Tag Archives: Paleolitic

Paleoliticul mijlociu (circa 120.000-100.000 de ani) pe teritoriul României

Paleoliticul mijlociu începe a se dezvolta în cursul ultimei interglaciaţiuni şi cu deosebire în primul stadiu al ultimei glaciaţiuni, depăşindu-l uneori. Glaciaţiunea Wurm, cu deosebire, a avut o puternică înrâurire asupra dezvoltării de mai târziu a omenirii, prin impunerea unor noi forme de muncă şi viaţă. Omul paleoliticului mijlociu este Homo primigenius (omul prim-născut) sau omul de tip Neandertal, numit astfel după locul descoperirii din 1856, Neanderthal în Germania. El este adevăratul urmaş al hominizilor: scund, îndesat, cu capul mare, având o capacitate craniană de 1.200-1.600 cmc, cu fruntea teşită, faţă largă, arcadele supraorbitare proeminente, orbite mari rotunde, falca de …

Read More »

Paleoliticul superior (circa 100.000-10.000 de ani) pe teritoriul României

În primul interstadiu al glaciaţiunii Wurm (Wurm I-II), începe evoluţia paleoliticului superior, care cuprinde apoi restul duratei acestei ultime glaciaţiuni, depăşind-o chiar într-o anumită măsură. Deşi clima oscilează, mai blândă în interstadii şi mai aspră în stadiile glaciare, în linii mari se menţin aceleaşi animale cunoscute omului din paleoliticul mijlociu. Răcirea şi încălzirea repetată a climei a provocat pendularea geografică a mamiferelor, ceea ce a dus cu vremea la o adaptare a lor la aceste variaţii ale mediului. De aceea nu este de mirare că în acest cadru fizic mereu în schimbare nu se remarcă prea mari prefaceri în compunerea …

Read More »

Paleoliticul inferior. Antropogeneza (circa 600.000-120.000 de ani) pe teritoriul Europei

Perioada de dezvoltare a hominizilor până la apariţia neandertalienilor aparţine din punct de vedere geologic pleistocenului inferior şi mijlociu, începând din glaciaţiunea Gunz şi durând în unele locuri până în ultima interglaciaţiune Riss-Wurm, iar arheologic paleoliticului inferior. La rândul său, paleoliticul inferior se împarte în mai multe trepte de dezvoltare culturală. Aceste trepte sunt: Protopaleoliticul (primul paleolitic) cunoscut şi sub numele de „cultura de prund”, a fost descoperit în mai multe locuri: în Africa (de exemplu la Kafu în Uganda, Ta Oldoway în Tanganica, în Algeria şi în Maroc); în Asia de sud-est (de exemplu la Padjitan în Java, Irrawady …

Read More »

Paleoliticul pe teritoriul României

La începutul cuaternarului, lanţul Carpaţilor suferă o ridicare treptată de peste 1.000 m; pe vârfurile înalte apar apoi gheţarii. Urmele acestora – circuri glaciare şi morene – sunt prezente în toate masivele care depăşesc 2.000 m altitudine; Parâng, Retezat, Făgăraş, Bucegi, Rodna etc. Prin înălţarea Carpaţilor, lacurile care acopereau o bună parte din Oltenia, Muntenia, Transilvania, Moldova de Jos şi Câmpia Panonică, se retrag în regiuni din ce în ce mai joase. Puhoaiele apelor devin mult mai active, umplând lacurile cu pietrişuri, nisipuri şi mâluri, în care mai apoi, datorită ridicării scoarţei pământului, apele îşi adâncesc văile, luând astfel naştere …

Read More »