Tag Archives: Personaje literare

Caracterizarea personajului Conu’ Leonida din nuvela „Conu’ Leonida faţă cu reacţiunea”, de I.L. Caragiale

Conu’ Leonida din nuvela Conu’ Leonida faţă cu reacţiunea este unul dintre personajele din teatrul lui I.L. Caragiale căruia critica i-a recunoscut de timpuriu o dimensiune intelectuală – lucru refuzat, nu foarte motivat, aproape tuturor celorlalte, văzute reducţionist ca măşti comice, lipsite de complexitate şi profunzime. Acţiunea se petrece acasă la Conu’ Leonida, pensionarul bucureştean, într-o seară de lăsata secului (avea ce-avea Caragiale cu această sărbătoare: şi prima ieşire la Iunion a familiei lui Jupân Dumitrache din O noapte furtunoasă se petrece tot cu o astfel de ocazie!). Bărbatul stă de vorbă cu Efimiţa, consoarta dumnealui, căreia îi povesteşte amintiri …

Read More »

Caracterizarea personajului Chiriac din drama „O noapte furtunoasă”, de I.L. Caragiale

Chiriac din comedia O noapte furtunoasă, de I.L. Caragiale, este „omul de încredere” al lui Dumitrache Titircă, un fel de gestionar al afacerilor stăpânului casei, dar şi al problemelor sale conjugale în calitatea, acordată cu neatentă largheţe, de bodyguard al Vetei, de paznic care, consimţind la onoarea de familist a jupânului, veghează la păstrarea ei nealterată. Cumulează şi funcţia de sergent în compania unde patronul său este căpitan, conştiinciozitatea şi exigenta cu care îşi exercită atribuţiunile, stând la baza rezultatelor superlative înregistrate de subunitatea pe care o conduce cu mână forte („Jupân Dumitrache: – Ştii cum a regulat compania? E …

Read More »

Caracterizarea personajului Cănuţă din nuvela „Cănuţă, om sucit”, de I.L. Caragiale

Cănuţă este unul dintre personajele catalogate drept insolite, ermetice ale prozei lui I.L. Caragiale în ansamblul căreia face o figură atipică, de „ciudat”. Nu însă în raport cu normele circumstanţialităţii pasabile, ci cu însăşi esenţa lumii în care îşi încastrează existenţa. Cănuţă derivat onomastic cu inflexiuni comice de la Radu, Răducanu – este „un om care toată viaţa lui nu s-a putut potrivi cu lumea”, această incompatibilitate structurală urmărindu-l de la naştere până la moarte, ba chiar şi dincolo de ea. El nu vede, cum se spune îndeobşte, lumina soarelui, ci, mai curând, tenebrele nopţii, maică-sa venindu-i sorocul „să-l nască …

Read More »

Caracterizarea personajului Călătorul din nuvela „Grand Hotel «Victoria Română»”, de I.L. Caragiale

Dacă facem abstracţie de conotaţiile autobiografice – mai pronunţate aici decât în alte texte ale lui I.L. Caragiale şi, de aceea, mai uşor de depistat – Grand Hotel „Victoria Română” este, sub raport strict literar, o proză ce reiterează vechiul motiv al călătoriei şi al călătorului, combinat cu un altul, frecvent la autorul Momentelor, al nopţii infernale (Situaţiunea, Repausul duminical, O noapte furtunoasă, La hanul lui Mânjoală, Inspecţiune, Tren de plăcere etc.). Avem, aşadar, de-a face cu un peregrin care nu se ştie de unde vine şi nici încotro se îndreaptă, popasul în oraşul copilăriei purtând mai curând pecetea hazardului. …

Read More »

Caracterizarea personajului Catindatul din drama „D’ale carnavalului”, de I.L. Caragiale

În lista de „persoane”, Catindatul din comedia D’ale carnavalului, de I.L. Caragiale, figurează anonim ca Un catindat de la percepţie, în rând cu Un ipistat, Un chelner şi O mască. Anonimizarea acestui personaj care, sub raportul întinderii partiturii, este comparabil cu protagoniştii comediei, se explică, prin permanenta situare în exterioritatea acţiunii principale, cu lirele căreia se intersectează aleatoriu şi fără consecinţe efective. Chiar şi atunci când, în secvenţa balului, îşi schimbă costumul cu Nae Girimea de teama lui nenea Iancu de la Ploieşti, despre care crede că se află la carnaval, provocând astfel încurcături suplimentare. Catindatul nu aduce nimic nou …

Read More »

Caracterizarea personajului Anca din drama „Năpasta”, de I.L. Caragiale

Anca este soţia cârciumarului Dragomir din nuvela Năpasta, de I.L. Caragiale, pe care îl bănuieşte că i-a ucis bărbatul dintâi, Dumitru Cirezarul, cu toate că justiţia l-a inculpat şi condamnat pentru omor pe Ion, pădurarul din Corbeni. De 8 ani de când sunt împreună, Anca a transformat căsnicia cu Dragomir într-un iad, aşezând întreaga existenţă a cuplului sub semnul pândei şi provocării neîntrerupte, menite să determine mărturisirea crimei şi să producă astfel temeiul răzbunării pe care femeia o dospeşte, persistentă şi neîndurătoare, în sinea ei: „- La un an ai venit şi mi-ai zis: «Anco, nu-ţi mai trăieşte bărbatul, mă …

Read More »

Caracterizarea personajului Amicul X din schiţa „Amicul X…”, de I.L. Caragiale

Amicul X din schiţa Amicul X… este personajul care atestă capacitatea ieşită din comun a lui I.L. Caragiale de a adapta – mai mult, de a asimila organic tipuri eterne ale literaturii lumii la realităţile cotidiene ale României sfârşitului de secol XIX. Amicul X… este Lăudărosul al cărui arhetip îl regăsim în fabula omonimă a congenerului lui nenea Iancu, grecul Esop, fabulă din care, peste timp şi independent de trupul originar, a supravieţuit finalul, mai cunoscut în varianta latină… „hic Rhodos, hic salta!”, fireşte însă că, pe malul Dâmboviţei, nimeni nu-l somează pe mitoman să facă dovada celor susţinute, deşi …

Read More »

Caracterizarea personajului Amicul din schiţa „C.F.R.”, de I.L. Caragiale

„Magazioner” la C.F.R., Amicul din schiţa C.F.R., de I.L. Caragiale, este „mai mult tânăr ca bătrân”, după cum îl prezintă autorul (apreciere amendată însă de Ghiţă şi Niţă: „G.: – E cam trecut… N.: – Ce cam! E bine de tot”), însurat de cinci luni cu o jună frumoasă „de-ngheaţă puţul” care „n-a împlinit nici douăşunu” de ani. Aflat în stare de euforie bahică („După toate aparenţele, soseşte dintr-un alt stabiliment similar, unde trebuie să fi stăruit mult”), intră „foarte vesel”, „cu pas mai mult hotărât decât sigur” în berăria unde „doi amici, Niţă şi Ghiţă, şed la o masă …

Read More »

Caracterizarea personajului Alexandru I. Odobescu din articolul jurnalistic „A. Odobescu”, de I.L. Caragiale

Publicat după numai o săptămână de la „sfârşitul tragic” al autorului nuvelei istorice Doamna Chiajna, în numerele 233 şi 234 din 16-17 noiembrie 1895 ale „Gazetei poporului”, articolul jurnalistic A. Odobescu, de I.L. Caragiale, reprezintă, la prima vedere, un reportaj-evocare a ultimilor patru ani şi jumătate din viaţa scriitorului Alexandru Odobescu – perioadă marcată de convulsionata poveste de dragoste care îl va împinge la sinucidere. Eroul cunoaşte în împrejurări mondene o tânără femeie pentru care face o pasiune subită. O copleşeşte cu scrisori înflăcărate la care nu primeşte răspuns, ceea ce îl intrigă până peste poate. Urmând sfatul unui prieten …

Read More »

Caracterizarea personajului Aghiuţă din nuvela „Kir Ianulea”, de I.L. Caragiale

Aghiuţă din nuvela Kir Ianulea, de I.L. Caragiale, este un personaj cu dublă natură diabolică şi umană, savuros mai curând în prima ipostază decât în secunda. De altfel, scena iniţială şi cea finală, petrecute în împărăţia iadului, cu un Dardarot ce se vrea înfricoşător, dar nu reuşeşte să fie decât mucalit şi un Aghiuţă simpatic foc, îl lasă pe cititor cu regretul că, nedându-le amploare şi nevalorificându-le generosul potenţial, nenea Iancu a ratat şansa de a îmbogăţi literatura română cu un posibil mare roman fantast comic. Schimbând la 180 de grade locaţia – raiul în loc de intern dar cultivând, …

Read More »