Tag Archives: Poeţi

Paul Daian

Paul Daian (pseudonimul literar al lui Sergiu Filip) (4 august 1954, Crişcior, judeţul Hunedoara) – poet. Este fiul Martei Daian (născută Roman), contabilă, şi al lui Vasile Filip, tâmplar. A fost căsătorit cu poeta Angela Marinescu. În 1962 familia viitorului poet se mută la Bucureşti, unde Daian îşi continuă studiile începute în regiunea natală, absolvind Liceul „Dimitrie Cantemir” în 1974 (repetase clasa a XI-a, din pricina unei tentative de sinucidere). Încearcă, fără succes, să intre la Facultatea de Psihologie. A practicat numeroase meserii şi ocupaţii (strungar, lăcătuş-mecanic, electrician, electrostivuitor, sudor, bijutier, măturător de stradă, vidanjor, mânuitor de cadavre, brancardier, ajutor …

Read More »

Ioan Dafin

Ioan Dafin (pseudonimul literar al lui Ion I. Alexandrescu) (7 ianuarie 1874, Iaşi – 30 iulie 1936, Iaşi) – poet, prozator şi gazetar. Este fiul Anei şi al lui Ion Alexandrescu. După ce şi-a luat bacalaureatul, s-ar fi înscris la Facultatea de Litere a Universităţii din Iaşi, pe care din lipsă de mijloace n-ar fi putut s-o termine, fiind silit să intre în gazetărie. Între 1895 şi 1898 este în redacţia „Evenimentului”, în ale cărui pagini publică, iscălind şi I. Dafin, I.I. Alexandrescu-Dafin, Dionisie, Dion, Radu, Vlad, versuri, proză şi articole diverse. Este apoi secretar de redacţie la „Propaganda” din …

Read More »

Gheorghe A. Cuza

Gheorghe A. Cuza (23 februarie 1896, Iaşi – 14 septembrie 1950, Aiud, judeţul Alba) – poet. Este fiul lui A.C. Cuza, publicist şi poet. Cuza urmează ciclul secundar la liceele ieşene Internat şi Naţional, luându-şi bacalaureatul în 1915. Se înscrie la Facultatea de Drept din acelaşi oraş, absolvind-o în 1918, iar doctoratul şi-l susţine în 1921. Predă la Universitatea din capitala Moldovei, fiind numit conferenţiar în 1929 şi profesor în 1931. Membru marcant al formaţiunilor politice conduse de tatăl său, e prezent în organele de presă ale acestora, mai cu seamă în „Apărarea naţională”. Este ministru al Muncii în guvernul …

Read More »

Constantin Cuza

Constantin Cuza (8 martie 1924, Iaşi – 12 iunie 1995, Braşov) – poet, prozator, dramaturg şi gazetar. Este fiul Ecaterinei şi al lui Gheorghe Păunescu. Rămas timpuriu orfan de mamă, Cuza fuge de acasă şi este adoptat de pictorul Teodor Cuza, care la scurt timp moare şi el. Elev bursier al Liceului Militar din Iaşi (1935-1943), urmează apoi Şcoala de Ofiţeri şi, în ultimele luni de război, este trimis pe front. Devine student la Facultatea de Litere şi Filosofie a Universităţii din Bucureşti, unde audiază cursurile profesorilor George Călinescu, Tudor Vianu şi Alexandru Rosetti. Îşi ia licenţa în specialităţile limba …

Read More »

Alexandru C. Cuza

Alexandru C. Cuza (8 noiembrie 1857, Iaşi – 4 noiembrie 1947, Iaşi) – poet şi publicist. Este fiul Smarandei (născută Coroi) şi al lui Constantin Cuza, magistrat, văr cu întâiul domnitor al Principatelor Unite. Urmează ciclul secundar la Dresda şi la Paris, unde îşi ia bacalaureatul în 1881. S-ar fi înscris apoi la Universitatea ieşeană, dar ar fi părăsit-o, se pare, în urma scandalului stârnit de colaborarea sa la „Contemporanul”. A făcut studii superioare în economie şi drept, încheiate cu doctorate susţinute în 1885 şi 1886 la Paris, Berlin şi Bruxelles, între timp nu încetase să dea la iveală în …

Read More »

Ioan Cutova

Ioan Cutova (13 iulie 1919, Veria, Grecia – 17 mai 1992, Bistriţa) – poet. Fiu al Haidei şi al lui Nicolae Cutova, Cutova face şcoala primară la Veria şi Grebena, în şcoli româneşti, apoi în România, la Târgu Mureş, unde îşi încheie studiile liceale. A absolvit Facultatea de Litere şi Filosofie din Bucureşti în 1944. În 1945, alături de Ion Frunzetti, Mihail Cosma, Victor Torynopol şi Margareta Dorian, primeşte premiul pentru poezie al Editurii Forum. Comentând producţia lirică a acestor poeţi, Perpessicius scrie despre volumul Cerc vicios, prima carte a lui Cutova: „Peisagiului exterior, de culoare industrială şi proletariană, i …

Read More »

Ioan Cuşa

Ioan Cuşa (19 mai 1923, Gramaticova-Vodena, Grecia – 21 mai 1981, Eygaliere, Franţa) – poet şi editor. Trăgându-se dintr-o familie de macedoromâni a cărei tradiţie a evocat-o liric în poemul, Întâmpinare pentru o istorie personală, Cuşa şi-a petrecut copilăria în comuna Casim din judeţul Caliacra, în Cadrilater, începându-şi studiile medii la liceul din Bazargic. În 1940 părinţii se stabilesc în Caraomer, lângă Negru Vodă, iar puţin după aceea îşi întemeiază o gospodărie în comuna Ferdinand (azi Mihail Kogălniceanu), din judeţul Constanţa. Cuşa urmează Liceul Comercial din Constanţa şi începe să studieze, în 1946, la Academia Comercială din Bucureşti. Părăseşte ţara …

Read More »

Maria Cunţan

Maria Cunţan (7 februarie 1862, Sibiu – 23 noiembrie 1935, Bucureşti) – poetă. Fiică a lui Dimitrie Cunţan, preot, compozitor şi profesor de muzică la Seminarul Andreian, Cunţan urmează şcoala primară şi un „institut” de limbi străine în oraşul natal. Debutează relativ târziu, în 1891, în „Tribuna”. Ulterior, până la intrarea României în războiul mondial, este prezentă frecvent, iscălind uneori şi Liliac ori Rim, cu versuri, proză scurtă, drame şi traduceri din poeţi germani şi francezi, în numeroase periodice din Transilvania şi din Regat, precum „Foaia poporului”, „Vatra”, „Familia”, „Telegraful român”, „Tribuna poporului”, „Sămănătorul”, „Luceafărul”, „Foaia interesantă”, „Revista noastră”, „Revista …

Read More »

Sergiu Cujbă

Sergiu Cujbă (10 octombrie 1877, Chişinău, Basarabia – 8 martie 1937, Chişinău) – poet şi prozator. Fiu al scriitorului Victor Crăsescu, Cujbă este absolvent al Liceului „Matei Basarab” şi al Facultăţii de Drept din Bucureşti (1900). Atât prin acţiunile cât şi prin scrierile sale, a dorit să contribuie la menţinerea sentimentului naţional al românilor aflaţi de o parte şi de alta a Prutului. A fost redactor literar al gazetei „Basarabia” (Chişinău, 1906-1907) şi a ţinut conferinţe cu teme sociale şi culturale. Din cauza activităţii sale de încurajare a manifestării sentimentelor patriotice româneşti, este expulzat în România de guvernul ţarist (1907). …

Read More »

Matilda Cugler-Poni

Matilda Cugler-Poni (2 aprilie 1851, Iaşi – 9 septembrie 1932, Iaşi) – poetă, prozatoare şi autoare de comedii. S-a născut în familia arhitectului austriac Carol von Cugler, stabilit la Iaşi şi devenit cetăţean român, şi a Matildei (născută Hefner). Căsătorită cu filo­logul Vasile Burlă în 1872, s-a recăsătorit patru ani mai târziu cu chimistul Petru Poni. A debutat cu versuri în 1867, la „Convorbiri literare”, unde a publicat până în 1892, colaborând şi la alte reviste, precum „Familia”, „Columna lui Traian”, „Literatorul” şi „Viaţa românească”. În cea mai mare parte a poeziilor scrise de Cugler-Poni, adunate în volumul Poezii (1874), …

Read More »