Tag Archives: Personaje din opera lui Mircea Eliade

Caracterizarea personajului Iancu Gore din nuvela „Douăsprezece mii de capete de vite”, de Mircea Eliade

Înscriindu-se în proza fantastică a lui Mircea Eliade, nuvela Douăsprezece mii de capete de vite a apărut în volumul În curte la Dionis din 1977, deşi fusese scrisă în 1952. Nuvele din această perioadă fac parte din literatura contemporană. Privitor la această creaţie inedită şi cu totul aparte, Mircea Eliade mărturiseşte o „concentrare aproape exclusivă asupra prozei fantastice” în esenţa căreia se manifestă concepţia lui despre gândirea mistică şi imaginară ce compune „universuri paralele ale lumii de toate zilele”. Nuvela Douăsprezece mii de capete de vite compune acelaşi spaţiu imaginar al Bucureştiului ca şi nuvela La ţigănci, „un oraş mitic”, …

Read More »

Caracterizarea personajului Gavrilescu din nuvela „La ţigănci”, de Mircea Eliade

Scrisă la Paris în 1959, nuvela La ţigănci, de Mircea Eliade, a apărut pentru prima oară în anul 1962 în revista „Destin” de la Madrid, iar la noi în 1967, în revista „Secolul XX”, fiind apoi inclusă în volumul La ţigănci şi alte povestiri, cu un studiu introductiv de Sorin Alexandrescu. Nuvela face parte din creaţia literară contemporană, este o nuvelă fantastică, scrisă după al doilea război mondial, perioadă în care Eliade ilustrează ideea că opoziţia dintre real şi ireal, dintre sacru şi profan se estompează, între acestea nemaiexistând hotare bine determinate. Subiectul nuvelei este plasat în Bucureştiul de altă …

Read More »

Caracterizarea personajului Barbu Hasnaş din romanul „Nuntă în cer”, de Mircea Eliade

Ca personaj-narator, Barbu Hasnaş din romanul Nuntă în cer, de Mircea Eliade, îşi începe confesiunea din vremea în care era un tânăr student de 24 de ani şi urma studii de inginerie în Franţa, pentru care un unchi îi trimitea lunar o bursă modestă, care-i ajungea „exact cât să-mi duc zilele”. Fiind pasionat de cariera de ofiţer, tânărul Barbu Hasnaş se înrolează voluntar împreună cu alţi studenţi români din Franţa, întrucât izbucnise Primul Război Mondial. Urmează câteva luni o şcoală militară şi se întoarce pe front sublocotenent, fiind decorat de două ori pentru merite deosebite în luptă: „Mă obişnuisem cu …

Read More »

Caracterizarea personajului Andrei Mavrodin din romanul „Nuntă în cer”, de Mircea Eliade

Andrei Mavrodin este primul personaj-narator din romanul Nuntă în cer, de Miarcea Eliade, care îi destăinuie lui Hasnaş concepţia sa iniţială despre iubire, când credea că „niciun bărbat nu s-ar sacrifica pentru un amor”, dar atunci când se îndrăgosteşte, la rândul lui, consideră că „e un destin […] care decide, fără ştirea şi în absenţa noastră, pentru o viaţă întreagă”. O întâlnise pe Ileana în casa unui prieten arhitect, relatează Mavrodin, „într-o zi cenuşie de iarnă, […] 8 ianuarie; îmi amintesc perfect data”. Ca şi Allan, Mavrodin este un personaj lucid, dornic de a-şi analiza cu minuţiozitate stările, trece în …

Read More »

Caracterizarea personajului Allan din romanul „Maitreyi”, de Mircea Eliade

Romanul Maitreyi, apărut în 1933, face parte din literatura interbelică şi ilustrează epicul pur, în care Mircea Eliade creează, în spiritul lui Andre Gide, eroul lucid, dominat de dorinţa cunoaşterii de sine, care-şi ordonează epic experienţele trăite. „Mircea Eliade este cea mai integrală şi servilă întrupare a gideismului în literatura noastră”, afirma George Călinescu. Maitreyi este un roman exotic şi un roman al autenticităţii, în care se îmbină mai multe specii literare: jurnalul, eseul, reportajul. Principala coordonată a romanului este erosul, care se manifestă ca dimensiune esenţială a experienţei omeneşti, acel prea plin al sufletului, văzut ca trăire limită. Romanul …

Read More »