Tag Archives: Perioada postglaciară

Mezoliticul. Perioada postglaciară (circa 8.000-5.600 î.Hr.) pe teritoriul Românei

O vreme s-a socotit că în Europa, între paleolitic şi neolitic nu a existat o comunitate de viaţă, ci o pauză (un hiat, de unde teoria hiatusului). Se deschidea astfel drumul ipotezei după care neoliticul nu s-ar fi dezvoltat şi aici treptat, ci s-ar fi datorat unei noi imigrări de populaţii, care ar fi venit cu el gata format. Cercetările din secolul nostru au dovedit că viaţa societăţilor omeneşti nu s-a întrerupt în Europa la sfârşitul paleoliticului, ci a continuat, dezvoltându-se, chiar dacă această dezvoltare a fost şi ea legată de mişcări complexe ale grupurilor omeneşti. Studiile geologice, paleontologice, paleoclimatice …

Read More »