Tag Archives: Palestinian

Palestinieni

Palestinienii sunt o populaţie răspândită pe teritoriul istoric al Palestinei/Israelului, în diferite ţări din Orientul Apropiat, ca şi în alte colţuri ale lumii (circa 6 milioane de persoane; 3,5 milioane sunt înregistraţi ca refugiaţi, o treime dintre ei trăind în tabere). Cea mai mare parte a comunităţilor palestiniene a avut, în măsură mai mare sau mai mică, o evoluţie comună: rurală în proporţie de peste 75% în 1960, societatea arabă din Israel şi – cu o oarecare întârziere – din teritoriile ocupate a devenit în majoritate urbană la sfârşitul anilor 1980. Fenomenul a fost însoţit de o dezvoltare a proletariatului …

Read More »