Tag Archives: Paşoptism

Paşoptism

Paşoptismul este un curent ideologic exprimând starea de spirit şi situarea politică a participanţilor la revoluţia din 1848 în ţările române, configurat în deceniul al cincilea din secolul al XIX-lea, paşoptismul îşi are premisele în mişcarea de înnoire de după 1821, intensificată începând de pe la sfârşitul deceniului, mişcare animată de principii iluministe, moştenite de la Şcoala Ardeleană şi punctată pe tărâmul culturii de realizări care au deschis în istoria României epoca modernă: întemeierea în Ţara Românească şi în Moldova a învăţământului naţional şi a teatrului, precum şi a presei în toate ţinuturile româneşti. În 1840 revista „Dacia literară” imprimă …

Read More »

Generaţia paşoptistă şi proiectul liberal

După 1821, tineri moldoveni şi munteni au plecat la studii în străinătate, cu deosebire la Paris, unde au luat contact cu ideile liberale. Epoca regulamentară, favorabilă şcolii naţionale şi contactelor intelectuale cu Occidentul, a asigurat formarea unei generaţii preocupate de transformarea fundamentală a societăţii româneşti. Această generaţie a contribuit la organizarea Revoluţiei de la 1848 şi la fondarea statului naţional. Ideilor liberale s-au afirmat în anumite cercuri politice şi culturale, în cadrul unor societăţi secrete dintre care unele erau legate de lojele masoneriei franceze, care reuneau o serie de personalităţi: Nicolae Bălcescu, Ştefan Golescu, C.A. Rosetti, Mihail Kogălniceanu, fraţii Golescu, …

Read More »

Programul politic paşoptist şi crearea României moderne

Revoluţia română din 1848-1849 este unul dintre cele mai importante momente din istoria modernă a românilor. Acum s-a făcut pasul decisiv pentru înscrierea ţărilor române în orbita modernităţii. În lipsa unei burghezii naţionale puternice, susţinerea revoluţiei a venit, în principate, de la boierimea locală şi tineretul intelectual, iar în Transilvania de la tinerii intelectuali români. Revoluţia a însemnat şi un pas în lupta de eliberare naţională, pregătind Unirea Principatelor şi Independenţa. Românii din Transilvania au fost recunoscuţi ca naţiune politică atât de către austrieci prin Constituţia din 20 februarie 1849, cât şi de către maghiari prin legea naţionalităţilor votată de …

Read More »