Tag Archives: Popoarele lumii

Piapoco

Piapoco este o populaţie amerindiană din estul Columbiei (Meta,Guainia, Vichada), trăind pe câmpiile cu vegetaţie ierboasă ale llanosurilor răsăritene, între fluviile Vichada şi Guaviare. Dispun de şase resguardos (rezervaţii) (circa 4.600 de persoane). Principala activitate este cultivarea maniocului şi a porumbului, dar practică în egală măsură şi creşterea animalelor de curte. Vânătoarea şi pescuitul cu undiţa sunt activităţi secundare. Popoarele lumii Cele mai de seamă produse de artizanat sunt vasele din lut miniaturale (căni, oale), coşurile decorate şi plasele din fibre, pe care le vând în pieţe. Organizarea locală şi supralocală, patrilineară, este legată prin exogamie clanică de sikuani şi …

Read More »

Pende

Pende este o populaţie din sudul Republicii Democrate Congo (Bandundu, vestul Kasaiului) trăind în savană, pe un teritoriu ce se întinde de la malurile râurilor Kwilu şi Lutshima până la cele ale Kaisaiului în aval de Tshikapa. Un grup este stabilit în Angola (aproximativ 650.000 de persoane). Cultivă mei, porumb, manioc şi arahide şi cresc animale mici (mai ales capre şi porci). Aprovizionează centrele urbane din apropiere, înfloritoare odinioară, producţia de ulei de palmier continuă să le aducă venituri suplimentare. Într-o regiune care în prezent este consacrată exploatărilor de diamante. Popoarele lumii Sunt organizaţi în grupuri de rudenie matrilineare, căsătoriile …

Read More »

Penan

Penan este o apelaţiune generică a cetelor de nomazi (în prezent în mare parte sedentarizate) din pădurile insulei Bonieo (Brunei şi Sarawak, în Malaysia Orientală) (aproximativ 12.000 de persoane). Diversele grupuri penan sunt reunite în mai multe ansambluri, dispersate în interiorul insulei şi în zona de coastă a Sarawakului. Nu prezintă nici o trăsătură fenotipică negrito sau australoidă care să îi deosebească de etniile vecine de agricultori, în regiunile muntoase ocupă o nişă ecologică particulară, în amonte faţă de satele kayan şi kenyah. Popoarele lumii În mod tradiţional penan vânează, cu sarbacana şi cu ajutorul câinilor, porci mistreţi, cervidee şi …

Read More »

Pemon

Pemon este o populaţie amerindiană din Venezuela (centrul şi sud-estul statului Bolivar) şi, secundar, din Brazilia şi Guyana, ocupând împrejurimile muntelui Roraima şi bazinele râurilor Caroni şi Paragua, într-o regiune de savană cu arbori rari şi de păduri tropicale umede (circa 20.400 de persoane). Sunt împărţiţi în trei subgrupuri: kamarakoto, arekuna şi taulipang sau taurepan. Popoarele lumii Practică agricultura de subzistenţă completată de vânătoare, într-un mediu natural pe alocuri uşor degradat de creşterea extensivă a animalelor şi de mici exploatări miniere (aur şi diamante). Numeroase comunităţi (arekuna, kamarakoto) trăiesc în interiorul parcului natural Kanaima din Venezuela. Sunt organizaţi în grupuri …

Read More »

Pedi

Pedii sunt o populaţie din Africa de Sud, trăind în principal în Sekhukhuniland, regiune cu relief foarte accidentat, situată în nordul Transvaalului şi caracterizată prin ierni uscate şi veri ploioase (aproximativ 200.000 de persoane). Au o economie tradiţională bazată pe agricultură (porumb, mei) şi creşterea animalelor (bovine, capre). O parte dintre ei lucrează în marile centre urbane. Popoarele lumii Societatea este alcătuită dintr-un ansamblu de unităţi politice şi sociale de bază, numite kgoro, şi o putere centralizată reprezentată de căpetenie, kgosi. O etapă obligatorie în viaţa tinerilor adolescenţi rămâne iniţierea, koma, ce include circumcizia şi în urma căreia dobândesc statutul …

Read More »

Pawnee

Pawnee este o confederaţie de triburi amerindiene din câmpiile aflate în sudul Statelor Unite ale Americii, stabilită în prezent în vestul statului Okiahoma (circa 2.000 de persoane). Teritoriul lor tradiţional era Nebraska. Duceau o existenţă uneori nomadă, vânând bizoni, alteori sedentară şi agricolă în sate permanente, reprezentând subdiviziuni ale cetelor care alcătuiau un trib. Popoarele lumii Organizarea socială era întemeiată pe existenţa clanurilor şi a jumătăţilor endogame (caz rar întâlnit). Religia impunea sacrificarea periodică a unei tinere prizoniere; era bazată pe cunoştinţe astronomice extrem de sofisticate. Aparţin familiei lingvistice caddoan. Istoric Relaţiile lor cu albii au fost întotdeauna paşnice şi …

Read More »

Pashtun

Pashtun este o populaţie din Afghanistan (îndeosebi din estul şi sudul ţării) şi din vestul Pakistanului (North-West Frontier Province şi Balucistan) (circa 20 milioane de persoane, împărţite aproximativ egal între cele două ţări, şi mai multe sute de mii refugiaţi în estul Iranului). Este vorba de o populaţie segmentată într-o multitudine de triburi, clanuri şi patrilinii, toate integrate într-o megastructură genealogică probabil unică în lume prin amploare. Ei consideră că provin dintr-un singur strămoş mitic, Qais Abd-al Rashid, unul dintre primii însoţitori ai lui Mahomed. Pashai Această organizare maschează diversitatea originilor populaţiilor pashtun, în care un vechi fond iranian, el …

Read More »

Pashai

Pashaii sunt o populaţie din estul Afghanistanului (provinciile Laghman şi Kapisa), trăind în văile de pe versantul sudic al Hindukuşului central şi oriental, între Nejrab la vest şi Konar la est (circa 100.000 de persoane). Sunt o populaţie reziduală, apropiată de populaţiile parachi şi nurestani, de care se deosebesc prin faptul că limba lor, pashai, aparţine grupului darde. Economia şi organizarea socială sunt foarte asemănătoare cu cele ale populaţiei nurestani, însă diferă din următoarele puncte de vedere. Societatea pashai este împărţită în triburi acefale antagoniste (de exemplu, suni şi shenganek de la Darra-ye Nur) în cadrul cărora endogamia patrilineară a …

Read More »

Pascuani

Pascuanii sunt descendenţi metisaţi ai populaţiei autohtone din Insula Pastelul, dependenţă teritorială a statului Chile (circa 3.000 de persoane). În jurul anului 500, mica insulă aflată la peste 3.000 de kilometri de orice alt uscat a fost populată de polinezieni, care au numit-o Te pito te Henua, „Pântecele lumii”, şi au înălţat pe ea celebrele statui megalitice. Abandonate în secolul al XVI-lea, acestea au fost înlocuite de cultul omului-pasăre, practicat până în secolul al XIX-lea. Popoarele lumii Descoperirea insulei, în ziua de Paşte a anului 1722, de către navigatorul olandez J. Roggeven, a marcat începutul unui proces care urma să …

Read More »

Parachi

Parachii sunt o populaţie din estul Afghanistanului (provinciile Parwan şi Kapisa), ocupând văile superioare ale Shotolului, Ghochulanului şi Pachaghanului, pe versantul sudic al Hindukuşului central (circa 5.000 de persoane). Agricultori şi crescători de capre, nu se deosebesc de vecinii lor tajek (tadjici) şi pashai decât prin limbă, care este, alături de onnuri, unul dintre cele două idiomuri care alcătuiesc familia de limbi iraniene de sud-est. Popoarele lumii Odinioară foarte larg răspândită, paradii nu mai este vorbită în prezent decât în 35 de sate de munte şi este ameninţată cu o dispariţie rapidă, toţi locuitorii săi fiind şi persanofoni, iar tinerii …

Read More »