Tag Archives: Personalităţi din judeţul Maramureş

Dimitrie Danciu

Dimitrie Danciu (6 octombrie 1912, Săcel, judeţul Maramureş – 8 iunie 1999, Cluj Napoca) – poet. Fiu al Nastacăi (născută Petre) şi al lui Vasile Danciu, ţărani, Danciu face şcoala primară în comuna natală şi liceul la Vişeu de Sus. În 1951 obţine diploma de inginer la Institutul de Căi Ferate, lucrând apoi ca inginer la CFR (1951-1972). Debutează în 1932, la Iaşi, într-o revistă de stânga, „Scânteia”. Tot la Iaşi îl cunoaşte pe Mihail Sadoveanu, de la care primeşte primele îndrumări în privinţa scrisului. Între 1936 şi 1939 redactează la Braşov, împreună cu V. Spiridonică, o revistă a scriitorilor …

Read More »

Augustin Buzura

Augustin Buzura (22 septembrie 1938, comuna Berinţa, judeţul Maramureş) – prozator, eseist şi publicist. Este fiul Anei (născută Miclea), ţărancă, şi al lui Ilie Buzura, miner. A absolvit Liceul „Gheorghe Şincai” din Baia Mare în 1955. După o perioadă în care a fost inspector statistician, educator şi agricultor, urmează Institutul de Medicină şi Farmacie din Cluj, Facultatea de Medicină Generală, absolvită în 1964, cu specializare în psihiatrie. Între 1957 şi 1964 lucrează ca funcţionar la Filiala din Cluj a Uniunii Scriitorilor. Debutează literar în 1960, în revista „Tribuna”, unde va fi redactor, şef de secţie şi secretar de redacţie, iar …

Read More »

Teofil Buşecan

Teofil Buşecan (24 ianuarie 1927, Baia Mare – 2 martie 1985, Bucureşti) – prozator şi dramaturg. Absolvent al Facultăţii de Litere din Cluj în 1950, Buşecan devine lector universitar la aceeaşi facultate, obţinând titlul de doctor în filologie în 1952. Publică, începând din 1950, în presa locală („Lupta Ardealului”, „Făclia”, „Tribuna”). Redactor-şef adjunct la ziarul „Munca” din Bucureşti, colaborează la „Contemporanul”, „Revista literară”, „Teatru” şi „Romanian News”. Debutează ca prozator în 1953 cu nuvela Mina din vale, inspirată din viaţa minerilor în perioada construcţiei socialiste, iar ca dramaturg în 1957, cu piesa Nopţile tăcerii. Preocuparea autorului pentru problematica satului, evidentă …

Read More »

Tit Bud

Tit Bud (24 decembrie 1846, Sat-Şugatag, judeţul Maramureş – 19 august 1917) – folclorist. Provenit dintr-o familie de clerici, Bud îmbrăţişează, la rându-i, cariera preoţească, după studii la Ungvar, Beiuş şi Gherla. Timp de patru ani este capelan în Ieud, apoi avansat la Episcopia din Gherla, unde i se încredinţează diverse funcţii administrative. La cerere, se întoarce în satul natal, consacrându-se unei activităţi prodigioase de ridicare a stării economice şi culturale a ţăranilor. Ca revizor diecezan, preşedinte al Reuniunii docenţilor români din Maramureş, vicepreşedinte al Astrei, despărţământul Maramureş, a contribuit la dezvoltarea învăţământului, a întreprins studii de istorie bisericească, a …

Read More »

Florica Bud

Florica Bud (21 martie 1957, Ulmeni, judeţul Maramureş) – prozatoare. Fiică a Corneliei şi a lui Ioan Trif, ţărani, Bud a absolvit Facultatea de Mine din Petroşani (1981), lucrând după aceea ca inginer-manager la o societate comercială. A debutat direct în volum, cu Iubire, sunt un obiect nezburător, apărut în 1992. A colaborat la „Graiul Maramureşului” şi „Clipa zilei” din Baia Mare. Prozele scurte din cartea de debut, dar cu precădere acea „o sumă de proze” din Alergând prin sine (1995) surprind prin supunerea unui moralism sceptic, maliţios, descins direct din Teodor Mazilu, la bizarele „rigori” ale unei arhitecturi epice …

Read More »

Nicolae Breban

Nicolae Breban (1 februarie 1934, Baia Mare) – prozator, eseist, nuvelist şi romancier. Este fiul Constanţei (născută Bohmler) şi al lui Vasile Breban, preot. Face şcoala la Lugoj, unde tatăl său funcţiona în cadrul Episcopiei Greco-Catolice, apoi, după desfiinţarea acesteia odată cu interzicerea cultului greco-catolic în 1948, devenit mirean, trăia din veniturile de proprietar al unor mici unităţi productive (moară, presă de ulei). Exmatriculat din liceu în 1951, ultimul an de studiu, din cauza originii sociale „nesănătoase” – fiu de „exploatator” -, Breban îşi termină studiile în formula „fără frecvenţă”, la Oradea, unde lucrează ca funcţionar. După bacalaureat (1952), se …

Read More »

Petru Bran

Petru Bran (21 ianuarie 1821, Tohat, judeţul Maramureş – 10 octombrie 1877, Budapesta) – publicist şi autor de versuri. Era unul dintre cei doisprezece copii ai preotului Ioan Bran. Între 1832 şi 1838, a urmat liceul la Baia Mare, apoi filosofia la Cluj şi teologia la Blaj. Hirotonit preot în 1844, a slujit în satele Chilioara, Hidig şi, ca protopop, în Craidorolţ. Din 1857, este protopop în Satu Mare. Pasionat bibliofil, însuşindu-şi o întinsă cultură clasică, a câştigat repede stima concetăţenilor, mai ales datorită energiei pe care a dovedit-o în lupta pentru înfiinţarea celei dintâi catedre de limba română la …

Read More »

Corin Braga

Corin Braga (12 ianuarie 1961, Baia Mare) – prozator şi critic literar. Este fiul lui Mircea Braga, critic literar, şi al Rodicăi Braga, prozatoare. După studii liceale terminate în 1980 la Liceul „Octavian Goga” din Sibiu, a absolvit în 1985 Facultatea de Filologie a Universităţii „Babeş-Bolyai” din Cluj Napoca, fiind, între 1981 şi 1985, redactor la revista „Echinox”. Beneficiază de câteva burse de cercetare: la European University din Praga şi la Alcala de Henares din Madrid (1992), şi la Universidad Autonoma din Barcelona (1998). Din 1997 este lector la Facultatea de Litere a Universităţii „Babeş-Bolyai” din Cluj Napoca şi codirector …

Read More »

Ioan Boloş

Ioan Boloş (20 mai 1949, Fărcaşa, judeţul Maramureş) – prozator. Este fiul Anei şi al lui Ştefan Boloş, ţărani. Face şcoala elementară în comuna natală (1957-1963), liceul la Baia Sprie (1963-1964) şi o şcoală profesională sanitară în Satu Mare (1968). A absolvit Facultatea de Medicină Generală a Institutului de Medicină şi Farmacie din Cluj Napoca în 1974. Lucrează la Săuca, Tăşnad, la Spitalul Judeţean Satu Mare, iar din 1991 la Policlinica Judeţeană Satu Mare. Debutează în 1967, în „Luceafărul”, cu schiţa Fuga. În 1974 obţine Premiul de proză al Festivalului naţional studenţesc de la Oradea. Boloş epicizează fapte cotidiene într-o …

Read More »

Andrei Bodiu

Andrei Bodiu (27 aprilie 1965, Baia Mare) – poet şi critic literar. Este fiul Yvonnei (născută Chefneux) şi al lui Anatolie Bodiu, inginer chimist. După cursurile liceale încheiate la Liceul „Unirea” din Braşov (1984), a absolvit Facultatea de Filologie a Universităţii din Timişoara (1988). Elev, apoi student, frecventează „Cercul literar 19” din Braşov şi cenaclul revistei „Orizont”. Colaborează cu versuri, eseuri şi cronici literare la „Dialog”, „Echinox”, „Forum studenţesc”, „Amfiteatru”, „Interval”, „Vatra”, „Astra”, „Poesis”, „Observator cultural” etc. Este, pe rând, profesor de gimnaziu la Apaţa (judeţul Braşov), la Şcoala Normală din Braşov, redactor (din 1990) şi redactor-şef (din 1998) la …

Read More »