Tag Archives: Poeţi

Alexandru Depărăţeanu

Alexandru Depărăţeanu (25 februarie 1834, Roşiorii de Vede, judeţul Teleorman – 9 ianuarie 1865, Bucureşti) – poet. Copilăria şi-a petrecut-o la Depăraţi, moşia tatălui, boierul Petru Depărăţeanu. Şcoala primară o face la Roşiori de Vede, liceul în Bucureşti, la „Sf. Sava”. Urmează studii la Paris şi călătoreşte în Italia, Germania, Spania. Se întoarce din străinătate în 1859, fără vreun titlu universitar. Subprefect al plasei Teleorman (1860), deputat în Camera Legislativă (1864), Depărăţeanu moare pe neaşteptate. În 1861 îi apăruseră volumele de versuri Ciocoii vechi şi ciocoii noi şi Doruri şi amoruri, iar în 1864, drama Grigorie Vodă, domnul Moldovei. Depărăţeanu …

Read More »

Aron Densuşianu

Aron Densuşianu (19 noiembrie 1837, Densuş, judeţul Hunedoara – 15 septembrie 1900, Iaşi) – poet, traducător şi istoric literar. Fiu al Sofiei (născută Popovici) şi al preotului Bizanţiu (Vizantie) Pop din Densuş şi frate cu Nicolae Densuşianu, Densuşianu începe şcoala primară la Haţeg (1846), apoi, între 1852 şi 1860, urmează gimnaziul din Blaj (profesorii de aici i-au schimbat numele din Pop în Densuşianu), iar între 1860 şi 1864, Academia de Drept din Sibiu. Din 1864 s-a stabilit ca avocat la Făgăraş, devenind conducătorul opoziţiei politice din localitate. Activitatea publicistică, începută încă de când era la Blaj, la gazetele „Foaie pentru …

Read More »

Ovid Densusianu

Ovid Aron Densusianu (pronunţat Densuşianu) (29 decembrie 1873, Făgăraş, judeţul Braşov – 8 iunie 1938, Bucureşti) – poet, filolog, folclorist, critic şi istoric literar. Descendent al unei vechi familii ardelene de origine ţărănească (hunedoreană prin tată, braşoveană prin mamă), din care se ridicaseră o seamă de preoţi, fiu al Elenei (născută Circa) şi al lui Aron Densuşianu şi nepot de frate al istoricului Nicolae Densuşianu, Densusianu a urmat cursul primar în Satu Lung, Făgăraş şi Braşov, pe cel secundar în Iaşi, unde şi-a făcut şi studiile superioare, încheindu-le, asemenea lui Nicolae Iorga mai înainte, după doar un an şi jumătate …

Read More »

Vasile Demetrius

Vasile Demetrius (1 octombrie 1878, Braşov – 15 martie 1942, Bucureşti) – poet, prozator şi traducător. Este fiul Elisabetei şi al lui Dumitru Ogea, sobar. Demetrius a început şcoala la Bucureşti, unde a fost înmatriculat cu numele de familie Dumitrescu. Starea materială precară a părinţilor l-a împiedicat să urmeze mai mult de patru clase primare şi l-a silit să practice felurite îndeletniciri: ajutor de librar, muncitor la o ţesătorie, la o fabrică de zahăr, corector de ziar, învăţător suplinitor, administrator de moşie, funcţionar la Ministerul Domeniilor. Căsătorit cu Antigona Rabinovici, a avut o fiică, Lucia Demetrius, scriitoare. A debutat cu …

Read More »

Lucia Demetrius

Lucia Demetrius (16 februarie 1910, Bucureşti – 29 iulie 1992, Bucureşti) – prozatoare, poetă, traducătoare şi autoare dramatică. Este fiica Antigonei (născută Rabinovici) şi a lui Vasile Demetrius, scriitor. În 1928 termină cursurile Şcolii Centrale „Maria Brâncoveanu” din Bucureşti, în 1931 îşi ia licenţa în litere, iar în 1932 în filosofie. Concomitent, studiază şi la Conservatorul de Artă Dramatică din Bucureşti, clasa Ion Manolescu (1928-1931). O perioadă scurtă de timp este actriţă la Compania dramatică „Treisprezece şi unu” din capitală şi la Teatrul Naţional din Cernăuţi. În 1934 pleacă în Franţa şi studiază estetica la Paris. Întoarsă în ţară, va …

Read More »

Bucur Demetrian

Bucur Demetrian (22 iunie 1951, Craiova) – poet. Fiu al Mariei-Viorica şi al lui Petre Demetrian, Demetrian a absolvit Liceul „Nicolae Bălcescu” (1966-1970) şi Facultatea de Filologie din Craiova, specialitatea română-franceză (1970-1974), lucrând apoi ca profesor de limba română la o şcoală generală din acelaşi oraş. Debutează în 1971 în „Ramuri”, iar editorial, prin participarea la volumul colectiv Cadran solar (1986) cu ciclul Locuinţa poetului. Publică apoi plachetele Confesiuni (1993), Himera de hârtie (1996), ambele premiate de Filiala Craiova a Uniunii Scriitorilor, şi Catedrala şi firul de iarbă (1997). Colaborează cu versuri şi recenzii la „Ramuri”, „Convorbiri literare”, „Poesis”, „Familia”, …

Read More »

Mircea C. Demetriade

Mircea C. Demetriade (2 septembrie 1861, Ocnele Mari, judeţul Vâlcea – 11 septembrie 1914, Bucureşti) – poet, traducător şi autor dramatic. Dintr-o familie care a dat actori renumiţi, fiu al lui Constantin Dimitriade, om de teatru, autor dramatic, şi al Luxiţei Saragea, şi frate vitreg al Aristizzei Romanescu, Demetriade s-a pregătit la rându-i să devină actor. A urmat, cu întreruperi, cinci clase liceale, apoi, la Conservator, cursul de declamaţie al lui Ştefan Vellescu. Bonifaciu Florescu şi Pantazi Ghica, prieteni ai tatălui său, îl îndemnau să scrie. Frecventează gruparea de la „Literatorul”, unde debutează în 1880 cu „acuarele”. O nuvelă (Victima …

Read More »

Traian Demetrescu

Traian Demetrescu (3 noiembrie 1866, Craiova – 17 aprilie 1896, Craiova) – poet, prozator, traducător şi gazetar. Radu Rafael Traian era al doilea din cei şapte copii ai lui Radu Radulian Dumitriu (care şi-a schimbat numele în Dumitrescu), cojocar şi negustor de băuturi în Craiova. După cursul primar, Demetrescu este dat să înveţe meserie pe lângă un unchi, toptangiu de bumbac. Fuge însă şi stăruie să fie trimis la şcoală. Urmează liceul în Craiova până la clasa a IV-a gimnazială. Se pare că a pregătit în particular clasele a IV-a şi a V-a. Publică încă din şcoală versuri în ziarele …

Read More »

Liviu Deleanu

Liviu Deleanu (8 februarie 1911, Iaşi – 12 mai 1967, Chişinău) – poet şi dramaturg. Născut într-o familie de evrei săraci, Deleanu îşi întrerupe studiile liceale, începute la Iaşi, şi pleacă la Bucureşti, unde lucrează un timp ca tipograf şi corector. În 1928 adoptă numele Liviu Deleanu în locul numelui de la naştere, Lipa Cligman. În 1940 s-a refugiat la Moscova, stabilindu-se apoi la Chişinău. A început să publice versuri în „Bilete de papagal” (1928), continuând să fie o prezenţă activă în reviste ieşene şi bucureştene, precum „Ediţia specială”, „Cuvinte literare”, „Vlăstarul”, „Floarea de foc”, „Şantier”, „Reporter”, „Viaţa literară”, „Hasmonaea”, …

Read More »

Ion Deaconescu

Ion Deaconescu (7 martie 1947, Târgu Logreşti, judeţul Gorj) – poet, prozator şi traducător. Este fiul Auricăi (născută Stănescu) şi al lui Marin Deaconescu, funcţionar. Face Liceul „Tudor Arghezi” din Craiova (1961-1965) şi studiile universitare în cadrul Facultăţii de Filologie a Institutului Pedagogic din Craiova (1965-1968), continuate, între 1968 şi 1972, la Facultatea de Filologie a Universităţii din Bucureşti. În 1983 obţine doctoratul în filologie, cu teza Proza română şi iugoslavă în context european. Lucrează ca profesor de gimnaziu (1968-1977), asistent la Universitatea din Craiova (din 1977), unde parcurge toate treptele ierarhice ale carierei didactice, devenind profesor în 1997. Între …

Read More »