Tag Archives: Popoarele lumii

Swazi

Swazii sunt o populaţie din Swaziland, stat-enclavă între Mozambic şi Africa de Sud (aproximativ 800.000 de persoane). Mai ocupă şi o serie de teritorii din Transvaalul de est, unde s-au amestecat cu populaţii sotho (aproximativ 1 milion de persoane). Popoarele lumii Înrudiţi cu zuluşii, sunt în mod tradiţional crescători de bovine şi agricultori (porumb, sorg). S-au orientat şi spre culturi comerciale (trestie de zahăr, tutun, bumbac). Mulţi lucrează în industria lemnului şi în mine. Patrilineari, trăiesc în sale alcătuite din mai multe cătune familiale numite umuti.  Fiecare sat se află sub autoritatea unui patriarh. Populaţia swazi este formată din numeroase …

Read More »

Swahili

Swahilii sunt o populaţie răspândită în oraşele care mărginesc coasta orientală a Africii, din sudul Somaliei şi până în nordul Mozambicului, trăind îndeosebi în Kenya şi Tanzania. Au strânse legături cu marea, ocupându-se cu pescuitul şi comerţul maritim, dar şi agricultura de subzistenţă şi plantaţiile (cocotieri, orez, manioc, fructe şi mirodenii) ocupă un loc important în viaţa lor. Popoarele lumii În mod tradiţional oraşele lor sunt independente, fiecare dintre ele fiind condus de o clasă aristocratică; islamul (shaf’it, ibadit sau şiit) fiind unul dintre parametrii esenţiali ai identităţii lor. Limba kiswahili standard, limbă bantu din grupul sabaki, se bazează pe …

Read More »

Susu

Susu este o populaţie mandingue din Guineea, aşezată în câmpiile şi podişurile situate între litoral şi munţii Fouta Djallon (aproximativ 2,5 milioane de persoane). Sunt agricultori şi pescari, în mare măsură islamizaţi. Popoarele lumii Probabil originari din bazinele mijlocii ale râurilor Bafing şi Gambia, au ocolit munţii Fouta Djallon prin valea Cogon în timpuri îndepărtate. Este posibil să fi format un singur popor cu dialonke înainte ca fulbe să ajungă în Fouta şi să înceapă să-şi exercite dominaţia. Denumire: soussou.

Read More »

Sunuwar

Sunuwar este o populaţie originară din partea central-estică a Nepalului, în cea mai mare parte trăind dispersată în cursul mijlociu al râurilor Khimti, Likhu şi Maelung. Unii dintre ei au emigrat în extremitatea estică a ţării şi de acolo mai ales în Sikkim, alţii s-au stabilit la Katmandu (circa 30.000 de persoane). Ca şi mulţi alţi nepalezi, practică policulturile pe versanţi terasaţi (porumb, mei, orez, cartof, hrişcă, grâu) şi în mod secundar creşterea animalelor (bivoli, bovine, capre şi oi). Se adaugă din ce în ce mai mult veniturile rezultate din afluxul spre oraşe (Katmandu, oraşele din India). Popoarele lumii Au …

Read More »

Sundanezi

Sundanezii sunt o populaţie din Indonezia, aşezată în partea de vest a insulei Java, prezentă de asemenea, minoritar, în provincia Lajnpung din Sumatra, de cealaltă parte a strâmtorii Sondelor (circa 32 de milioane de persoane). Circa trei sferturi trăiesc în mediul rural (ocupându-se cu rizicultura, legumicultura, plantaţiile de ceai, de arboraşi de chinină şi cu creşterea bivolilor, bovinelor şi caprelor) dar au pătruns de multă vreme şi în mediul urban (Bandung, Djakarta). Sistemul ele rudenie este de tip nediferenţiat. Popoarele lumii Ca şi la javanezi, cercul de rude apropiate îi include pe toţi descendenţii celor două perechi de bunici, pe …

Read More »

Sumu

Sumu este un ansamblu de comunităţi indigene de pe coasta atlantică a statelor Nicaragua şi Honduras (regiunea Mosquitia) (circa 10.000 de persoane). Se împart în trei grupuri cu dialecte distincte: tawahka, panamaka şi ulua. Popoarele lumii Aceste grupuri au suferit o dublă integrare, întâi în societatea miskito, apoi în cea de tip occidental.

Read More »

Sulod

Sulod este o populaţie din Filipine, trăind în ţinuturile muntoase din centrul insulei Panay (partea de vest a arhipelagului Visayas). Practică agricultura pe terenuri defrişate prin incendiere (orez, porumb, tuberculi), vânătoarea şi pescuitul. Popoarele lumii Cătunele lor (puru) sunt alcătuite din cinei până la şapte case, de obicei în fiecare locuind câte o familie nucleară. Sistemul de rudenie este bilateral. Căsătoria este adesea aranjată de părinţi şi în trecut era pusă la cale chiar înainte de naşterea copiilor. Compensaţia matrimonială (pangayu) datorată de familia viitorului soţ este compusă din animale domestice, macete, lănci, bani, bijuterii, piepteni şi ţesături. Regulile cu …

Read More »

Sukuma

Sukuma este o populaţie din Tanzania (Mwanza, Shinyanga), aşezată în Bosukuma („ţinutul sukuma”) pe malul lacului Victoria şi în partea de nord a Platoului Central (peste 3  milioane de persoane). Fac parte din aria culturală sukuma-nyamwezi, constituind grupul etnic cel mai important din Tanzania. Sunt agricultori (cereale, legume; în scopuri comerciale bumbac). Se împart în mai multe subgrupuri. Sistemul lor social este de tip segmentar şi patrilinear. Suku Sistemul matrimonial se bazează pe poligamie şi reşedinţă patrilocativă. Nu au avut un stat centralizat, neadmiţând decât o putere difuză, limitată, controlată şi de esenţă religioasă. Se împart în vreo 50 de …

Read More »

Suku

Suku este o populaţie din vestul Republicii Democrate Congo (Bandundu) şi din nord-estul Angolei (Lunda Norte) (circa 220.000 de persoane). În Republica Democrată Congo se disting suku orientali, care au fugit de dominaţia yaka-lunda, suku occidentali, foarte puternic aculturalizaţi prin contactul cu yaka, şi suku meridionali, prezenţi şi în Angola. Sukuma Se ocupă cu agricultura (manioc, mei, patate dulci) şi creşterea animalelor (porci, capre, găini), în completare practicând vânătoarea şi pescuitul. Matrilineari dar virilocativi, au spiţe dispersate în numeroase sate. Popoarele lumii Există atât şefi ai pământurilor, care reglementează drepturile funciare, cât şi şefi politici, care în trecut erau subordonaţi …

Read More »

Subanon

Subanon este o populaţie din Filipine din vestul insulei Mindanao, trăind în interiorul peninsulei Zamboanga (aproximativ 150.000 de persoane). În mod tradiţional, cultivatori pe terenuri defrişate prin incendiere (orez, porumb, tuberculi), practică acum din ce în ce mai mult arăturile. Popoarele lumii Casele, locuite de familii nucleare, sunt izolate sau grupate în cătune, înrudirea este bilaterală, regula de reşedinţă alternativă şi/sau neolocativă. Societatea lor este endogamă; se practică leviratul, sororatul, poliginia (uneori sororală). Panteonul lor cuprinde numeroase zeităţi teritoriale (diwata). Entităţi răuvoitoare(manamat) „mănâncă” sufletul (gimud) oamenilor, alături de care mai există şi „suflarea” (ginawa). Se fac invocări pentru a se …

Read More »