Tag Archives: Poeţi

Gabriel Donna

Gabriel Donna (pseudonimul literar al lui Nicolae N. Urdăreanu) (20 iunie 1877, Iaşi – 1944) – poet şi traducător. Este fiul Nataliei şi al lui Nicolae Urdăreanu, locotenent. Şi-a început studiile secundare în Bucureşti, la Colegiul „Sf. Sava”, continuându-le în Craiova, la Liceul „Carol I”, unde îi are colegi pe N.M. Condiescu şi Victor Anestin. A terminat până la urmă liceul militar şi s-a înscris apoi la şcoala de ofiţeri. În 1913, pe când era administrator-căpitan, demisionează din armată, devenind inginer hotarnic. Primele versuri, iscălite R. Urdăreanu şi Romulus U., îi apar în 1895, în revista liceenilor craioveni „Freamătul”. Cu …

Read More »

Dumitru Donescu

Dumitru Donescu (26 octombrie 1938, Şuiei, judeţul Argeş – 29 mai 2003, Iaşi) – poet. Născut în familia Filofteii (născută Rudeanu) şi a preotului Nicolae Donescu, Donescu a urmat şcoala primară şi gimnaziul în comuna natală, apoi Liceul „Nicolae Bălcescu” din Piteşti (1953-1956). Între 1961 şi 1966, este student al Facultăţii de Filologie a Universităţii „Al. I. Cuza” din Iaşi. După absolvire, funcţionează ca profesor de limba română la liceele „Cuza-Vodă” din Huşi (1966-1974) şi „Cuza-Vodă” din Iaşi (1974-1990). Din 1990, a fost inspector de specialitate la Inspectoratul Şcolar al judeţului Iaşi. Donescu a debutat cu versuri în revista „Argeş” …

Read More »

A. Dominic

A. Dominic (pseudonimul literar al lui Avram Reichman) (1 decembrie 1889, Bucureşti – 1942, Bucureşti) – poet şi dramaturg. Originar dintr-o familie relativ înstărită, Dominic învaţă la şcoala evreiască „Moira” şi Ia Liceul Evanghelic (de limbă germană) din Bucureşti. După bacalaureat (1906) pleacă la Bruxelles şi, obligat de părinţi, urmează cursurile Facultăţii de Ştiinţe Juridice, obţinând titlul de doctor în drept. Trece apoi la Paris, unde, pe cât se pare, va fi susţinut şi licenţa în litere, iar după unele informaţii, chiar doctoratul. Dar perioada pariziană îi oferă şi ocazia unei activităţi publicistice. Scrie destul de mult în periodicele moderniste, …

Read More »

Lotis Dolenga

Lotis Dolenga (pseudonimul literar al Elisabetei Eliad) (10 septembrie 1905, Brătuşeni, judeţul Bălţi, Basarabia – 1961, Bucureşti) – poetă. Descendentă dintr-o familie de nobili români şi lituanieni, era fiica Elizei (născută Gafenco) şi a lui Iosif Şişco. Şi-a petrecut copilăria şi a început să înveţe în Franţa, continuându-şi studiile în România. Până în 1940, a fost profesoară la Liceul de fete din Bălţi, refugiindu-se apoi la Bucureşti. Dolenga a colaborat la „Glasul Moldovei” (unde, probabil, a şi debutat cu versuri, în 1932), la „Adevărul literar şi artistic”, „Cele trei Crişuri”, „Viaţa Basarabiei”, „Bugeacul” şi „Poetul”. A publicat cărţile de versuri …

Read More »

Ştefan Augustin Doinaş

Ştefan Augustin Doinaş (pseudonimul literar al lui Ştefan Popa) (26 aprilie 1922, Caporal Alexa, judeţul Arad – 25 mai 2002, Bucureşti) – poet, eseist, dramaturg şi traducător. Părinţii săi, Floriţa (născută Laza) şi Augustin Popa, erau ţărani. A învăţat mai întâi în satul natal, după care a urmat Liceul „Moise Nicoară” din Arad (terminat în 1941) şi Facultatea de Litere şi Filosofie a Universităţii din Cluj (absolvită în 1948). Ca student, a audiat cursurile lui Lucian Blaga, în timpul refugiului la Sibiu al Universităţii, şi s-a numărat printre membrii Cercului Literar de la Sibiu (1940-1945). După licenţă, este profesor de …

Read More »

Iacob Doibani

Iacob Doibani (1913, Butor, raionul Grigoriopol, Transnistria – 1968) – poet şi publicist. Urmează cursurile pregătitoare la Tehnicumul Pedagogic din oraşul Balta, continuându-şi studiile la Institutul Pedagogic Moldovenesc din Tiraspol. Colaborează, în calitate de corespondent, la ziarele „Comsomolistul Moldovei”, „Moldova socialistă” etc. În 1934, îi apare prima plachetă de poezii, Zile mândre, bucuroase, iar în 1935 cea de-a doua, Răsai, lună, de cu seară. În 1936, e arestat şi declarat „duşman al poporului”, fiind deportat în ţinutul Kolîma (1937-1941), apoi reescortat în regiunea Magadan. A revenit acasă în 1953. Scrie, apoi, cu preponderenţă în stil popular, tratând teme conjuncturale, în …

Read More »

Adrian Dohotaru

Adrian Dohotaru (2 aprilie 1939, Oradea – 1 septembrie 1995, Munchen, Germania) – poet, jurnalist, eseist, dramaturg şi diplomat de carieră. Născut într-o familie de intelectuali şi era om fin, agreabil, comunicativ. Am scris era căci numai este. S-a stins din viaţă în urma unui neelucidat accident de maşină, în Rusia în drum spre Odessa. Acolo mergea să depună o coroană de flori la bustul lui Mihai Eminescu. N-a mai ajuns. A fost înmormântat la Belu. La catafalcul marelui scriitor au venit scriitorii cu o Floare din lacrimă. A fost gazetar la revistele „Amfiteatru” şi „Viaţa studenţească”. Între scrierile sale …

Read More »

Octavian Doclin

Octavian Doclin (pseudonimul literar al lui Octavian Chisăliţă) (17 februarie 1950, Doclin, judeţul Caraş-Severin) – poet. Este fiul Mariei (născută Olariu) şi la lui Ion Chisăliţă, ţărani. Şcoala primară şi gimnaziul le urmează în comuna natală (1957-1965), liceul în comuna Grădinari (1965-1969). Este absolvent al Facultăţii de Filologie a Institutului Pedagogic din Oradea (1972). Predă limbile şi literaturile română şi franceză la Bixad, judeţul Satu Mare (1972-1977). Începând din 1977, e referent de specialitate (literatură, teatru) la Centrul Judeţean de Creaţie Populară Caraş Severin. Este preşedintele Fundaţiei „Octavian Doclin” din Reşiţa, redactor-şef al revistei „Reflex”, care apare la Reşiţa din …

Read More »

Elena Dobroşinschi-Mălai

Elena Dobroşinschi-Mălai (11 martie 1898 – ?) – poetă. A făcut studii la şcoala eparhială din Chişinău. Încadrată din 1916 în învăţământul primar, a participat activ la făurirea noilor destine ale ţinutului natal, Basarabia, în perioada interbelică. A colaborat la „Viaţa Basarabiei”, „Ardealul”, „România nouă”, „Şcoala basarabeană”, „Itinerar” etc. În 1940 a fost aleasă în componenţa comitetului de conducere al Societăţii Scriitoriceşti. Urmele ei dispar după 1940. Se presupune că ar fi căzut victimă atrocităţilor staliniste. Dobroşinschi-Mălai a scris o poezie descriptivă, pastorală, sub influenţa liricii populare, adunată în volumele Picături de rouă (1920) şi Melodia mâhnirii (1930). Opera literară …

Read More »

Vasile Dobrian

Vasile Dobrian (2 noiembrie 1912, Rod, judeţul Sibiu – 1998, Bucureşti) – poet, prozator, eseist, pictor şi profesor universitar. Este fiul Anei (născută Aldea) şi al lui Nicolae Dobrian, ţăran, a cărui familie se mută în Bucureşti. După câteva clase de liceu la Sibiu, Dobrian intră în „şcoala vieţii” ca băiat de prăvălie, tipograf, electrician, funcţionar. Reuşeşte totuşi să urmeze şi cursurile Academiei Libere de Arte Frumoase din Bucureşti, pe care le-a absolvit în 1934. S-a profilat apoi pe grafică şi gravură, expunând în diferite saloane sau publicând, din 1936, desene în „Şantier” şi „Cuvântul liber”, unde debutează şi cu …

Read More »