Tag Archives: Personalităţi din judeţul Sibiu

Mihai Duţescu

Mihai Duţescu (10 februarie 1941, Sibiu) – poet şi prozator. Este fiul Ioanei şi al lui Dumitru Duţescu. A absolvit Liceul „Fraţii Buzeşti” din Craiova (1953-1957) şi Facultatea de Filologie a Universităţii din Bucureşti (1958-1963). A lucrat ca secretar de redacţie la revista „Ramuri” (din 1965), ca director la Teatrul Naţional din Craiova, apoi ca inspector la Inspectoratul de Cultură Dolj. Debutează în 1962, în „Luceafărul”, cu poezie. Este autorul mai multor volume de versuri, proză, teatru. În volumul Noaptea nunţii (1969), cultivă o expresie primară, vie, proaspătă, corespunzătoare unei stări ce se vrea a trăirii unice, nerepetabile. În Scrisori …

Read More »

Josef Drotleff

Josef Drotleff (senior) (1804, Sibiu – 1887, Sibiu) – editor. Este fiul lui Andres Drotleff, fondatorul editurii cu acelaşi nume, care lucrase la tipografia Editurii Hochmeister în Sibiu şi Cluj. Asemenea tatălui său, Drotleff îşi însuşeşte arta grafică la Hochmeister, reuşind, la rândul lui, să întemeieze în 1850 o editură şi o tipografie la Sibiu. După începuturi modeste, el importă material modern de zeţărie de la Praga şi cooptându-l la conducerea firmei şi pe fiul său, Josef, va începe să scoată publicaţii periodice cu caractere gotice, spre uzul saşilor din Transilvania. Prima publicaţie, apărută în 1855, este revista cu profil …

Read More »

Ioan C. Drăgescu

Ioan (Ioachim) C. Drăgescu (8 septembrie 1844, Blăjel, judeţul Sibiu – 21 aprilie 1915, Bucureşti) – prozator şi autor de versuri. Cu gimnaziul şi liceul făcute la Blaj, înscris un timp la Facultatea de Drept din Pesta, urmând apoi medicina la Viena, Drăgescu îşi desăvârşeşte studiile în Italia şi îşi ia, în 1872, doctoratul în medicină. A fost medic în Craiova, medic primar de judeţ la Tulcea şi Constanţa, medic şef al districtului Dolj. În timpul războiului din 1877, a plecat pe front. Preocupat de educaţia sanitară a populaţiei, Drăgescu publică mai multe cărţi în domeniu. Activitatea lui literară, restrânsă, …

Read More »

Eugeniu Dobrotă

Eugeniu Dobrotă (23 decembrie 1893, Poiana Sibiului, judeţul Sibiu – 11 decembrie 1973, Poiana Sibiului) – prozator şi culegător de folclor. Este fiul Elisabetei şi a lui Nicolae Dobrotă, preot. Şi-a început studiile în localitatea natală şi le-a continuat la gimnaziul românesc din Braşov şi la Facultăţile de Medicină din Cluj (1912-1913, 1919-1921) şi Budapesta (1917-1918). Pentru a nu fi trimis în război, în perioada 1913-1917, urmează şi cursurile Facultăţii de Teologie din Sibiu. Între 1921 şi 1925, funcţionează ca asistent la Facultatea de Medicină din Cluj, pentru ca apoi să ocupe postul de medic-şef al dispensarului din Poiana Sibiului, …

Read More »

Vasile Dobrian

Vasile Dobrian (2 noiembrie 1912, Rod, judeţul Sibiu – 1998, Bucureşti) – poet, prozator, eseist, pictor şi profesor universitar. Este fiul Anei (născută Aldea) şi al lui Nicolae Dobrian, ţăran, a cărui familie se mută în Bucureşti. După câteva clase de liceu la Sibiu, Dobrian intră în „şcoala vieţii” ca băiat de prăvălie, tipograf, electrician, funcţionar. Reuşeşte totuşi să urmeze şi cursurile Academiei Libere de Arte Frumoase din Bucureşti, pe care le-a absolvit în 1934. S-a profilat apoi pe grafică şi gravură, expunând în diferite saloane sau publicând, din 1936, desene în „Şantier” şi „Cuvântul liber”, unde debutează şi cu …

Read More »

Dionisie Romano

Dionisie (Dimitrie) Romano (29 iulie 1806, Sălişte, judeţul Sibiu – 18 ianuarie 1873, Buzău) – episcop, cărturar şi traducător. S-a născut din părinţii Ionaş şi Marina Roman. La vârsta de 14 ani a rămas orfan de tată. Mama lui, după ce a căsătorit-o pe fiica sa Stanca, în 1820 a trecut în Moldova, retrăgându-se la Mănăstirea Agapia, luând cu sine şi pe fiul său Dimitrie. Acesta, pentru a se întreţine a apelat la ajutorul călugărilor de la Mănăstirea Neamţ, unde a rămas ca „ajutor la toate treburile” timp de 3 ani, apoi la 17 ani a fost primit în rândul …

Read More »

Petrea Dascălul

Petrea Dascălul (pseudonimul literar al lui Petre Olariu) (28 iunie 1881, Orlat, judeţul Sibiu – 26 mai 1956, Sibiu) – prozator şi autor de piese de teatru. Fiu al Anei şi al lui Vasile Olariu, ţărani, Dascălul urmează şcoala „grănicerească” din Orlat, Preparandia de la Blaj, Institutul Pedagogic Teologic Ortodox din Arad şi cel din Cluj, absolvindu-l în 1901. Funcţionează ca învăţător în câteva sate din judeţele Cluj şi Sibiu, pentru a ajunge în cele din urmă în comuna natală. După Unire a fost referent la Consiliul dirigent – secţia învăţământul primar, director al Orfelinatului „Principele Mircea” din Sibiu, preşedinte …

Read More »

Nicolae Damian

Nicolae Damian (16 octombrie 1939, Sângătin, judeţul Sibiu – 19 octombrie 1998) – prozator. Este fiul Mariei şi al lui Nicolae Damian. Şcoala primară (1946-1952) şi liceul (1953-1956) le-a făcut la Bucureşti, unde va urma şi Facultatea de Medicină, absolvită în 1962. Damian activează un timp ca medic psihiatru, apoi, din 1965, este cadru didactic la Institutul Medico-Farmaceutic din Bucureşti. A debutat cu proză în 1965, în „Tribuna”. Volumul de povestiri cu care tânărul medic debuta în 1969, Dimineţile bătrâne, prefigura, ca manieră şi tematică, coordonatele universului investigat ulterior. Adept al tehnicii narative moderne, prozatorul abandonează aspiraţia „totalităţii” spre a …

Read More »

Maria Cunţan

Maria Cunţan (7 februarie 1862, Sibiu – 23 noiembrie 1935, Bucureşti) – poetă. Fiică a lui Dimitrie Cunţan, preot, compozitor şi profesor de muzică la Seminarul Andreian, Cunţan urmează şcoala primară şi un „institut” de limbi străine în oraşul natal. Debutează relativ târziu, în 1891, în „Tribuna”. Ulterior, până la intrarea României în războiul mondial, este prezentă frecvent, iscălind uneori şi Liliac ori Rim, cu versuri, proză scurtă, drame şi traduceri din poeţi germani şi francezi, în numeroase periodice din Transilvania şi din Regat, precum „Foaia poporului”, „Vatra”, „Familia”, „Telegraful român”, „Tribuna poporului”, „Sămănătorul”, „Luceafărul”, „Foaia interesantă”, „Revista noastră”, „Revista …

Read More »

Ada D. Cruceanu

Ada D. Cruceanu (4 mai 1950, Sibiu) – traducătoare şi critic literar. Este fiica Letiţiei (născută Rău), educatoare, şi a lui Horaţiu Cruceanu, inginer. Face liceul la Sibiu (1965-1969) şi este licenţiată a Facultăţii de Filologie a Universităţii din Bucureşti în 1973. A fost, succesiv, profesoară, bibliotecară, referent literar la Centrul Judeţean Caraş Severin al Creaţiei Populare, consilier teritorial la Inspectoratul pentru Cultură al judeţului Caraş Severin, editor. A colaborat la revistele „Orizont”, „Contemporanul”, „Luceafărul”, „România literară”, „Familia”, „Tribuna”, „Steaua”, „Convorbiri literare”, „Cronica”, „Viaţa românească” etc. Este distinsă cu Premiul Filialei Timişoara a Uniunii Scriitorilor din România (1992). A debutat …

Read More »