Tag Archives: Popoarele lumii

Neneţi

Neneţii sunt o populaţie din Federaţia Rusă (în principal districtul autonom Neneţ, districtul autonom Iamalo-Neneţ şi districtul autonom Taimâr) trăind în grupuri risipite pe imensele spaţii de tundră care se întind de la Marea Albă până la est de Ienisei (circa 35.000 de persoane). De departe cei mai numeroşi dintre samoiezi şi în plus aflaţi într-o netă creştere demografică, ei se împart în neneţi din tundră (marea majoritate) şi neneţi din pădure. Popoarele lumii Primii sunt crescători de reni, adeseori încă seminomazi. Societatea lor este alcătuită dintr-un număr mare de chinuri şi a păstrat (parţial) credinţele şamanice. Diferitele graiuri continuă …

Read More »

Ndjuka

Ndjuka este o societate de negri maroni trăind în Surinam şi Guyana Franceză (aproximativ 25.000 de persoane). Au o structură tribală (şeferie grupând matriclanuri împărţite în spiţe matrilineare), care tinde să se piardă la cei urbanizaţi. Popoarele lumii Reprezintă una dintre cele mai bine păstrate societăţi de negri maroni, în ciuda actualei aculturalizări rapide. Istoric O parte dintre sclavii aduşi din Africa (din Senegambia până în Angola) în secolele XVII-XVIII şi vânduţi proprietarilor de plantaţii din Surinam au reuşit să fugă şi au întemeiat societăţi în adâncul pădurilor, ndjuka reprezentând una dintre acestea. Căsătoriile cu albi şi cu amerindieni au …

Read More »

Ndembu

Ndembu este o populaţie din Republica Democrată Congo (Katanga), Zambia (Northwestern Province) şi Angola (Mexico), ocupând cumpăna de ape dintre bazinele fluviului Zair şi Zambezi, în apropiere de izvoarele acestora (peste 135.000 de persoane). Agricultura (manioc, eleusină, porumb şi culturi pentru export), vânătoarea, culesul, prelucrarea fierului şi a lemnului şi confecţionarea de împletituri sunt principalele activităţi ale populaţiei ndembu. Popoarele lumii Combină filiaţia matrilineară cu rezidenţa virilocativă, bărbaţii tinzând să locuiască în satul unchiului din partea mamei (cu excepţia situaţiei în care astăzi întreprinzătorii prosperi, big men, îşi întemeiază propriile lor sate, devenind căpetenii fără să aibă legături de rudenie …

Read More »

Ndebele

Ndebele este o populaţie din Africa de Sud, trăind în Transvaal, într-o regiune săracă în resurse naturale, aflată la mai puţin de 100 de kilometri est de Pretoria (circa 350.000 de persoane). Patrilineari şi poligami, aparţin aceluiaşi grup lingvistic ca şi zuluşii. În ciuda creştinării şi a urbanizării puternice, mulţi dintre ei continuă să practice cultul strămoşilor şi să apeleze la ajutorul vracilor atunci când se îmbolnăvesc. Popoarele lumii Iniţierea şi circumcizia rămân un moment important în viaţa tinerilor ndebele. Bărbaţii muncesc de obicei departe de familie, în vreme ce femeile se îndreaptă din ce în ce mai mult către …

Read More »

Naxi

Naxii sunt o populaţie care trăieşte în ţinuturile muntoase din sud-vestul Chinei (circa 250.000 de persoane). Agricultori şi crescători de animale sedentari, naxi alcătuiesc în imensa lor majoritate o societate patrilineară de tip segmentar, cu patrilinii şi patriclanuri nelocalizate care funcţionează în cea mai mare parte ca unităţi exogame. Popoarele lumii Excepţie face micul grup na (numit moso de chinezi şi asimilat etniei oficiale naxi), care se deosebeşte prin organizarea strict matrilineară şi consangvină în cadrul căreia căsătoria ocupă o poziţie marginală. În toate grupurile, societatea tradiţională este în plus împărţită în trei ordine sociale (nobili, oameni de rând, şerbi) …

Read More »

Navajo

Navajo este un trib amerindian din sud-vestul Statelor Unite, trăind într-o mare rezervaţie la graniţa dintre statele Ulah, New Mexico şi, mai ales, Arizona (circa 130.000 de persoane). Reprezintă în prezent tribul indian cel mai numeros şi cu cel mai vast teritoriu din Statele Unite. Dispun de un important complex de prelucrare a lemnului şi de diverse fabrici; înzestraţi cu infrastructuri performante, atrag anual un mare număr de turişti. Popoarele lumii Au rămas în principal agricultori (porumb, tutun, fasole) şi crescători de animale (oi, capre, bovine), dar se angajează şi ca lucrători temporari în marile oraşe (Los Angeles, Kansas City). …

Read More »

Natchez

Natchez este un trib indian din Statele Unite, ai cărui descendenţi trăiesc în Oklahoma, amestecaţi îndeosebi cu chickasaw. Ocupau malul estic al fluviului Mississippi în zona cursului inferior. Popoarele lumii Francezii, aliaţi cu indienii choctaw, i-au decimat în anii 1716, 1723 şi 1729. O parte dintre ei au fost vânduţi ca sclavi în Antile, în vreme ce restul s-au refugiat la triburile chickasaw, creek şi chcrokee. Cultura şi sistemul lor social unic, ce rămâne o enigmă pentru antropologi (societate matrilineară organizată în clase exogame ierarhizate guvernate de un monarh, „Marele Soare”), nu au supravieţuit acestor evenimente. Renume Au rămas celebri …

Read More »

Nara

Nara este o populaţie din sud-vestul Eritreei (aproximativ 25.000 de persoane). Sunt numiţi în mod peiorativ bariya („sclavi”), din cauza traficului căruia i-au căzut victime. Popoarele lumii Trăiesc pe dealurile care despart bazinul râului Barka de cel al râului Gash, fiind vecini cu populaţia kimama. Sunt agricultori sedentari şi crescători de animale şi vorbesc o limbă nilo-sahariană. Structurile matrilineare au fost slăbite de convertirea lor la islam în secolul al XIX-lea.

Read More »

Nanai

Nanaii sunt o populaţie din Federaţia Rusă (Siberia: regiunea Habarovsk, Sahalin) şi China (Manciuria) (circa 17.000 de persoane). Vânători (reni, elani, urşi etc.), pescari (salmonide) şi punători de capcane sedentari, trăiau în mici grupuri de rudenie şi erau organizaţi în 20 de clanuri patrilineare exogame dispersate. Popoarele lumii Relaţiile de vecinătate implicau întrajutorarea şi existenţa unui consiliu al comunităţii respective. Vânătoarea şi pescuitul sunt intens practicate şi în prezent, chiar dacă tânăra generaţie îşi găseşte de lucru în industria forestieră sau, o dată cu apariţia intelectualităţii. În domeniul medical şi în învăţământ. În ciuda unei creştinări de suprafaţă, urmată de …

Read More »

Nambikwara

Nambikwara este opopulaţie amerindiană din Brazilia (statele Rondonia şi Mato Grosso), trăind foarte dispersaţi, de-o parte şi de alta a şoselei Cuiaba-Porto Velho (care urmăreşte traseul liniei telegrafice Rondon, folosit de Claude Levi-Strauss). Dispun de o rezervaţie de 10.000 km2 la est de autostradă, iar la vest de o serie de mici rezervaţii (totalizând sub 5.000 km2) aflate în zone de savană uscată si în văi unde se mai păstrează încă păduri. Teritoriile acestora sunt încălcate cu regularitate (sub 1.000 de persoane). Popoarele lumii Simplitatea, reală, a modalităţilor de subzistenţă ale populaţiei nanibikwara este rezultatul unui proces de involuţie. În …

Read More »