Tag Archives: Poeţi

Veronica Balaj

Veronica Balaj (7 octombrie 1952, Târgu Mureş) – prozatoare, poetă şi traducătoare. Este fiica Ancăi (născută Filimon) şi a lui Victor Ciobanu, inginer. Licenţiată a Facultăţii de Filologie de la Universitatea din Timişoara (1975), funcţionează ca profesoară la Târgu Mureş (1975-1979), reporter la Studioul de Radio Târgu Mureş (1979-1981) şi la Studioul de Radio Timişoara (1981-1985), instructor la Centrul de îndrumare a Creaţiei Populare şi a Mişcării Artistice de Masă din judeţul Timiş (1985-1989), iar din 1989, este redactor la secţia culturală a Studioului de Radio Timişoara. Colaborează la revistele „Orizont”, „Contemporanul”, „Luceafărul”, „Familia”, „Steaua”, „Cronica”, „Vatra”, „Orient latin”, „Minerva”, …

Read More »

Paul Balahur

Paul Balahur (17 aprilie 1953, Timişoara) – poet. Este fiul Alexandrinei (născută Popovici) şi al lui Petru Balahur. A absolvit la Iaşi Liceul „Costache Negruzzi”, apoi Facultatea de Filosofie (1976) şi Facultatea de Drept (1982). În timpul studenţiei a fost redactor-şef la „Alma Mater”, lucrând apoi ca redactor la revista „Cronica”. A debutat în aceeaşi revistă, în 1968, iar în volum, în 1974, cu Anotimpul corăbiilor. Publică mai cu seamă în revistele ieşene „Cronica” şi „Convorbiri literare”, dar şi în „Amfiteatru”, „Ateneu”, „Luceafărul”, „Tribuna” şi „Scânteia tineretului”, uneori semnând cu pseudonimul Petru Bogdan. Balahur scrie o poezie a seninătăţii aproape …

Read More »

Alexandru Balaci

Alexandru Balaci (12 iunie  1916, Aurora, judeţul Mehedinţi – 5 martie 2002, Bucureşti) – poet, eseist, memorialist, enciclopedist, traducător, critic şi istoric literar. Este fiul Mariei (născută Păvălan) şi al lui Constantin Balaci, subofiţer. Balaci termină liceul la Craiova, apoi urmează Facultatea de Litere la Universitatea din Bucureşti (1934-1938), specializându-se în limba şi literatura italiană. În 1943 îşi susţine teza de doctorat, pentru ca, din 1946, să îmbrăţişeze cariera didactică. Ocupă funcţii pedagogice şi de conducere: profesor, şef al Catedrei de lingvistică romanică la Institutul de Limbi şi Literaturi Străine, decan, prorector. Întrerupte între 1969 şi 1973, când funcţionează ca …

Read More »

Mircea E. Balaban

Mircea E. Balaban (13 decembrie 1905, Bucureşti – 1 august 1971, Bucureşti) – poet, prozator şi traducător. Dintre părinţi, inginerul Emil Balaban, director general al Poştelor şi director al Şcolii Politehnice, şi Virginia (născută Mănciulescu), mama lui Balaban manifestase înclinaţii artistice, fiind absolventă a Conservatorului de Muzică şi Artă Dramatică din Bucureşti. După clasele primare, făcute acasă (cu examene la şcoala „Clemenţa”), el urmează clasa întâi de liceu la Iaşi, familia alegând, din cauza războiului, soluţia plecării în refugiu. La revenirea în Bucureşti, este înmatriculat la Liceul „Gh. Lazăr”. Încă elev, se înscrie la Conservator, la clasa Mariei Filotti. Odată …

Read More »

Maria Baiulescu

Maria Baiulescu (21 august 1860, Braşov – 24 iunie 1941, Braşov) – poetă. Este fiica Elenei şi a lui Bartolomeiu Baiulescu, protopop. Face primele clase în urbea natală, la Şcoala română, la un liceu german, precum şi la Institutul francez de domnişoare, continuând să se pregătească în particular. Preşedintă, din 1906, a Reuniunii Femeilor Române din Braşov, Baiulescu – pe atunci directoare a Şcolii industriale – nu-şi cruţă eforturile pentru crearea Uniunii Femeilor Române din Ardeal, a cărei lideră este până în 1935, iar apoi, „prezidentă de onoare”. Preşedintă a secţiei feminine a Astrei, Baiulescu vede în săteancă şi orăşeancă …

Read More »

Boris Baidan

Boris Baidan (22 octombrie 1912, Vulcăneşti, judeţul Cahul, Basarabia – 4 mai 1984, Chişinău) – poet. Născut într-o familie de învăţători, a urmat liceul la Ismail, apoi, între 1934 şi 1939, Facultatea de Litere din Iaşi. Aici, a făcut parte din cercul literar „Noua Junime”, condus de George Călinescu. Profesor la Tighina, Chişinău şi Jura (Râbniţa) până în 1944, a lucrat un timp la Universitatea din Cluj, unde a obţinut, în 1945, titlul de doctor în ştiinţe filologice, întors în Basarabia, în 1949 a fost deportat lungă vreme. Pensionat în 1982, s-a sinucis după 2 ani. Baidan a debutat cu …

Read More »

Mircea Badea

Mircea Badea (4 august 1915, Bucureşti – 25 martie 1977, Bucureşti) – poet. Pe numele adevărat Mircea Bădulescu, licenţiat în litere şi filosofie, fost student al lui Tudor Vianu, Badea ţâşneşte pe neaşteptate între poeţii vremii cu volumul de versuri Incantaţii, care primeşte în 1940 unul dintre premiile acordate scriitorilor tineri de Fundaţia pentru Literatură şi Artă „Regele Carol II”, fiind editat sub aceste auspicii în acelaşi an. După război, pecetluit de un destin ce a fost, într-un fel, al generaţiei din care făcea parte, Badea – un timp redactor la Radiodifuziunea Română – părea a-şi fi rupt punţile ducând …

Read More »

Dumitru Bacu

Dumitru Bacu (14 februarie 1923, Gramaticova-Vodena, Grecia – 15 octombrie 1997, Paris) – poet şi memorialist. Este fiul Hridei şi al lui Constantin Bacu, preot. Învaţă carte în satul natal, apoi frecventează liceul românesc din Grebena şi şcoala comercială română din Salonic. Emigrează în România, unde îşi ia bacalaureatul la Liceul „Mircea cel Bătrân” din Constanţa. Se înscrie în Bucureşti la Politehnică, dar este arestat în 1949 ca „duşman al poporului muncitor” şi eliberat abia după ce face ani grei de temniţă, petrecuţi în parte şi la Piteşti, experienţă din care a rezultat cartea Piteşti – Centru de reeducare studenţească, …

Read More »

Anatol Emilian Baconsky

Anatol Emilian Baconsky (16 iunie 1925, sat Cofa, plasa Chelmenţi, judeţul Hotin, Basarabia, azi Ucraina – 4 martie 1977, Bucureşti) – poet, prozator, eseist şi traducător. Este fiul Liubei (născută Marian), învăţătoare, şi al lui Eftimie Baconsky, preot, amândoi descendenţi ai unor vechi familii de răzeşi moldoveni din ţinuturile Lăpuşnei şi ale Orheiului (patronimul Marian al familiei mamei este atestat încă din 1633). Este frate cu Leon Baconsky. Studiile liceale le face la Chişinău (1936-1944, Liceul „Alecu Russo”) şi apoi la Râmnicu Vâlcea (1944-1945, Liceul „Alexandru Lahovary”). În 1945 se înscrie la Facultatea de Drept a Universităţii din Cluj; frecventează, …

Read More »

Ştefan Baciu

Ştefan Baciu (29 octombrie 1918, Braşov – 7 ianuarie 1993, Honolulu, Hawaii, Statele Unite) – poet, eseist, memorialist, ziarist, traducător, profesor şi diplomat. Este fiul Elisabetei (născută Sager) şi al lui Ioan Baciu, profesor de limba germană. Urmează, între 1929 şi 1937, Liceul „Andrei Şaguna” din Braşov, unde îi are profesori pe tatăl său, pe Octav Şuluţiu şi pe Emil Cioran. A absolvit în 1941 Facultatea de Drept din Bucureşti. A fost redactor la „Universul literar” (1938-1943), secretar particular al ambasadorului Ion Lugosianu, director al ziarului „Universul” (1940-1944), secretar de redacţie la „Gândirea” (1941-1944); din august 1944, redactor la „Libertatea”, …

Read More »