Tag Archives: Pasteluri

Pasteluri, de Vasile Alecsandri (comentariu literar, rezumat literar)

Ciclul Pasteluri, de Vasile Alecsandri, grupează 40 de poezii, dintre care 32, primele 30 şi ultimele 2, cuprind remarcabile imagini ale priveliştilor patriei, în cea mai mare parte a priveliştilor de la Mirceşti, în diversele ipostaze ce se înfăţişau în cele patru anotimpuri ale anului. Pastelurile au fost publicate în revista „Convorbiri literare”, majoritatea lor în intervalul 1868-1869. Pentru prima oară ele au fost grupate în ciclu, în ordinea ce ne este astăzi cunoscută, la 1875, singura dată în timpul vieţii scriitorului, în ediţia Opere complete, Poezii, III, Pasteluri şi legende. Vasile Alecsandri Ciclul este alcătuit din următoarele pasteluri: Serile …

Read More »

Vânătorul, de Vasile Alecsandri (comentariu literar, rezumat literar)

Poezia Vânătorul, de Vasile Alecsandri, a fost scrisă, după toate probabilităţile, în primăvara anului 1868. A fost publicată pentru prima oară în revista „Convorbiri literare” nr. 5 din 1 mai 1868, apoi reprodusă în ediţia 1875, vol. III. Vasile Alecsandri Vânătorul Vânătorul pleacă grabnic la a ziorilor ivire, Şi pe soare, falnic oaspe, îl salută cu iubire. Lumea veselă tresare, mii de glasuri sunătoare Celebrează însoţirea naturei cu mândrul soare. Valuri limpide de aer, ca o mare nevăzută, Trec alin pe faţa lumii şi din treacăt o sărută. Pe câmpia rourată pasul lasă urmă verde, Ce-n curând sub raza caldă …

Read More »

Valul lui Traian, de Vasile Alecsandri (comentariu literar, rezumat literar)

Poezia Valul lui Traian, de Vasile Alecsandri, a fost scrisă, după indicaţia poetului însuşi, în 1874. A fost publicată pentru prima oară în revista „Columna lui Traian” nr. 9 din 1874, apoi reprodusă în ediţia 1875, vol. III. Vasile Alecsandri Valul lui Traian Pe câmpia dunăreană care fuge-n depărtare, Unde ochii se afundă dintr-o zare-n altă zare Ca pe sânul fără margini şi pustiu de ocean, Unind două orizonuri, iată valul lui Traian! El se-ntinde ca o brazdă ce pe urma-i colosala A săpat, în primul secul, o triremă ideală. Sau ca frânghia destinsă a giganticului arc Ce-l purta, luptând …

Read More »

Tunetul, de Vasile Alecsandri (comentariu literar, rezumat literar)

Poezia Tunetul, de Vasile Alecsandri, a fost scrisă în aceeaşi perioadă cu Dimineaţa, odată cu care a fost publicată de altfel. A fost publicată pentru întâia oară în revista „Convorbiri literare” nr. 6 din 15 mai 1868, apoi reprodusă în ediţia 1875, vol. III. Vasile Alecsandri Tunetul Pe lanul lung şi verde, cu grâul răsărit, O umbră călătoare se-ntinde-ncet şi trece, Precum un râu de munte când gheaţa s-a topit Se varsă peste maluri, câmpiile să-nece. E umbra unor nouri albii, uşori, mănunţi Ce lunecă sub soare, clădind un lanţ de munţi; Ei vin în mezul zilei c-un surd şi …

Read More »

Sfârşitul iernei, de Vasile Alecsandri (comentariu literar, rezumat literar)

Poezia Sfârşitul iernei, de Vasile Alecsandri, a fost scrisă, probabil, pe la mijlocul lui martie 1868. A fost publicată pentru prima oară în revista „Convorbiri literare” nr. 3 din 1 aprilie 1868, apoi reprodusă în ediţia 1875, vol. III. Vasile Alecsandri Sfârşitul iernei S-a dus zăpada albă de pe întinsul ţării, S-au dus zilele Babei şi nopţile vegherii. Câmpia scoate aburi; pe umedul pământ Se-ntind cărări uscate de-al primăverii vânt. Lumina e mai caldă şi-n inimă pătrunde; Prin râpi adânci zăpada de soare se ascunde. Pâraiele umflate curg iute şopotind, Şi mugurii pe creangă se văd îmbobocind. O, Doamne! iată-un …

Read More »

Serile la Mirceşti, de Vasile Alecsandri (comentariu literar, rezumat literar)

Deşi datată de poet „Mirceşti, 1867”, data poeziei Serile la Mirceşti, de Vasile Alecsandri, nu este absolut sigură. Pare mai probabil că poezia a fost scrisă mai târziu, anume pentru a constitui un fel de prefaţă a Pastelurilor, nu mult înainte de prima ei publicare, când pregătea pentru ediţia Socec tipărirea ciclului în ediţia Operelor complete. Tipărită pentru prima dată în „Revista contimporană” nr. 1 din 1 martie 1873, sub titlul O seară de iarnă, a fost reprodusă în ediţia 1875, vol. III. Vasile Alecsandri Serile la Mirceşti Perdelele-s lăsate şi lampele aprinse; În sobă arde focul, tovarăş mângăios, Şi …

Read More »

Secerişul, de Vasile Alecsandri (comentariu literar, rezumat literar)

Poezia Secerişul, de Vasile Alecsandri, a fost scrisă, după toate probabilităţile, în primăvara anului 1869. A fost publicată pentru prima dată în „Convorbiri literare” nr. 5 din 1 mai 1869, apoi reprodusă în ediţia 1875, vol. III. Vasile Alecsandri Secerişul Ciocârlia ciripie, fâlfâind din aripioare, Pe o scară de lumină se coboară de sub soare. Aerul e-n neclintire, el devine arzător; Prepeliţa cântă-n grâie, grierul cântă-n mohor. În cel lan cu spicuri nalte au intrat secerătorii, Pe când era încă umed de răsuriul aurorii. Toţi, privindu-i de departe, par că-noată-n galbin râu. Fetele fără ştergare şi flăcăii fără brâu. Secerea, …

Read More »

Sămănătorii, de Vasile Alecsandri (comentariu literar, rezumat literar)

Poezia Sămănătorii, de Vasile Alecsandri, a fost scrisă în primăvara anului 1868. A fost publicată pentru prima oară în revista „Convorbiri literare” nr. 6 din 15 mai 1868, apoi reprodusă în ediţia 1875, vol. III. Vasile Alecsandri Sămănătorii Sămănătorii harnici, cu sacul subsuoară, Păşescu-n lungul brazdei pe fragedul pământ; Pe culme, pe vâlcele se suie şi coboară Zvârlind în a lor cale seminţa după vânt. „O mie!” zice unul menind cu veselie. „Noroc şi roadă bună!” adaoge un alt. „Ca vrabia de toamnă rotund spicul să fie! Ca trestia cea naltă să fie paiul nalt! Din ziori şi până-n noapte …

Read More »

Sania, de Vasile Alecsandri (comentariu literar, rezumat literar)

Poezia Sania, de Vasile Alecsandri, a fost scrisă în iarna 1867-1868. A fost publicată pentru prima oară în revista „Convorbiri literare” nr. 3 din 1 aprilie 1868, apoi reprodusă în ediţia 1875, vol. III. Vasile Alecsandri Sania Zi cu soare, ger cu stele!… Hai, iubită, la primblare. Caii muşcă-a lor zăbale, surugiul e călare; Săniuţa, cuib de iarnă, e cam strimtă pentru doi… Tu zâmbeşti?… Zâmbirea-ţi zice că e bună pentru noi. Caii scutură prin aer sunătoarele lor salbe, Răpind sania uşoară care lasă urme albe. Surugiul chiuieşte; caii zboară ca doi zmei Prin o pulbere de raze, prin un …

Read More »

Rodica, de Vasile Alecsandri (comentariu literar, rezumat literar)

Poezia Rodica, de Vasile Alecsandri, a fost scrisă în primăvara anului 1868. A fost publicată pentru prima dată în revista „Convorbiri literare” nr. 6 din 15 mai 1868, apoi reprodusă în ediţia 1875, vol. III. Vasile Alecsandri Rodica Purtând cofiţă cu apă rece Pe ai săi umeri albi, rotunzori. Juna Rodică voioasă trece Pe lângă junii sămănători. Ei cu grăbire îi sar în cale, Zicând: „Rodică, floare de crin. În plin să-ţi meargă vrerile tale, Precum tu, dragă, ne ieşi cu plin! S-ajungi mireasă, s-ajungi crăiasă! Calea să-ţi fie numai cu flori, Şi casa casă, şi masa masă. Şi sânul …

Read More »