Tag Archives: Personalităţi din judeţul Botoşani

Victor Durnea

Victor Durnea (26 octombrie 1951, Zăiceşti, judeţul Botoşani) – editor, traducător şi istoric literar. Este fiul Mariei (născută Zăiceanu) şi al lui Dumitru Durnea, miner. A făcut clasele primare la Vulcan (judeţul Hunedoara), unde a absolvit şi liceul. Între 1970 şi 1974, urmează cursurile Facultăţii de Filologie a Universităţii „Al. I. Cuza” din Iaşi. Repartizat în învăţământul gimnazial, predă la o şcoală generală din oraşul studenţiei sale până în 1980, când devine cercetător la Institutul de Filologie Română „Alexandru Philippide” din Iaşi. Studios şi tenace, cu o putere de muncă deosebită, Durnea îşi consolidează pregătirea în cele câteva stagii de …

Read More »

Lucian Dumbravă

Lucian Dumbravă (11 decembrie 1931, Pârâu Negru, judeţul Botoşani) – critic literar. Fiu al Ancuţei (născută Nistor) şi al lui Constantin Dumbravă, ţăran, Dumbravă urmează primii ani de şcoală în comuna natală, după care pleacă la Cernăuţi pentru a-şi continua studiile la Liceul Militar „Ştefan cel Mare”. După reforma învăţământului din 1948, care prevedea desfiinţarea tuturor liceelor militare din ţară, este transferat la Liceul „Grigore Ghica Vodă” din Dorohoi, unde susţine şi bacalaureatul. Din anul 1950, urmează cursurile Facultăţii de Filologie la Universitatea „ Al. I. Cuza” din Iaşi, al cărei absolvent devine în 1954. După mai puţin de un …

Read More »

Gellu Dorian

Gellu Dorian (pseudonimul literar al lui Gheorghe Borfotină) (13 octombrie 1953, Botoşani) – poet, prozator şi dramaturg. Este fiul Mariei (născută Robu) şi al lui Dumitru Borfotină, administrator silvic. După absolvirea Liceului „A.T. Laurian” din Botoşani (1968-1972), a urmat studii de arte plastice, abandonate, şi cursuri de biblioteconomie. Între 1983 şi 1990, este redactor la revista „Caiete botoşănene”, iar din 1990, redactor-şef al revistei „Hyperion. Caiete botoşănene”. Începând din 1990, activează ca referent de specialitate la Centrul Creaţiei Populare din Botoşani, iar din 1995, este redactor-şef la Editura Axa din acelaşi oraş. În 1993, îşi schimbă numele Gheorghe Borfotină, adoptând …

Read More »

Alexandru Dobrescu

Alexandru Dobrescu (5 septembrie 1947, Botoşani) – traducător, critic şi istoric literar. Este fiul Anei (născută Bucur) şi al lui Tache Dobrescu, pictor şi scenograf. Urmează liceul „August Treboniu Laurian” din Botoşani (1960-1965) şi Facultatea de Filologie a Universităţii „Al. I. Cuza” din Iaşi (1965-1970). În anul 2001 a obţinut titlul de doctor în filologie cu teza Maiorescianismul în cultura română. A funcţionat ca redactor la „Cronica” (1970-1971), la „Convorbiri literare” (1971-1990) şi redactor-şef la aceeaşi revistă (1990-1995). Între 1993 şi 1997 este director al Editurii Mydo Center, apoi director al Muzeului Municipal din Iaşi şi profesor la Universitatea „Petre …

Read More »

Ludovic Dauş

Ludovic Dauş (19 septembrie 1873, Botoşani – 17 noiembrie 1954, Bucureşti) – poet, prozator şi dramaturg. Fiu al Mariei (născută Negri) şi al inginerului ceh Alfred Dauş (Dausch), stabilit în Moldova după răscoala poloneză din 1863, la care ar fi participat, Dauş urmează liceul la Botoşani, Fălticeni şi Bucureşti. Va absolvi, în 1897, Facultatea de Drept din Bucureşti, după care va profesa o vreme avocatura. Intrat în viaţa politică, este ales deputat şi senator. De-a lungul timpului, este director al Imprimeriilor Statului, director al Teatrului Naţional din Chişinău, preşedinte al Ateneului Român, subdirector general al Societăţii Române de Radiodifuziune. Debutează …

Read More »

Theodor Damian

Theodor Damian (28 decembrie 1951, Botoşani) – poet, eseist şi editor. Este fiul Dorei (născută Dumitriu) şi al lui Gheorghe Damian. Absolvent al Seminarului Teologic de la Mănăstirea Neamţ, Damian îşi ia licenţa în teologie la Universitatea din Bucureşti (1975), după care face cursurile de doctorat (1975-1978) la aceeaşi facultate. Din 1973 funcţionează ca preot la Ibăneşti şi Hăneşti, în judeţul Botoşani. În 1978 este numit protoiereu al Protopopiatului Dorohoi, apoi preot paroh al catedralei oraşului Dorohoi. Între 1980 şi 1983 se află în Elveţia, înscris la Universitatea din Lausanne, unde face cercetare pentru teza de doctorat. În paralel, înfiinţează …

Read More »

George Damian

George Damian (24 martie 1927, Zlătunoaia, judeţul Botoşani – 7 august 1998, Suceava) – poet. După studii secundare la Liceul Comercial din Botoşani (1940-1947), urmează Facultatea de Drept din Bucureşti (1949-1953). A lucrat ca judecător la Rădăuţi, funcţionar la Sfatul Popular din Gura Humorului, corespondent al Radiodifuziunii Române. A fost membru fondator al Societăţii Scriitorilor Bucovineni şi redactor la revista „Bucovina literară”. A debutat în „Iaşul nou” în 1950, iar editorial, cu volumul Din Nord, în 1972. Prima şi principala temă a poeziei lui Damian este un puternic sentiment al tradiţiei. Cel dintâi volum o şi conturează în datele ei …

Read More »

George Cuşnarencu

George Cuşnarencu (27 ianuarie 1951, Dorohoi, judeţul Botoşani) – prozator. Este fiul Elvirei şi al lui Boris Cuşnarencu, funcţionar. Familia se stabileşte în Bucureşti, iar Cuşnarencu urmează aici cursurile gimnaziale şi liceale, absolvind în 1977 Facultatea de Limba şi Literatura Română, secţia română-engleză. Frecventează cenaclul universitar de proză Junimea. Funcţionează ca interpret de limba engleză într-o întreprindere de comerţ exterior, apoi devine redactor la „Flacăra” şi „Magazin”. Asupra mediului formativ al facultăţii, scriitorul a insistat în chip deosebit: „Cel mai tulburător mediu care mi-a influenţat personalitatea a fost Facultatea de Limba şi Literatura Română din Bucureşti. Aici am deprins gustul …

Read More »

Mihail Cuciuran

Mihail Cuciuran (5 noiembrie 1819, Botoşani – 5 mai 1844, Fălticeni, judeţul Suceava) – poet. Descendent dintr-o familie de boieri luminaţi (un frate, Iorgu, a colaborat, la „Biblioteca românească” a lui Zaharia Carcalechi), Cuciuran a învăţat în casa părintească cu pedagogul G. de Duchet şi la gimnaziile din Pesta şi Cernăuţi. În 1837 era pregătit să pornească spre Germania, pentru desăvârşirea studiilor. Boala tatălui său l-a silit să se întoarcă la Botoşani. Este numit asesor la Tribunalul din Suceava. Primeşte titlul de comis. Moare tânăr din cauza tuberculozei. Un volum de Poetice cercări îi apărea în 1839; cu unele inedite, …

Read More »

Tiberiu Crudu

Tiberiu Crudu (22 iunie 1882, Tudora, judeţul Botoşani – 25 august 1952, Botoşani) – prozator. Este fiul Mariei şi al lui Vasile Crudu, preot. A urmat Liceul „A.T. Laurian” din Botoşani şi a absolvit Facultatea de Litere din Iaşi (1905), luându-şi licenţa în istorie în 1908. A făcut studii de specialitate la Paris (1911-1912) şi a fost profesor la şcoli din Dorohoi şi Botoşani, director al Şcolii Normale de băieţi din Botoşani. A avut funcţii de conducere în organizaţii culturale locale şi de educare a tineretului. Experienţa participării la două războaie (1913, 1916-1918) este reflectată în scrierile sale. Debutează cu …

Read More »