Tag Archives: Petre Ispirescu – opera literară

Tinereţe fără bătrâneţe şi viaţă fără de moarte, de Petre Ispirescu (comentariu literar, rezumat literar)

Petre Ispirescu a arătat totdeauna un viu interes pentru folclorul românesc şi a cules cu pasiune producţiile literaturii populare, pe care le-a publicat mai întâi în ziarele timpului, apoi le-a adunat în volum. El a fost lucrător tipograf, apoi a devenit proprietarul tipografiei, din care cauză este cunoscut drept „culegătorul-tipograf’. Petre Ispirescu a cules cele mai multe basme din Muntenia, numai câteva provenind din Moldova şi Ardeal, basme pe care, deşi le-a scris aşa cum le-a auzit, fără prea multă contribuţie personală, statutul său nu este totuşi de simplu culegător, ci de adevărat scriitor, datorită formei originale pe care a …

Read More »

Prâslea cel voinic şi merele de aur, de Petre Ispirescu (comentariu literar, rezumat literar)

Basmul Prâslea cel voinic şi merele de aur se încadrează în genul epic, iar ca specie literară este un basm popular, deoarece are autor anonim, el fiind transmis pe cale orală din generaţie în generaţie. A fost cules de Petre Ispirescu şi publicat în volumul Legendele şi basmele românilor din 1882. Acţiunea are la bază conflictul dintre forţele binelui şi ale răului, dintre adevăr şi minciună, iar deznodământul constă totdeauna în triumful valorilor pozitive asupra celor negative, împletirea elementelor realiste cu cele fabuloase creează fantasticul, ca specific ancestral (străvechi) al basmelor populare. Titlul Titlul sintetizează intriga basmului, fiind alcătuit din …

Read More »

Aleodor împărat, de Petre Ispirescu (comentariu literar, rezumat literar)

Basmul Aleodor împărat se încadrează în genul epic, iar ca specie literară este un basm popular, deoarece are autor anonim, el fiind transmis pe cale orală din generaţie în generaţie. A fost cules de Petre Ispirescu şi publicat în volumul Legendele şi basmele românilor din 1882. Acţiunea Acţiunea are la bază conflictul dintre forţele binelui şi ale răului, dintre adevăr şi minciună, iar deznodământul constă totdeauna în triumful valorilor pozitive asupra celor negative. Expoziţiunea Basmul începe cu o formulă iniţială tipică: „A fost odată ca niciodată […] un împărat”, care ajunsese la bătrâneţe şi nu avea „şi el un copil”, …

Read More »

Petre Ispirescu

Petre Ispirescu (1830, Bucureşti – 21 septembrie 1887, Bucureşti) – prozator, povestitor, folclorist, editor şi tipograf. S-a născut în mahalaua bucureşteană Pescăria Veche, unde tatăl său, Gheorghe, avea o frizerie. Mama, Elena, de origine transilvăneană, era, se pare, o povestitoare neîntrecută. De la părinţi, de la calfele şi clienţii tatălui său, Ispirescu a putut asculta, în copilărie, numeroase creaţii populare, mai ales basme. Din iniţiativa mamei este dat să înveţe carte cu dascăli bisericeşti, dar din pricina lipsurilor materiale, se vede nevoit, la 12 ani, să-şi asigure singur existenţa. Nereuşind să-şi desăvârşească instrucţia în şcoală, dar avid de cât mai …

Read More »