Tag Archives: Poeţi

Dimitrie S. Panaitescu – Perpessicius

Perpessicius (pseudonimul literar al lui Dimitrie S. Panaitescu) (21 octombrie 1891, Brăila – 29 martie 1971, Bucureşti) – poet, eseist, cercetător, editor, folclorist, critic şi istoric literar. Mama sa, Elisabeta (născută Daraban), îşi avea obârşia în comuna Cucora, judeţul Suceava. Tatăl, Ştefan Panait, era originar din Ianina. În timpul Războiului pentru Independenţă din 1877, se stabileşte la Brăila, unde, datorită faptului că ştia turceşte şi greceşte, ocupă funcţia de dragoman. După absolvirea şcolii primare, în 1902, Perpessicius devine elev al Liceului „Nicolae Bălcescu” din Brăila. Examenul de bacalaureat şi l-a susţinut în 1910, în toamna aceluiaşi an înscriindu-se la Facultatea …

Read More »

Mircea Cărtărescu

Mircea Cărtărescu (1 iunie 1956, Bucureşti) – poet, prozator şi eseist. Este fiul Mariei (născută Badislav) şi al lui Constantin Cărtărescu, inginer. După terminarea Liceului „Dimitrie Cantemir” din Bucureşti, va absolvi Facultatea de Limba şi Literatura Română (1980), fiind profesor, până în 1989, la o şcoală generală bucureşteană, apoi funcţionar la Uniunea Scriitorilor şi redactor la revista „Caiete critice”. În 1991, îşi începe cariera universitară, ca asistent la Catedra de istoria literaturii române a Facultăţii de Litere din Bucureşti. Într-un interviu publicat în „Dilema” (1996), Cărtărescu declară senin că „se ignoră ca poet”, că „se săturase cu desăvârşire de propria-i …

Read More »

Alexandru Vlahuţă

Alexandru Vlahuţă (5 septembrie 1859, Pleşeşti, azi Alexandru Vlahuţă, judeţul Vaslui – 19 noiembrie 1919, Bucureşti) – poet, prozator şi publicist. Cu o copilărie ingrată, minată de boală, Vlahuţă, fiul Ecaterinei (născută Petrescu) şi al lui Neculai Vlahuţă, mic proprietar, trece pragul şcolii cu o întârziere de 2 ani. La Bârlad face clasele primare din 1867, apoi din 1871 Liceul „Gheorghe Roşca Codreanu”, absolvit în 1878. În anul următor îşi ia bacalaureatul la Bucureşti, înscriindu-se la Facultatea de Drept, pe care nu avea să o termine. Profesor, din 1879, la Gimnaziul „Ienăchiţă Văcărescu” din Târgovişte, obţine o catedră şi la …

Read More »

Dimitrie Bolintineanu

Dimitrie Bolintineanu (1819 sau 1825, Bolintin-Vale, judeţul Giurgiu – 20 august 1872, Bucureşti) – poet, prozator, publicist, diplomat, om politic şi unul dintre fruntaşii Revoluţiei de la 1848. Ienache Cosmad, tatăl lui Bolintineanu, era român macedonean, originar din Ohrida; stabilit în Valahia şi căsătorit cu o localnică, el a ţinut în antrepriză poşte, a arendat pământ, ajungând mic proprietar şi chiar subprefect în Bolintinul din Vale, lângă Bucureşti. Bolintineanu copilăreşte în satul natal, apoi e trimis la rude, în capitală. Învaţă la şcoala de la Colţea şi la Colegiul „Sf. Sava”. Orfan, rămas în grija rudelor, intră ca funcţionar în …

Read More »

George Topârceanu

George Topârceanu (21 martie 1886, Bucureşti – 7 mai 1937, Iaşi) – poet, prozator, publicist, memorialist şi traducător. Este fiul Paraschivei (născută Coma), maestră în ţesut covoare, şi al lui Ion Topârceanu, originar din Topârcea Sibiului, care a schimbat mai multe meserii, printre care a practicat-o şi pe aceea de cojocar. Părinţii au peregrinat în diferite localităţi, aşezându-se, în cele din urmă, la Nămăeşti, în Argeş. Primele clase primare Topârceanu le face la Bucureşti, iar ultimele la Şuiei, în judeţul Argeş. Liceul, început în 1898 la „Matei Basarab”, îl termină în 1906 la „Sf. Sava”. După ce, câteva luni, este …

Read More »

Mateiu I. Caragiale

Mateiu Ion Caragiale (12 martie 1885, Bucureşti – 17 ianuarie 1936, Bucureşti) – poet şi prozator. Faptul că s-a născut ca fiu ne­legitim al lui I.L. Caragiale îi va provoca lui Caragiale, mai târziu, grave complexe de inferioritate şi o zbatere continuă, aproape disperată de a-şi depăşi condiţia de bastard, de a înlocui extrac­ţia socială modestă printr-o iluzorie ascendenţă nobiliară, plăsmuită cu o uimitoare convingere intimă. Pe Maria Constantinescu, în vârstă de 20 de ani, I.L. Caragiale o cunoscuse în primăvara anului 1884 la Regia Monopolurilor, unde, ca şi dramaturgul, aceasta era funcţionară. Cât timp a durat relaţia lui I.L. …

Read More »

Fănuş Neagu

Fănuş Neagu (5 aprilie 1932, Grădiştea de Sus, judeţul Brăila – 24 mai 2011, Bucureşti) – poet, prozator, povestitor, traducător, nuvelist, romancier şi dramaturg. Este fiul Paraschivei (născută Miroslav) şi al lui Vasile Neagu, ţărani. Face şcoala elementară în satul natal, iar cursul secundar la liceele militare din Iaşi şi Câmpulung (1944-1948) şi la şcoli pedagogice din Bucureşti şi Galaţi (1948-1950). Cursant la Şcoala de Literatură „M. Eminescu” din Bucureşti (1951-1952), e scurt timp profesor suplinitor la o şcoala generală din comuna Largu şi devine student la Facultatea de Filologie a Universităţii din Bucureşti, secţia fără frecvenţă (1954-1957). A fost …

Read More »

Tudor Vianu

Tudor Vianu (27 decembrie 1897, Giurgiu – 21 mai 1964, Bucureşti) – poet, traducător, estetician, eseist, memorialist, editor, filosof al culturii, critic şi istoric literar. Este fiul Floricăi (născută Rosa Leibovici) şi al lui Alexandru Vianu (născut Adolf M. Weinberg), medic, şi frate cu Alexandru Vianu. Tatăl, participant la Războiul pentru Independenţă, primeşte cetăţenia română în 1878, iar în 1893 familia trece la ortodoxie. Vianu urmează la Giurgiu clasele primare (1904-1908) şi gimnaziale (1908-1912), Liceul „Gheorghe Lazăr” la Bucureşti (1912-1915), ani din care datează prietenia cu Ion Barbu. În 1915 se înscrie la Facultatea de Drept (licenţa în 1919) şi …

Read More »

Dimitrie Anghel

Dimitrie Anghel (16 iulie 1872, Corneşti, judeţul Iaşi – 13 noiembrie 1914, Iaşi) – poet şi prozator. Tatăl lui Anghel, Dimitrie Anghel, comerciant şi moşier, descindea din aromâni refugiaţi din părţile Ianinei, iar mama, Erifilia (născută Leatris), era grecoaică din insula Antigoni. Familia izbutise să intre în protipendada ieşeană, însă cunoaşte curând declinul. După ce Erifilia se stinge prematur, în 1879, tatăl lui Anghel, angajat în câteva întreprinderi hazardate, dă faliment, ceea ce îi provoacă şi moartea, în 1888. Cei patru copii vor avea totuşi condiţii pentru a-şi desăvârşi instrucţia. Însă Mitif, cum e alintat cel de-al treilea, lipsit de …

Read More »

Otilia Cazimir

Otilia Cazimir (pseudonimul literar al Alexandrinei Gavrilescu) (12 februarie 1894, Cotu Vameş, judeţul Neamţ – 8 iunie 1967, Iaşi) – poetă, prozatoare şi traducătoare. Este fiica Ecaterinei (născută Petrovici) şi a lui Gheorghe Gavrilescu, învăţători. Între alte pseudonime folosite în reviste (Dona Sol, Magda, Ofelia), de menţionat este Alexandra Casian, după numele bunicului patern, preotul Gavril Casian. Pseudonimul sub care este cunoscută i-a fost ales de Garabet Ibrăileanu şi Mihail Sadoveanu. În 1898 familia sa se mută la Iaşi, unde Cazimir urmează şcoala, liceul, apoi cursurile Facultăţii de Litere şi Filosofie, dar fără a susţine examenul de licenţă. Este membră …

Read More »