Tag Archives: Personalităţi din Ucraina

Efrosinia Dvoicenco-Markova

Efrosinia Dvoicenco-Markova (13 martie 1901, Ocertino, Ucraina – 7 octombrie 1980, Moscova) – istoric literar. A absolvit Facultatea de Litere a Universităţii din Bucureşti (1930) şi a rămas asistentă la Catedra de cultură slavonă, lucrând apoi ca cercetător ştiinţific la secţia de manuscrise a Bibliotecii Academiei Române. A emigrat în Statele Unite, iar din 1957 s-a stabilit la Moscova. Până aproape de sfârşitul vieţii, a fost cercetător ştiinţific la Institutul de Literatură Universală „Maxim Gorki” al Academiei de Ştiinţe a URSS. Preocuparea ştiinţifică prioritară pentru Dvoicenco-Markova a constituit-o studierea relaţiilor literare româno-ruse. Cercetătoarea a debutat cu studiul Influenţa literaturii ruse …

Read More »

Petrea Darienco

Petrea Darienco (16 aprilie 1923, Valea Hoţului, azi Dolinskoe, Ucraina – 9 iulie 1976, Moscova) – poet. După absolvirea Institutului Pedagogic din Tiraspol, a fost redactor al gazetei „Moldova socialistă” (1953-1963), ministru al Culturii (1963-1967) şi redactor-şef al gazetei „Sovietskaia kultura” (1968-1976). Versurile lui Darienco sunt idilice, festiviste, dezarmante prin simplism şi platitudine (Cântări primăverii sovietice, 1948; Drumuri luminoase, 1951; An cu zări de aur, 1962 etc.). Ideologizată până la refuz, publicistica lui este scrisă preponderent în ruseşte. Opera literară Cântări primăverii sovietice, Chişinău, 1948; Drumuri luminoase, Chişinău, 1951; Cuvântul inimii, Chişinău, 1953; Luminile Moscovei, Chişinău, 1953; Poezii, Chişinău 1954; …

Read More »

Tudor Colac

Tudor Colac (10 martie 1948, sat Dumeni, comuna Costiceni, judeţul Hotin, Basarabia, în prezent raionul Noua Suliţă, regiunea Cernăuţi, Ucraina) – eseist, publicist, etnolog, folclorist şi istoriograf al folcloristicii româneşti din Republica Moldova. Studii: şcoala primară şi studii medii în loc natal (absolvită în 1965); studii la Facultatea de Filologie şi Jurnalism a Universităţii de Stat din Moldova (1965-1970); studiază muzica ca asociat la facultatea de arte frumoase (secţia serală) a aceleiaşi universităţi (1965-1969). Doctor în filologie, specializarea folclor al Universităţii „Babeş-Bolyai” din Cluj Napoca cu teza Familia – vatră a spiritualităţii româneşti (1999), conducător ştiinţific profesor universitar, doctor Dumitru …

Read More »

Mircea Cojocaru

Mircea Cojocaru (21 iulie 1938, Cernăuţi, Ucraina – 31 mai 1995, Detroit, Statele Unite) – prozator. Este al şaselea dintre cei şapte copii ai Domnicăi (născută Solean) şi ai lui Pantelimon Cojocaru, pastor neoprotestant. A absolvit Liceul „Dimitrie Cantemir” din Bucureşti (1959), după care a practicat, ca liber profesionist, meseriile de mecanic auto şi fotograf. A debutat cu proză în „Cronica” (1967). Prima lui carte, romanul Minciuna (1969), a fost foarte bine primită de critică. Următoarea, Ramayana. Roman zadarnic (1970), de fapt o amplă nuvelă, a fost ignorată de comentatori. Romanul Înapoi la Savina (1975) continuă Minciuna, ambele fiind contopite …

Read More »

Alexandru Burlacu

Alexandru Burlacu (8 iunie 1954, Chitai, regiunea Odesa, Ucraina) – istoric şi critic literar. Este fiul Mariei (născută Râjală) şi al lui Gheorghe Burlacu, ţărani. După absolvirea Şcolii Normale din Cahul (1969-1973), studiază la Facultatea de Filologie a Institutului Pedagogic din Chişinău (1973-1977). Din 1977 activează în cadrul Institutului de Limbă şi Literatură al Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Între 1980 şi 1983 urmează doctorantura cu susţinerea tezei Fenomenul simbolizării în poezia moldovenească contemporană (1986). Este şef al Catedrei de literatura română la Universitatea Pedagogică „Ion Creangă” din Chişinău (1995). A colaborat, semnând uneori şi Alexandru Dunăreanu, la „Nistru”, „Basarabia”, …

Read More »

Constantin Dobrogeanu-Gherea

Constantin Dobrogeanu-Gherea (21 mai 1855, Slavianka, Ucraina – 7 mai 1920, Bucureşti) – critic şi teoretician literar. Provine dintr-o familie de mici negustori evrei, purtând iniţial numele Solomon Katz. A făcut şcoala primară în târguşorul natal, iar gimnaziul la Ekaterinoslav. În 1872, pleacă la Harkov, unde îşi pregăteşte bacalaureatul şi devine student audient al Facultăţii de Ştiinţe. Intrând în cercurile narodnice studenţeşti, participă la acţiunile acestora şi cutreieră satele făcând propagandă revoluţionară printre ţărani. Urmărit mereu de poliţia ţaristă, în martie 1875, trece graniţa Rusiei şi se stabileşte la Iaşi. În aprilie, pleacă în Elveţia, unde se aflau numeroşi revoluţionari …

Read More »