Tag Archives: Originile viniculturei la români de B.P. Hasdeu

Originile viniculturei la români, de B.P. Hasdeu (comentariu literar, rezumat literar)

Originile viniculturei la români, de B.P. Hasdeu, este un studiu lingvistic a cărui primă ediţie a fost publicată în „Columna lui Traian” nr. 4 din 1874. Conferă Dicţionarul limbii române, s. auă, unde se dă un citat cu auă din Psaltirea Scheiană (fapt relevat încă de Hasdeu în Etymologicum Magnum Romaniae). Termenul e cunoscut şi astăzi în sudul Olteniei şi prin Teleorman, cum avea să arate tot Hasdeu. În Curente din bătrâni el propune o etimologie acceptabilă: lat. uva > rom. oaă > oauă > auă. În aromână este forma auă, cu a protetic, ceea ce a făcut pe unii …

Read More »