Tag Archives: Poezii

Vânătorul, de Vasile Alecsandri (comentariu literar, rezumat literar)

Poezia Vânătorul, de Vasile Alecsandri, a fost scrisă, după toate probabilităţile, în primăvara anului 1868. A fost publicată pentru prima oară în revista „Convorbiri literare” nr. 5 din 1 mai 1868, apoi reprodusă în ediţia 1875, vol. III. Vasile Alecsandri Vânătorul Vânătorul pleacă grabnic la a ziorilor ivire, Şi pe soare, falnic oaspe, îl salută cu iubire. Lumea veselă tresare, mii de glasuri sunătoare Celebrează însoţirea naturei cu mândrul soare. Valuri limpide de aer, ca o mare nevăzută, Trec alin pe faţa lumii şi din treacăt o sărută. Pe câmpia rourată pasul lasă urmă verde, Ce-n curând sub raza caldă …

Read More »

Vânători şi vânătoare, de Vasile Alecsandri (comentariu literar, rezumat literar)

Poezia Vânători şi vânătoare, de Vasile Alecsandri, a fost scrisă la o dată ce nu poate fi precizată. A fost publicată pentru prima oară în revista „Convorbiri literare” nr. 20 din 15 decembrie 1871, sub titlul Vânătorii, apoi reprodusă în ediţia 1875, vol. III. Vasile Alecsandri Vânători şi vânătoare Pe geana câmpului albiu Se vede-un codru mare, Lucind sub soarele gălbiu, Ş-un sat perdut în zare. Răsună codrul de-mpuşcări. De chiote voioase, De urlete şi de lătrări Pe culmele râpoase, Căci e vânatul cel domnesc La urşi cu negre blane, La lupi ce-n fugă clănţănesc, La vulpele codane… Sub crengile …

Read More »

Valul lui Traian, de Vasile Alecsandri (comentariu literar, rezumat literar)

Poezia Valul lui Traian, de Vasile Alecsandri, a fost scrisă, după indicaţia poetului însuşi, în 1874. A fost publicată pentru prima oară în revista „Columna lui Traian” nr. 9 din 1874, apoi reprodusă în ediţia 1875, vol. III. Vasile Alecsandri Valul lui Traian Pe câmpia dunăreană care fuge-n depărtare, Unde ochii se afundă dintr-o zare-n altă zare Ca pe sânul fără margini şi pustiu de ocean, Unind două orizonuri, iată valul lui Traian! El se-ntinde ca o brazdă ce pe urma-i colosala A săpat, în primul secul, o triremă ideală. Sau ca frânghia destinsă a giganticului arc Ce-l purta, luptând …

Read More »

Ursiţii, de Vasile Alecsandri (comentariu literar, rezumat literar)

Poezia Ursiţii, de Vasile Alecsandri, a fost scrisă, după indicaţiile poetului din manuscrisul nr. 1.497, în 1844. A fost publicată pentru prima oară în „Calendarul pentru poporul românesc pe anul 1845”, apoi reprodusă în ediţia 1853, ediţia 1863, ediţia 1875, vol. I. Vasile Alecsandri Ursiţii Colo-n vale, la fântână, Două fete spălau lână, Spălau lână şi râdeau, Iar din gură-aşa grăiau: „Când a bate vânt de seară Prin ogorul de săcară, De trei ori să discântăm Ş-în fântână să cătăm. Dacă-a fi să ni se prindă, Om vedea ca-ntr-o oglindă De-om avea sorţi cu noroc Şi ursiţi cu ochi de …

Read More »

Ursita mea, de Vasile Alecsandri (comentariu literar, rezumat literar)

Poezia Ursita mea, de Vasile Alecsandri, a fost scrisă, aşa cum arată poetul, la Malta, în 1849, cu prilejul întoarcerii spre Franţa de la Constantinopol. A fost publicată pentru prima oară în ediţia 1853, apoi reprodusă în ediţia 1863 şi ediţia 1875, vol. I. Castelul şi palatul de pe mare la care se referă poetul sunt desigur casa de la Pribeşti, unde, în 1840, Alecsandri a cunoscut-o pe Elena Negri, şi Palatul Benzon, de la Veneţia, unde au locuit ei în 1846. Vasile Alecsandri Ursita mea Într-un castel, departe, Din ceruri avui parte Să văd un îngerel. Mult trist era …

Read More »

Urâtul, de Vasile Alecsandri (comentariu literar, rezumat literar)

Urâtul, de Vasile Alecsandri, este o poezie care face parte din ciclul Doine. Vasile Alecsandri Urâtul Of! urât, urât, urât! Boală făr’ de crezământ! De te-ai duce-n codri, duce, Ursu-n labe-i să te-apuce! Urâtul din ce se face? Din omul care nu-ţi place. Urâtul din ce-i făcut? Din omul care-i tăcut. Cine-au scornit urâtul, Nu-l înghită pământul! Că mie de mult urât Sufletu-mi s-au amărât!

Read More »

Unor critici, de Vasile Alecsandri (comentariu literar, rezumat literar)

Unor critici, de Vasile Alecsandri, este o poezie scrisă la Mirceşti, probabil în 1888. Poezia se află în manuscrisul nr. 820, filele 53r-54r. Vasile Alecsandri Unor critici Voi ce cătaţi defecte în scrierile mele Şi intonaţi fanfare când constataţi în ele Greşeli, imagini slabe, cuvinte ce vă par Lipsite de-armonie, erori chiar de tipar, Voi care vă daţi truda de-a şterge de pe lume Tot lucrul de-o viaţă întreagă ş’al meu nume. De ce atâta râvnă ş-atâtea opintiri Ca să aflaţi în mine a voastre însuşiri? Poetul care cântă natura-n înflorire, Simţirea omenească, a Patriei mărire, Chiar slab să-i fie …

Read More »

Uncropul, de Vasile Alecsandri (comentariu literar, rezumat literar)

Uncropul, de Vasile Alecsandri, este un cântec de a doua zi după nuntă. Vasile Alecsandri Uncropul Vine cioful de la baltă Cu plătica-mbăirată, Cu suducul în pohod Şi carasul în năvod. „Ce caţi, ciofule, la noi? Ce-ai venit ca un strigoi? Du-te, du-te la pădure, Să nu peri de vro secure, Du-te, du-te-n mărăcine, Să nu păţi vre o ruşine. Că la noi sunt cununii, Şi la noi sunt veselii. Noi giucăm şi tropăim, Pământul să-l netezim, Bem, cântăm şi veselim Şi din gură chiuim, Şi sărim în hop şi-n trop, Că e ziua de uncrop.” Vai! sărmanul de strigoi! …

Read More »

Un epitaf, de Vasile Alecsandri (comentariu literar, rezumat literar)

Un epitaf, de Vasile Alecsandri, este o poezie scrisă la o dată ce nu poate fi precizată. Poezia a fost publicată în „Foaia Soţietăţii pentru cultura şi literatura română în Bucovina” nr. 12 din 1 decembrie 1867. Vasile Alecsandri Un epitaf Lăsat-am lumea voauă în zi de primăvară, Luându-mă pe urma acelor ce-am iubit. M-am înălţat la ceriuri ca raza care zboară De pe pământ în soare, de unde-au izvorât!

Read More »

Umbrei lui Nicu Ghica, de Vasile Alecsandri (comentariu literar, rezumat literar)

Poezia Umbrei lui Nicu Ghica, de Vasile Alecsandri, a fost scrisă în ajunul publicării ei, fiind legată de un eveniment neaşteptat ca sinuciderea lui N. Ghica, membru al cercului de prieteni din jurul scriitorului. A fost publicată pentru prima oară în revista „Zimbrul” nr. 59 din 24 ianuarie 1852, sub titlul Lui Nicu Ghica…, apoi reprodusă în ediţia 1853, ediţia 1863, ediţia 1875, vol. I. Vasile Alecsandri Umbrei lui Nicu Ghica Tu ce-ai fost în lume atât de iubit! Inimă de înger! suflet amărât! Mare au fost taina durerilor tale, De-ai lăsat în lacrimi, de-ai lăsat în jale Patrie, soţie, …

Read More »