Tag Archives: Personalităţi din judeţul Bacău

Mihai Drăgan

Mihai Drăgan (6 decembrie 1937, Viişoara, judeţul Bacău – 1 noiembrie 1993, Iaşi) – istoric literar. Este fiul Elenei (născută Stoian) şi al lui Neculai Drăgan, ţărani, şi frate cu Gheorghe Drăgan. A urmat şcoala primară în satul natal şi gimnaziul în Târgu Ocna. Tot aici, între 1952 şi 1955, frecventează liceul, după terminarea căruia se înscrie la Facultatea de Filologie a Universităţii „Al. I. Cuza” din Iaşi, absolvind în 1960. În acelaşi an este şef de cabinet la Catedra de literatură română a acestei facultăţi, devenind apoi asistent (1961-1970), lector (1970-1975), conferenţiar (1975-1991) şi profesor (1991-1993). A fost membru …

Read More »

Gheorghe Drăgan

Gheorghe Drăgan (9 aprilie 1943, Viişoara, judeţul Bacău) – poet, prozator şi eseist. Este fiul Elenei (născută Stoian) şi al lui Neculai Drăgan, ţărani, şi frate cu Mihai Drăgan. Între anii 1958 şi 1961, este elev al Liceului „Oituz” din Târgu Ocna, urmând apoi cursurile Facultăţii de Filologie a Universităţii „Al. I. Cuza” din Iaşi (1961-1966). După ce obţine licenţa în limba şi literatura română, intră în redacţiile revistelor „Iaşul literar” şi „Convorbiri literare” (1966-1969). Între 1970 şi 1990, este lector la Editura Junimea din Iaşi. Câţiva ani (1990-1992) va fi redactor la Studioul Radio Iaşi. În 1992 şi 1993 …

Read More »

Corneliu Dima-Drăgan

Corneliu Dima-Drăgan (25 decembrie 1936, Bacău – 16 februarie 1986, Toronto, Canada) – bibliolog şi istoric literar. Este fiul Floricăi (născută Popescu), asistentă medicală, şi al lui Petru Dima-Drăgan, contabil. Începe şcoala primară la Bacău, o continuă la Tecuci, termină Şcoala Medie nr. 1 din Bacău (1953) şi Facultatea de Filologie din Bucureşti (1954-1958). În 1973 îşi susţine teza de doctorat, Biblioteci medievale româneşti, sub conducerea profesorului Dan Simonescu. Funcţionează ca bibliotecar la Biblioteca Centrală Universitară (1958), redactor la Editura de Stat (1958), inspector în Ministerul Culturii (1960-1962), bibliograf la Biblioteca Centrală de Stat (1962), redactor la „Călăuza bibliotecarului” (1963), …

Read More »

Calistrat Costin

Calistrat Costin (pseudonimul literar al lui Costinel Costin) (30 ianuarie 1942, Bacău) – poet şi prozator. Este fiul Emiliei (născută Bălăiţă) şi al lui Alexandru Costin, subofiţer. A studiat filologia la Universitatea „Al. I. Cuza” din Iaşi, între 1960 şi 1965. A fost asistent universitar la Institutul Pedagogic din Târgu Mureş şi la acela din Bacău, redactor la cotidianul „Informaţia Harghitei” şi la revista „Ateneu”; este director al Teatrului „George Bacovia” şi al Teatrului de Animaţie „Vasile Alecsandri” din Bacău. În 1998 i se acordă Premiul „George Bacovia” pentru poezie. A debutat în presă în 1966, cu articole de critică …

Read More »

Radu Cosaşu

Radu Cosaşu (pseudonimul literar al lui Oscar Rohrlich) (29 octombrie 1930, Bacău) – prozator şi jurnalist. Este fiul Melaniei (născută Wassermann) şi al lui Isac Rohrlich, contabil. La Bucureşti urmează studiile liceale (1940-1948), frecventează un an Facultatea de Litere (1948-1949), e cursant la Şcoala de Literatură „Mihai Eminescu” (1952-1953), fiind şi redactor la „Scânteia tineretului” (1949,1953-1956), iar mai târziu, redactor la revista „Cinema” (1968-1987). Debutează ca reporter la „Revista elevilor” în 1948 şi deţine ani de-a rândul rubrici în „România literară”, „Flacăra”, „Sportul” şi „Informaţia Bucureştiului”, uneori semnând cu pseudonimul Belphegor. Un prim volum, Servim Republica Populară Română, semnat Radu …

Read More »

Vladimir Corbasca

Vladimir Corbasca (pseudonimul literar al lui Vasile Cazan) (30 decembrie 1896, Corbasca, judeţul Bacău – 1 ianuarie 1978, Bucureşti) – prozator, poet şi publicist. Este fiul Elenei şi al lui Atanase Cazan, învăţător. Absolvent al Facultăţii de Drept, s-a consacrat şi preocupărilor literare, pe lângă profesia sa de avocat. Corbasca a fost căsătorit cu una dintre fiicele lui Nicolae N. Beldiceanu. Debutează cu poezie în 1921, în „Viaţa studenţească”, şi colaborează cu poezie şi proză la „România nouă”, „Straja”, „Rampa”, „Flacăra”, „Adevărul literar şi artistic”, „Convorbiri literare”, „Universul”, „Familia” etc. A fost redactor la revistele „Mişcarea umanitară” şi „Limba română” …

Read More »

Abraham Clain

Abraham Clain (16 noiembrie 1907, Moineşti, judeţul Bacău) – poet şi traducător. După ce a absolvit şcoala elementară la Moineşti şi Liceul „Ferdinand” din Bacău, a urmat, între 1929 şi 1936, Facultatea de Medicină din Bucureşti. Debutează cu versuri în „Hasmonaea”, continuând să publice cimilituri, snoave, poezii în revista „Renaşterea naţională” până în anii celui de-al doilea război mondial. Stabilit în 1948 la Haifa, în Israel, scriitorul devine o figură pitorească în literatura locală de limbă română. Va fi distins cu Premiul Sion. Cele două volume ale sale, Cântarea Cântărilor (1978) şi Croitorul fermecat după Şalom Alehem (1998), reprezintă prelucrări …

Read More »

Eugen Ciuchi

Eugen Ciuchi (24 decembrie 1884, Obârşia, judeţul Bacău – ?) – poet. După terminarea liceului la Bacău, Ciuchi se înscrie la Facultatea de Litere şi Filosofie a Universităţii din Bucureşti, pe care o va absolvi în 1908. Din 1914 lucrează ca bibliotecar în cadrul Fundaţiei Universitare „Carol I”. A funcţionat şi ca profesor de istorie şi geografie la Liceul „Principele Mihai”. În 1927 conducea Institutul de Arte Grafice „Convorbiri literare”. A colaborat cu versuri, articole, recenzii şi însemnări de jurnal (Clipe fugare) la „Sămănătorul”, Făt-Frumos”, „Tribuna liberală”, „Cuvântul”, „Cosinzeana”, „Viaţa nouă”, „Steagul”, „Stejarul”, „Florile dalbe”, „Analele Dobrogei”, „Dreptatea” (Chişinău), „Drepturile …

Read More »

Constantin Th. Ciobanu

Constantin Th. Ciobanu (19 februarie 1939, Tisa, judeţul Bacău) – poet şi editor. Este fiul Mariei (născută Dumitru) şi al lui Toader Ciobanu, ţărani. Absolvent în 1957 al Şcolii Normale din Bacău şi în 1962 al Universităţii „Al. I. Cuza” din Iaşi, este profesor la liceele „Grigore C. Moisil” şi „Dimitrie Cantemir” din Oneşti. Poet prodigios, Ciobanu are în acelaşi timp satisfacţia unor realizări legate de numele lui George Călinescu: cenaclurile literare „George Călinescu” (1965) şi „Junimea nouă” (1972), precum şi manifestarea „Zilele culturii călinesciene” (Oneşti, începând din 1969), devenită important loc de dezbateri de idei între creatori din diferite …

Read More »

Mihail Chirnoagă

Mihail Chirnoagă (19 noiembrie 1913, Poduri, judeţul Bacău – 1 decembrie 1948, Bucureşti) – prozator şi critic literar. Fiu de învăţător, Chirnoagă a absolvit Liceul Militar (1931), îmbrăţişând cariera de ofiţer. Debutează publicistic în 1929 în „Foaia tinerimii”. Aflat cu serviciul în garnizoana din Braşov, scoate împreună cu Nicolae Cantonieru şi Aurel Marin revista „Frize” (1934-1935), în care îi apar o serie de proze scurte. Va continua cu acelaşi gen de colaborări, dar, mai ales, cu articole, recenzii şi eseuri critice şi la alte periodice („Braşovul literar”, „Jurnalul literar”, „Însemnări ieşene”, „Lanuri”, „Litere”, „Meşterul Manole”, „Porunca vremii”, „Sfarmă-Piatră”, „Vremea”, „Tribuna …

Read More »