Tag Archives: Poezia romantică

Ipostaze şi semnificaţii ale unor motive asociate naturii în poezia romantică şi bacoviană

Ipostaze ale naturii în poezia romantică temă favorită alături de iubire, istorie, trecut, având rolul unui cadru al emoţiilor; natură sălbatică sau surprinsă în momente ale genezei; dublă reprezentare: terestră şi cosmică; spaţiu originar al evadării, imagine a paradisului pierdut şi a unităţii originare a eului şi a lumii, cadru al iubirii şi al izolării cuplului de lume; motive poetice recurente: codrul, izvorul, lacul, teiul, salcâmul, luna, marea etc., interpretate idilic sau feeric (Mihai Eminescu: Dorinţa, Floare albastră, Crăiasa din poveşti etc.); corespondenţe de tip romantic între sentimentele eului şi înfăţişarea naturii, mai ales atunci când se asociază temei iubirii; …

Read More »