Tag Archives: Poeţi

Octavian Paler

Octavian Paler (2 iulie 1926, Lisa, judeţul Făgăraş, azi judeţul Braşov – 7 mai 2007, Bucureşti) – poet, prozator, eseist, jurnalist şi om politic. Este fiul Anei (născută Şerban) şi al lui Alexandru Paler, ţărani. Un înaintaş, Bucur Paler din Lisa, ar fi fost înnobilat în 1664 de Anna Bornemisa, soţia principelui Transilvaniei. Paler frecventează cursurile şcolii primare în satul natal, apoi urmează Liceul „Spiru Haret” din Bucureşti (1937-1944), face ultima clasă la Liceul „Negru Vodă” din Făgăraş, susţinându-şi bacalaureatul la Sibiu. Devine student la Facultatea de Litere şi Filosofie şi la Facultatea de Drept de la Univer­sitatea din Bucureşti …

Read More »

Alecu Russo

Alecu Russo (17 martie 1819, Străşeni, judeţul Lăpuşna, Basarabia – 5 februarie 1859, Iaşi) – poet, prozator, eseist, memorialist şi critic literar. Era fiul lui Iancu Rusul (sau Russul), proprietar de moşii, arendaş şi neguţător de cereale. Învaţă acasă cu un dascăl grec, iar în 1829 este trimis în Elveţia, la Institutul „Francois Naville” din Vernier, lângă Geneva, unde rămâne până în toamna anului 1835. Receptiv la ideile democratice şi liberale care agitau Europa apuseană în preajma revoluţiei, el compune, în limba franceză, poeme celebrând revolta împotriva tiraniei. Scrise, probabil, la Viena, unde în 1835-1836 Russo ar fi făcut studii …

Read More »

Alexandru D. Xenopol

Alexandru D. Xenopol (23 martie 1847, Iaşi – 27 februarie 1920, Bucureşti) – filosof, istoric, sociolog, economist, teoretician literar, autor de versuri şi proză. Este primul născut din cei şase copii ai Mariei (născută Vasiliu) şi ai lui Dimitrie Xenopol, pedagog; Adela Xenopol şi Nicolae D. Xenopol îi sunt fraţi. Tatăl său, probabil autodidact, dar cu o remarcabilă cultură şi vorbind câteva limbi europene, nu a avut o situaţie materială sigură, fiind, după stabilirea la Iaşi, dragoman la Consulatul Prusiei, proprietar de pension, preceptorul copiilor marelui ban Iordache Ruset din Bacău şi, în sfârşit, director aproape 20 de ani al …

Read More »

Andrei Mureşanu

Andrei Mureşanu (16 noiembrie 1816, Bistriţa – 24 octombrie 1863, Braşov) – poet, publicist şi traducător. Este fiul Eftimiei (născută Sereţeanu) şi al lui Toader Mureşanu (Moroşanul), ţăran şi meşteşugar. După ce învaţă la şcoala săsească (1825-1826) şi la liceul călugărilor piarişti (1827-1832) din Bistriţa, pleacă la Blaj, unde din 1832 urmează cursurile de filosofie şi teologie, având printre profesori pe Timotei Cipariu şi pe Simion Bărnuţiu. Chemat de George Bariţiu, coleg mai vârstnic şi prieten, Mureşanu se duce la Braşov în 1838. Este mai întâi institutor la şcoala românească condusă de Bariţiu, apoi profesor de gimnaziu (până în 1849), …

Read More »

Nicolae Dabija

Nicolae Dabija (pseudonimul literar al lui Nicolae Ciobanu) (15 iulie 1948, Codreni, raionul Cimişlia, Republica Moldova) – poet, eseist şi critic literar. Este fiul Cristinei (născută Dabija) şi al lui Trofim Ciobanu, ţăran. Şcoala primară a urmat-o în satul de baştină (1954-1958), iar liceul la Săhăidac şi Cimişlia (1958-1966). Intrat la Facultatea de Ziaristică din Chişinău, este exmatriculat în 1969 pentru aşa-zise „activităţi naţionaliste”. Un an mai târziu se reînscrie la Facultatea de Filologie a Universităţii de Stat din Chişinău, pe care o va absolvi în 1972. Primele scrieri îi apar în 1965, în „Tinerimea Moldovei”. Între 1972 şi 1975 …

Read More »

Carmen Sylva

Carmen Sylva (pseudonimul literar al reginei Elisabeta a României) (29 decembrie 1843, Neuwied, Germania – 1 februarie 1916, Bucureşti) – poetă, prozatoare şi traducătoare. Fiică a prinţului Hermann de Wied şi a prinţesei Maria de Wied, Paula Ottilia Elisa de Neuwied, viitoarea regină şi poetă, învaţă în familie limbile engleză, franceză, italiană, latină, studiază matematica, fizica şi gramatica, ia lecţii de pictură şi de muzică. La Berlin, urmează cursurile de Belle Arte. În copilărie şi în tinereţe, face numeroase călătorii: Berlin (1847, 1861), Bonn (1851), Paris (1854), în Elveţia (1858), Italia (1859), Polonia, Suedia şi Rusia (1864). Se căsătoreşte, în …

Read More »

C.A. Rosetti

Constantin Alexandru Rosetti (2 iunie 1816, Bucureşti – 8 iunie 1885, Bucureşti) – poet, memorialist, ziarist, om politic şi revoluţionar de la 1848. Tatăl, spătarul Alexandru Rosetti, se născuse la Constantinopol, locul de obârşie al Rosetteştilor. Căsătorit cu Elena Obedeanu, el a avut doi fii, pe Dumitru, mort prematur, şi pe Constantin (Costache). După lecţiile luate acasă cu profesori particulari, Rosetti urmează un an de zile cursurile de la „Sf. Sava”, unul dintre profesori fiind Costache Aristia, cu care se iniţiază în meşteşugul actoricesc. I se prevedea o bună carieră de actor. Va intra însă în armata naţională, cu gradul …

Read More »

Miron Costin

Miron Costin (1633, Iaşi – 1691, Roman, judeţul Neamţ) – cronicar, poet şi traducător. S-a născut în familia unui boier foarte bogat, Ion (Iancu) Costin, el însuşi fost conducător de armată (hatman). Angajat politic faţă de dinastia Movilă, Iancu s-a refugiat în Polonia, la urcarea pe tron a lui Vasile Lupu, adversar al Movileştilor. În 1636, el, împreună cu primii trei fii ai săi, între care şi Miron, au primit titlul de nobil polon cu blazon. Costin îşi face studiile la Colegiul iezuit din Bar, un orăşel situat în sudul regatului polon. Programul de studii umaniste, în limba latină (istorie, …

Read More »

Gabriel Ţepelea

Gabriel Ţepelea (6 februarie 1916, Borod, judeţul Bihor – 12 aprilie 2012, Bucureşti) – filolog, poet, memorialist, istoric literar, om de cultură, academician şi politician. Este fiul Mariei (născută Venter) şi al lui Florian Ţepelea, ţărani. Urmează şcoala primară în satul natal, Liceul „Emanuil Gojdu” din Oradea (1926-1933) şi Facultatea de Litere şi Filosofie, secţia limbi romanice, a Universităţii din Cluj (1933-1937). Beneficiază de stagii de specializare în Franţa (1937-1938), ulterior fiind elev la Şcoala de Ofiţeri de Rezervă din Ploieşti (1939-1940). Îşi susţine, sub îndrumarea lui George Călinescu, doctoratul în 1948, la Universitatea din Bucureşti, cu o teză despre …

Read More »

Constantin Abăluţă

Constantin Abăluţă (8 octombrie 1938, Bucureşti) – poet, prozator, traducător şi antologator. Este fiul Mariei (născută Tabacu) şi a lui Apostol Abăluţă, profesor. A urmat Liceul „Dimitrie Cantemir” din Bucureşti şi apoi cursurile Institutului de Arhitectură „Ion Mincu” (1955-1961). A fost arhitect la ICRAL Bucureşti (1961-1968) şi arhitect diriginte la Casa de modă „Venus” (1969). A debutat cu poezie în revista „Luceafărul” (1958). A colaborat la „Gazeta literară”, „Luceafărul”, „România literară”, „Viaţa românească”, „Steaua”, „Vatra”, precum şi la „Change”, „Art et poesie”, „Caracteres” (Franţa) şi „Ombrela” (Grecia). Poezia lui Abăluţă este caracterizată de un lirism intelectual, în care folosirea cu …

Read More »