Tag Archives: Personalităţi române de origine greacă

Sterie Diamandi

Sterie Diamandi (22 august 1897, Aminciu-Meţova, Grecia – 11 iunie 1981, Bucureşti) – eseist. Este fiul militantului aromân Vasile Diamandi-Aminceanul. A urmat şcoala primară în satul natal, apoi Liceul român din Salonic; continuă studiile liceale la Ianina, Bitolia şi Bucureşti. Tot la Bucureşti este student al Facultăţii de Litere şi Filosofie (1919-1922), iar după absolvire funcţionează ca profesor la Turnu Severin (1923-1924), Roman (1924) şi Iaşi, oraş în care predă pedagogia la Şcoala Normală „Vasile Lupu” (1925-1936) şi este, mai mulţi ani, membru în Consiliul municipal. Din 1936 se transferă la Liceul „Aurel Vlaicu” din Bucureşti. A debutat în 1921 …

Read More »

Ioan Cutova

Ioan Cutova (13 iulie 1919, Veria, Grecia – 17 mai 1992, Bistriţa) – poet. Fiu al Haidei şi al lui Nicolae Cutova, Cutova face şcoala primară la Veria şi Grebena, în şcoli româneşti, apoi în România, la Târgu Mureş, unde îşi încheie studiile liceale. A absolvit Facultatea de Litere şi Filosofie din Bucureşti în 1944. În 1945, alături de Ion Frunzetti, Mihail Cosma, Victor Torynopol şi Margareta Dorian, primeşte premiul pentru poezie al Editurii Forum. Comentând producţia lirică a acestor poeţi, Perpessicius scrie despre volumul Cerc vicios, prima carte a lui Cutova: „Peisagiului exterior, de culoare industrială şi proletariană, i …

Read More »

Ilie A. Ceara

Ilie A. Ceara (15 februarie 1923, Xirolivad, Grecia) – prozator. Este fiul Mariei (născută Luca) şi al lui Apostol Ceara, ţărani. Familia părinţilor săi, emigrând în România, a fost colonizată în Cadrilater, la Cavarna, în judeţul Caliacra, unde Ceara urmează şcoala primară şi liceul. În timpul celui de-al doilea război mondial, a luptat în Est şi în Vest, apoi a lucrat în comerţ. În 1984, s-a pensionat, stabilindu-se în oraşul Dej. Publică povestiri, nuvele, schiţe în revistele aromâne din ţară, „Deşteptarea”, „Dimândarea”, ca şi în „Zborlu a nostru”, care apare la Freiburg, Germania, şi în „Frândza vlahă”, din Bridgeport, Statele …

Read More »

George Ceara

George Ceara (18 octombrie 1881, Xirolivad, Grecia – 1 aprilie 1939, Cavarna, judeţul Caliacra, Cadrilater) – poet. Învaţă carte la şcoala românească din satul natal, iar în lunile de vară – fără a-şi întrerupe învăţătura – învaţă în „satele” în mişcare, aşezări de colibe ale consătenilor aflaţi în transhumantă, după anotimp, cu turmele de oi, în căutare de păşuni. Frecventează apoi cursurile liceului român din Bitolia, în Macedonia, după care, venit în ţară, se înscrie la Facultatea de Litere din Bucureşti, pe care nu a absolvit-o însă, din cauza condiţiilor materiale precare ale familiei. Funcţionează, începând din 1906, ca institutor …

Read More »

Nicolae Caratană

Nicolae Caratană (14 iulie 1914, Horopani, Grecia – 19 octombrie 1992, Constanţa) – poet. Este fiul Lambrei şi al lui Gheorghe Caratană, cărăvănar. A învăţat puţină carte (două clase primare în greceşte şi două în limba română), dar s-a cultivat ca autodidact. Încă adolescent, păstor la poalele Olimpului, îi citea pe marii poeţi greci antici în original, precum şi pe cei contemporani, în special pe cei de origine aromână, printre care Zalocostat şi Vallaoritis, Costas Palamas, Vlahoyanis, Sikelianos, Cariotakis, Cavafis şi Cristalis, pe care îi recita ca un actor autentic. A învăţat limba română citind literatură, mai ales din Eminescu, …

Read More »

Matilda Caragiu Marioţeanu

Matilda Caragiu Marioţeanu (20 iulie 1927, Hrupişta, azi Argos Orestikon, Grecia – 11 martie 2009, Bucureşti) – poetă. Este fiică a Athenei (născută Papastere) şi a lui Nico (Nicolae) Caragiu, români macedoneni, şi soră cu Toma Caragiu. Caragiu Marioţeanu obţine licenţa în filologie la Bucureşti, în anul 1951. Funcţionează mai întâi ca preparatoare, devenind ulterior profesor de istoria limbii române la Facultatea de Litere a Universităţii din Bucureşti. Şi-a luat doctoratul în 1967. Între 1970 şi 1973, lucrează ca profesor de limba şi literatura română la Salzburg. Din 1993 este membru corespondent al Academiei Române. Lucrările sale de lingvistică privesc …

Read More »

Ioan D. Caragiani

Ioan D. Caragiani (11 februarie 1841, Avdela, Grecia – 13 ianuarie 1921, Iaşi) – folclorist şi traducător. Fiu al unor ţărani aromâni, Caragiani urmează cursurile şcolilor primare şi secundare aromâneşti din Avdela, Gureanţă şi Vlaho-Clisura. Din 1856, studiază filologia la Atena, şi după absolvire, vine în România. Obţine un post de profesor la Gimnaziul Central din Iaşi, devenind, din 1866, şi profesor suplinitor la catedra de limba şi literatura elină a Universităţii. Titularizat nu peste multă vreme, a funcţionat aici aproape patru decenii. Îndată după stabilirea în Iaşi, Caragiani frecventează asiduu şedinţele Junimii, al cărei membru a şi devenit în …

Read More »

Alexandru (Alecu) Cantacuzino

Alexandru (Alecu) Cantacuzino (circa 1811-1884, Atena) – prozator. Descendent, în a şaptea generaţie, al marelui vistier Iordache Cantacuzino (cumnat al domnitorului Vasile Lupu), nepot al lui Matei Cantacuzino (şi el mare vistier al Moldovei, emigrat în 1791 în Rusia), Cantacuzino era fiul lui Alexandru Cantacuzino (şambelan al ţarului şi participant la mişcarea eteristă) şi al Elisabetei (născută Daragan). Întors în Moldova, se însoară în 1839 cu Maria Cantacuzino, fiică a marelui logofăt al Moldovei Nicolae Cantacuzino-Deleanu-Măgureanu, dar căsnicia nu durează; Maria Cantacuzino pleacă în 1850 la Paris, căsătorindu-se, mult mai târziu, cu pictorul Puvis de Chavannes. Cantacuzino, care împărtăşeşte de …

Read More »

Ariadna Camariano-Cioran

Ariadna Camariano-Cioran (31 martie 1906, Peristasis, Grecia – 11 martie 1993, Bucureşti) – comparatist. Nepoată a bizantinologului Demostene Russo (mama sa, Caliopi, era sora acestuia) şi soră a lui Nestor Camariano, Camariano-Cioran îşi face studiile universitare la Bucureşti, unde a absolvit Facultatea de Litere în 1936, funcţionând apoi ca lector de limba neogreacă pe lângă Catedra de literatură română veche a aceleiaşi facultăţi (1937-1939). În 1938 îşi susţine teza de doctorat, sub îndrumarea lui Nicolae Cartojan. Din 1943, odată cu înfiinţarea Institutului de Studii şi Cercetări Balcanice, îşi continuă activitatea didactică la Şcoala de limbi slave şi orientale a acestui …

Read More »

Nestor Camariano

Nestor Camariano (23 martie 1909, Peristasis, Grecia – 3 iunie 1982, Bucureşti) – istoric literar. Nepot al bizantinologului Demostene Russo (mama sa, Caliopi, era sora acestuia) şi frate cu Adriana Camariano-Cioran, Camariano îşi face studiile secundare şi superioare la Bucureşti unde a absolvit, în 1936, Facultatea de Litere şi Filosofie, specialitatea filologie modernă. A lucrat mai întâi ca paleograf la Biblioteca Academiei (1937-1939), apoi ca asistent la Institutul de Istorie Naţională (1943-1949) şi cercetător ştiinţific la Institutul de Istorie „Nicolae Iorga” (1949-1968). A fost membru al Societăţii de Ştiinţe Istorice din România şi membru al Societăţii Internaţionale de Ştiinţe Neogreceşti. …

Read More »