Tag Archives: Partid politic

Crearea Partidului Comunist Român

Lupta ideologică pentru crearea Partidului Comunist Român Ideile socialiste au avut în anii următori primului război mondial o arie largă de răspândire, propagându-se în toate categoriile de oameni ai muncii, dar îndeosebi în rândurile proletariatului industrial. Purtătorii acestor idei în perioada, 1918-1921 au fost membrii Partidului Socialist, ai organizaţiilor sindicale muncitoreşti şi ai grupurilor comuniste care, deşi restrânse numericeşte, activau atât în interiorul partidului cât şi în afara lui. Activitatea organizaţiilor muncitoreşti a devenit din ce în ce mai viguroasă şi mai cuprinzătoare odată cu părăsirea teritoriului României de către armatele de ocupaţie germane. În luna noiembrie 1918, vechiul partid …

Read More »

Monarhia din România şi partidele politice

România Mare nu a însemnat doar graniţe lărgite, provincii reunificate sau probleme ale minorităţilor, ci şi un nou sistem politic. Votul universal acordat în 1918 şi aplicat pentru prima dată în 1919, a adus cu sine o nouă configuraţie pe scena politică şi un nou tip de discurs politic. Pe de altă parte, după marele rol pe care l-a jucat în timpul războiului, monarhia suferă acum o scădere de prestigiu, în special după ceea ce s-a numit criza dinastică. Monarhia Războiul de întregire a ridicat enorm cota de popularitate a monarhiei: atitudinea lui Ferdinand faţă de Antantă, promisa reformă agrară, …

Read More »

Principalele instituţii ale statului român modern şi partidele politice în a doua jumătate a secolului al XIX-lea şi începutul secolului al XX-lea

Sistemul politic al României moderne a avut la bază Constituţia din 1866, care a creat fundamentul democratic al vieţii politice. România a intrat în rândul monarhiilor constituţionale, în cadrul cărora suveranul era doar arbitru şi factor de echilibru. Rolul principal îl aveau partidele politice, care din 1895 au venit la putere prin mecanismul alternanţei la guvernare. Parlamentul, ales prin vot cenzitar, a fost spaţiul consacrat al disputelor pe seama legilor propuse de partidele politice. Monarhia Rolul monarhiei în istoria României moderne a fost fundamental. Domnitorul, apoi regele îşi exercita atribuţiile în limitele actului din 1866, care îi oferea largi prerogative …

Read More »

Monarhia luptelor de partid înainte de Carol al II-lea

Cu toată neaşteptata cădere a quasi-dictatorului iugoslav (februarie 1939), cu toate asigurările anglo-franceze şi înfrânarea momentană a încercării de lovitură ungară, în martie (1939), cea mai elementară prudenţă, ca şi interese economice care se puteau aprecia uşor, trebuiau să impună deci României, în regimul care, cum se va vedea, se schimbase încă de la începutul anului 1938, o politică de aşteptare până la o lămurire, prin înţelegerile dorite de Anglia sau fie şi prin adevărata catastrofă a unui nou război, a situaţiei generale, ameninţată, ani întregi de zile, şi de urmările războiului civil spaniol şi de neaşteptatele revendicări italiene contra …

Read More »