Tag Archives: Partidul Comunist Român

Crearea Partidului Comunist Român

Lupta ideologică pentru crearea Partidului Comunist Român Ideile socialiste au avut în anii următori primului război mondial o arie largă de răspândire, propagându-se în toate categoriile de oameni ai muncii, dar îndeosebi în rândurile proletariatului industrial. Purtătorii acestor idei în perioada, 1918-1921 au fost membrii Partidului Socialist, ai organizaţiilor sindicale muncitoreşti şi ai grupurilor comuniste care, deşi restrânse numericeşte, activau atât în interiorul partidului cât şi în afara lui. Activitatea organizaţiilor muncitoreşti a devenit din ce în ce mai viguroasă şi mai cuprinzătoare odată cu părăsirea teritoriului României de către armatele de ocupaţie germane. În luna noiembrie 1918, vechiul partid …

Read More »