Tag Archives: Perioadă

Contradicţiile industrializării în perioada comunistă

Preliminarii Industrializarea a fost o problemă esenţială pentru regimul comunist. Modelul marxist de modernizare, preluat de comuniştii români, viza industrializarea forţată, cu accentul pus pe industria grea: maşini, siderurgie şi industria chimică, petrol şi gaze. Strategia a fost identică celei sovietice de la începutul anilor ’30, care avea ca model prima revoluţie industrială petrecută în Occident între jumătatea secolului al XVIII-lea şi sfârşitul secolului al XIX-lea. Planul de stat lansat la 24 decembrie 1948 urmărea realizarea a cinci obiective: dezvoltarea extensivă, autarhia economică, planul central şi planificarea, investiţii masive în industria grea în dauna celei de consum şi sovietizarea industriei …

Read More »

Mezoliticul. Perioada postglaciară (circa 8.000-5.600 î.Hr.) pe teritoriul Românei

O vreme s-a socotit că în Europa, între paleolitic şi neolitic nu a existat o comunitate de viaţă, ci o pauză (un hiat, de unde teoria hiatusului). Se deschidea astfel drumul ipotezei după care neoliticul nu s-ar fi dezvoltat şi aici treptat, ci s-ar fi datorat unei noi imigrări de populaţii, care ar fi venit cu el gata format. Cercetările din secolul nostru au dovedit că viaţa societăţilor omeneşti nu s-a întrerupt în Europa la sfârşitul paleoliticului, ci a continuat, dezvoltându-se, chiar dacă această dezvoltare a fost şi ea legată de mişcări complexe ale grupurilor omeneşti. Studiile geologice, paleontologice, paleoclimatice …

Read More »

Distrugerea satelor şi urbanizarea forţată în perioada comunistă

Industrializarea şi construcţia de locuinţe Industrializarea forţată, începută în anii 1949-1950, a avut ca primă consecinţă migrarea rapidă a unei mari părţi din populaţie de la sat la oraş. Populaţia urbană a crescut de la 3.486.995 în 1948 (22% din total) ia 5.667.555 în 1965 (25,8% din total) şi la 11.540.954 în 1985, adică 50,6% din total. La sfârşitul anilor ’50 şi în anii ’60, PCR şi conducerea de stat au lansat un program extins de construcţii de locuinţe, pentru a împlini cerinţele urgente ale noilor orăşeni. Vreme de 15 ani, între anii 1955 şi 1970, apartamentele au fost construite …

Read More »

Istoria geto-dacă în a doua perioadă (circa 300-100 î.Hr.)

Inegalitatea regională din perioadele anterioare a fost mult atenuată după apariţia influenţelor celtice. Totuşi se observa un primat al regiunilor de la Dunărea de jos în epoca de dezvoltare a culturii geto-dace, ceea ce ne îndreptăţeşte să deducem că forţa politică a uniunii de triburi din această zonă s-a menţinut şi după Dromichaites, deşi în izvoarele istorice n-o mai găsim menţionată prin informaţii precise. Grupul galat de la Tylis, care se adaptase repede la civilizaţia elenistică trebuie să fi respectat echilibrul creat la Dunăre în vremea lui Lisimah, căzând la înţelegere cu geţii şi căutând să apere cetăţile pontice împotriva …

Read More »

Craiova în perioada marilor reforme

Regimul politic liberal limitat, introdus în anul 1859, deşi permitea pătrunderea unor elemente burgheze în aparatul politic-administrativ, favoriza tot păturile înstărite. Legea electorală, pe care Principatele au dobândit-o prin Convenţia de la Paris, acorda drepturi politice numai unui număr foarte mic de locuitori. Astfel, în anul 1859, la Craiova căpătau dreptul de a alege numai 116, adică 0,49%, şi cu tot sporul din anii următori – 126 în anul 1860, 148 în 1861, 151 în 1862 şi 152 în 1863 – numărul alegătorilor tot nu a ajuns să atingă nici măcar procentul de 1% din populaţia oraşului. Analizând componenţa corpului …

Read More »