Tag Archives: Ortografie

Principiile ortografiei limbii române

Principiul fonetic (fonologie) Principiul fonetic (fonologie) – în virtutea căruia, notarea corespunde realizării fonemelor în rostirea literară contemporană. Neconcordanţele între pronunţie şi scriere Neconcordanţele între pronunţie şi scriere sunt determinate de: → utilizarea unei singure litere pentru redarea în scris a două sau trei sunete • vocală: bine • semivocală: iarbă • nesilabic: pomi (afonizat) • gz: examen • cs: excursie • notează diftongul ie în cazul pronumelor personale: eu, el, ei, ele şi a formelor flexionare ale verbului a fi: eşti, este, eram, erai etc. → grupuri de două sau trei litere notează în scris un singur sunet: • ch şi gh …

Read More »