read More »

Nahua

Nahua este un nume dat populaţiilor amerindiene din Mexic care vorbesc limba nahuatl sau azetca (circa 1.130.000 de persoane). Cel mai numeros grup amerindian din ţară, nahua sunt răspândiţi pe o arie geografică întinsă, situată în centrul Mexicului (statele Mexico, Tlaxcala, Puebla, Hidalgo) şi împrejurimile acestuia (statele Guerrero, Morelos, Veracruz). Câteva grupuri s-au stabilit în sud, în statul Tabasco, şi în nord, în statele San Luis Potosi şi Michoacan. Popoarele lumii Mediile naturale ocupate de nahua sunt extrem de variate: platouri înalte temperate şi semiaride (la atitudini de 2.000 m şi peste), munţi cu climat secetos în vest şi ploios …

Read More »

Naga

Naga este o populaţie din India (Nagaland, Manipur, Arunachal Pradesh, Assam) şi Birmania (Sagaing), ocupând un teritoriu situat într-o zonă de munte (aproximativ 800.000 de persoane). Trăiesc în principal din cultivarea orezului, fie prin esartaj asociat cu un sistem de asolament, fie prin amenajarea de orezarii irigate în terase. Popoarele lumii Societatea este de tip segmentar, patrilinear şi patrilocativ, caracterizându-se printr-o fragmentare, de o rar întâlnită amploare, într-o multitudine de grupuri locale cu identitate proprie, de talie foarte mică. Sistemul politic are în centru satul, cartierul sau reţeaua de sate tributare aflate sub protecţia unei localităţi mai importante. La majoritatea …

Read More »

Musulmanii din Filipine

În cadrul lor se disting, magindanaon din insula Mindanao, maranao situaţi în jurul lacului Lanao şi subanon din peninsula Zamboanga, yakan din insula Basilan, tausug din insula Jolo din arhipelagul Sulu şi sama din alte insule ale arhipelagului Sulu (circa 5 milioane de persoane). Sunt populaţii cu unele trăsături comune, elementul principal constituindu-l revendicarea intensă a identităţii lor musulmane, ceea ce i-a făcut să se opună, încă de la începutul colonizării spaniole, catolicismului. Popoarele lumii Se afirmă printr-un război de gherilă care continuă şi în prezent, desfăşurat succesiv împotriva colonialiştilor spanioli, împotriva americanilor şi guvernelor din Filipine. Acest conflict de …

Read More »

Muong

Muong este un ansamblu de grupări înrudite din nordul Vietnamului, răspândite în marginea sud-vestică a deltei Fluviului Roşu şi pe versanţii estici ai Cordilierei anamite (în jur de 1 milion de persoane). Sunt în primul rând agricultori, pe terenuri defrişate prin incendiere sau, în prezent, mai ales pe terenuri irigate. Familiile (patriarhale, patrilineare şi patrilocative) care locuiesc împreună formează cătune sau sate numite que, care la rândul lor se grupează în nmong. Popoarele lumii În trecut fiecare muong se afla sub autoritatea unei familii nobile. În zilele noastre se încadrează în sistemul administrativ vietnamez. Religia muong asociază cultul strămoşilor şi …

Read More »

Mundang

Mundang este o populaţie din Ciad şi Camerun (aproximativ 205.000 de persoane, dintre care 160.000 în Ciad şi 45.000 în Camerun). Sunt organizaţi într-un regat cu capitala la Lere, în Ciad. Practică agricultura (mei, sorg, bumbac), dar se ocupă şi cu creşterea vitelor, în special pentru tranzacţii matrimoniale şi sacrificii. Munda Societatea lor este organizată în clanuri patrilineare cu origini şi interdicţii alimentare diferite, despre care se crede că au contribuit fiecare în felul său la dezvoltarea culturală a societăţii (meşteşugul de fierar, ritualuri de înmormântare, circumcizie, măşti etc.). Clanurile regale se deosebesc de oamenii pământului. Suveranul lor este un …

Read More »

Munda

Munda este o populaţie din India (Bihar, Madhya Pradesh) localizată îndeosebi în platoul Chotanagpur (aproximativ 1,4 milioane de persoane). Economia munda se bazează în principal pe producţia agricolă (mai ales orez) şi pe fondul forestier. Veniturile scăzute, corelate cu datoriile de care nu mai reuşesc să scape, îi determină să încerce să intre pe piaţa muncii din regiunea respectivă, echivalentul indian al Ruhrului, dar indienii de castă veniţi din statele învecinate ocupă adesea posturile cu contract de muncă, excluzându-i pe munda. Mundang Deşi sunt endogami, adesea se aliază cu grupurile tribale vecine cu care au relaţii strânse (ho, santal, bhumij …

Read More »

Muktele

Muktele este o societate din nordul Camerunului, aşezată în partea de nord a munţilor Mandara (circa 11.000 de persoane). Cultivatori de sorg şi crescători de animale (oi, capre, un mic număr de bovine), trăind într-un habitat dispersat (concesiuni familiale sau plurifamiliale) simt împărţiţi teritorial şi politic în şase „blocuri”, având fiecare câte un şef politic (sfl) şi responsabili rituali, printre care un şef al ogoarelor (sfl gudang), prezicători şi prezicătoare. Popoarele lumii Muktele fac parte din ansamblul de societăţi neislamicc sau puţin islamizate din nordul Camerunului, adesea denumite cu termenul depreciativ kirdi. Colonizarea franceză a dus la împărţirea ţinutului muktele …

Read More »

Mudugar

Mudugar este o populaţie din India (Kerala) (circa 12.000 de persoane). Mudugarii şi-au pierdut de multă vreme pământul iar utilizarea resurselor pădurii, din care obţin unele venituri, a fost mult limitată prin măsuri administrative. Cei mai mulţi lucrează ca zilieri. Popoarele lumii Societatea mudugar este endogamă şi împărţită în clanuri (kal). Căsătoria se face de preferinţă cu verişoara încrucişată din partea tatălui sau a mamei. Organizarea socială se bazează pe un consiliu (naya sabah) condus de un „şef” (uru muppan) ajutat de alţi trei demnitari. Cei mai milţi mudugari sunt shivaişti. Limba lor, muduga bhasa, este un amestec de malayalam …

Read More »

Mordvini

Mordvinii sunt o populaţie din Rusia, autohtonă în Mordvinia, unde se află o treime dintre ei, ceilalţi fiind răspândiţi în alte părţi ale bazinului Volgăi, în Ural, Siberia şi Extremul Orient. Există comunităţi mordvine şi în Ucraina, Uzbekistan şi Kazahstan (circa 1,1 milioane de persoane). Mordvinii se împart în două grupuri principale, erzia şi mokşa. Cuprind şi câteva grupuri mici, ca mordvinii din Tenguşev (sau Hokha) şi karataii (în Tatarstan). Popoarele lumii În mod tradiţional se ocupă de agricultură, dar au început de timpuriu să-şi comercializeze produsele (sunt menţionate schimburi comerciale cu lumea arabă înainte de anul 1000). Activitatea industrială …

Read More »