Tag Archives: Popoarele lumii

Papel

Papel este o populaţie din centrul Guineei Bissau (circa 200.000 de persoane). Cei mai mulţi dintre ei sunt concentraţi în insula Bissau (este indicat să se facă deosebirea între ei şi populaţia mandjaque, adeseori numită în mod abuziv „papei din nord”). Popoarele lumii Sunt agricultori,crescători de animale şi negustori. Trăiesc în cătune împrejmuite, corespunzând unei familii extinse. Puterea tradiţională este reprezentată de şeferii de mică importanţă. Sunt matrilineari, dar patrilocativi sau avunculocativi. Creştinaţi în marea lor majoritate, vorbesc o limbă aparţinând familiei vest-atlantice. Istoric Microşeferiile papei reprezintă un exemplu de refuz absolut al lumii europene (portugheze în cazul de faţă). …

Read More »

Papago

Papago este un trib amerindian din Statele Unite ale Americii (sudul Arizonei) şi Mexic (Sonora), instalat în rezervaţii (Papago, San Xavier, Gila Bend) aflate într-o zonă aridă (circa 16.000 de persoane). Organizaţi în clanuri patrilineare cu rezidenţă patrilocativă, trăiau din vânătoare şi cules. Se ocupau de ţeserea bumbacului şi fabricarea de băuturi fermentate pe bază de extrase din cactuşi, pe care le foloseau în cursul ritualurilor. Popoarele lumii Sub influenţa spaniolilor au început să se ocupe cu creşterea bovinelor, în prezent aceasta devenind activitatea lor principală, cu evenimente culturale notabile (rodeo etc.). Sunt buni meşteşugari (olărit, confecţionarea de împletituri). Lucrează …

Read More »

Pano

Pano (interfluviali) sunt reprezentanţi neriverani ai uneia dintre principalele familii lingvistice din vestul Amazoniei. Ocupă o arie care se întinde aproape fără întrerupere de la nord la sud în lungul întregii frontiere dintre Peru şi Brazilia, de la cursul superior al Solimoesului până la cursul superior al Purusului, iar de la vest la est de la afluenţii de pe partea stângă a fluviului Ucayali până ia izvoarele râurilor Javari, Jurua şi Purus. Popoarele lumii Pe lângă această arie principală, mai există o enclavă pano în zona de graniţă dintre teritoriul Rondonia din Brazilia şi nord-estul Boliviei (aproximativ 20.000 de persoane). …

Read More »

Pamiri

Pamiri este un nume dat unui ansamblu de populaţii care ocupă regiunea meridională a Podişului Pamir şi versanţii care îl mărginesc, fiind împărţiţi între Tadjikistan (Gorno-Badahşan), Afghanistan (Badahşan) şi, în mai mică măsură. China (Xinjiang) şi Pakistan (Malakand) (circa 100.000 de persoane). Mijloacele de trai ale acestor mici populaţii stabilite în văile (foarte) înalte sunt reprezentate de creşterea animalelor şi agricultură. Separaţi unii de alţii, au legături foarte limitate cu marile societăţi înconjurătoare, tadjicii şi uigurii. Popoarele lumii Cele mai importante populaţii care intră în alcătuirea acestui ansamblu sunt iskoimi (vorbind limba iskoimi), zgamik (limba yazgulemi), bartangi (limba bartangi sau …

Read More »

Palikur

Palikur este o populaţie amerindiană din Guyana Franceză (bazinul inferior al râului Oyapock şi comunele Rura şi Macuria din apropiere de Cayenne) şi Brazilia (râul Urucaua, statul Amapa) (circa 1.600 de persoane). Ocupând un teritoriu reprezentat de un mozaic de păduri tropicale, savane, igapo (pădure inundată) şi mangrove, palikurii au reuşit să-şi păstreze o paletă largă de activităţi: pescuit, vânătoare, cules şi, în principal, agricultură (manioc). Produsele lor meşteşugăreşti (împletituri) sunt foarte căutate. Popoarele lumii Organizaţi în clanuri patrilineare, trăiesc în mici comunităţi ce întreţin legături permanente. Dacă relaţia cu mediul înconjurător a rămas în mare parte neschimbată, în schimb …

Read More »

Palestinieni

Palestinienii sunt o populaţie răspândită pe teritoriul istoric al Palestinei/Israelului, în diferite ţări din Orientul Apropiat, ca şi în alte colţuri ale lumii (circa 6 milioane de persoane; 3,5 milioane sunt înregistraţi ca refugiaţi, o treime dintre ei trăind în tabere). Cea mai mare parte a comunităţilor palestiniene a avut, în măsură mai mare sau mai mică, o evoluţie comună: rurală în proporţie de peste 75% în 1960, societatea arabă din Israel şi – cu o oarecare întârziere – din teritoriile ocupate a devenit în majoritate urbană la sfârşitul anilor 1980. Fenomenul a fost însoţit de o dezvoltare a proletariatului …

Read More »

Palaung

Palaung este o populaţie din Birmania (statele Shan şi Kachin) şi, minoritar, China (Yunnan) (peste 1 milion de persoane). Rizicultori, s-au specializat, ca şi vecinii lor bulang, în cultivarea în scop comercial a ceaiului. Popoarele lumii Organizarea politică a principatelor palaung, dintre care cel mai cunoscut este Tawngpeng, este copia modelului tai. Sunt budişti, însă îşi păstrează o serie de clemente din vechea religie, animistă şi politeistă. Aparţin familiei lingvistice mon-khmer. Denumire: palong; (birman) tahang; (chineză) de-ang şi, vechi, benglong; (tai) kun loi, rumai.

Read More »

Paiwan

Paiwan este o populaţie din Taiwan răspândită la sud de înaltele masive muntoase centrale, ajungând până în extremitatea meridională a insulei (circa 60.000 de persoane).  Se ocupau cu vânătoarea şi cultivarea plantelor pe terenuri defrişate prin incendiere, în prezent trăiesc din agricultură sau lucrează în marile oraşe. Caracteristica principală a organizării socio-politice este prezenţa a două ordine sociale endogame: nobili, reprezentaţi de familiile căpeteniilor, şi oameni de rând, alcătuind marea majoritate a populaţiei. Rangul de căpetenie este ereditar. Popoarele lumii Pământul aparţine familiilor nobile, cărora oamenii de rând Ie plătesc amendă şi taxe pentru vânat. Nobilii se deosebesc după tatuajele …

Read More »

Paiute

Paiute este un grup de triburi amerindiene din Statele Unite (rezervaţii în California, Nevada, Oregon, Utah şi Arizona) (circa 12.000 de persoane). Înrudiţi cu shoshone, trăiau în regiunile aride ale Marelui Bazin şi pe versanţii estici ai Munţilor Stâncoşi, fiind împărţiţi în patru grupuri (paiute de norti, paiute din Owen Valley, paiute de sud, chemehuevi). Popoarele lumii În funcţie de necesităţile impuse de viaţa de vânători (iepuri, vânat mare) şi pescari, societatea lor era formată din cete solidare conduse de căpetenii care organizau deplasările. Unitatea de bază o reprezenta reuniunea de patru până la şase familii, formând un grup local …

Read More »

Pahuin

Pahuin este un ansamblu de populaţii din Camerun, Guineea Ecuatorială, Gabon şi Congo, ocupând o arie vastă acoperită de păduri tropicale dese şi umede. Aceasta se întinde de la vest la est de la Oceanul Atlantic până la Ivindo (nordul Congoului), iar de la nord la sud de la Sanaga (limita pădurii) până la Ogoowe. Termenul pahuin desemnează atât populaţiile care au invadat vestul bazinului congolez la sfârşitul secolului al XVIII-lea, cât şi popoarele care au fost asimilate sau „paliuinizate” prin contact. Popoarele lumii O delimitare exactă este greu de făcut. Deşi teoriile sunt de multe ori contradictorii, unii autori …

Read More »