Tag Archives: Ode

Odă statuiei lui Mihai Viteazul, de Vasile Alecsandri (comentariu literar, rezumat literar)

Odă statuiei lui Mihai Viteazul, de Vasile Alecsandri, este o poezie scrisă, după toate probabilităţile, cu puţin înainte de publicarea ei, cu prilejul înălţării statuii lui Mihai Viteazul la Bucureşti, în 1876. Publicată pentru prima oară în „Revista contimporană” nr. 11 din 1 noiembrie 1874, apoi în revista „Orientul latin” nr. 16 din 13 noiembrie 1874, în revista „Convorbiri literare” nr. 9 din 1 decembrie 1874. Reprodusă de scriitor în ediţia 1875, vol. III. Vasile Alecsandri Odă statuiei lui Mihai Viteazul Mărire, adorare, îngenunchere ţie, Gigant din alte timpuri, fruntaş între eroi! Mihai! frate de arme cu dalba vitejie, Oaspe …

Read More »

Odă la statuia lui Ştefan cel Mare, de Vasile Alecsandri (comentariu literar, rezumat literar)

Odă la statuia lui Ştefan cel Mare, de Vasile Alecsandri, este o poezie scrisă în primele luni ale anului 1883, în vederea inaugurării statuii lui Ştefan cel Mare de la Iaşi, care a avut loc în iunie 1883. Pentru această solemnitate a fost, după cum se ştie, şi Mihai Eminescu la Iaşi. A fost publicată pentru prima oară în revista „Convorbiri literare” nr. 3 din 1 iunie 1883, apoi reprodusă în volumul Fântâna Blanduziei. Vasile Alecsandri Odă la statuia lui Ştefan cel Mare Tu eşti! tu, Ştefan! tu, străbune! De patru seculi adormit. De patru seculi, o! minune! În veci …

Read More »

Odă cătră Bahlui, de Vasile Alecsandri (comentariu literar, rezumat literar)

Poezia Odă cătră Bahlui, de Vasile Alecsandri, a fost scrisă în ultima parte a anului 1844, probabil după suspendarea „Propăşirii”, căreia desigur poetul îi destina bucata de proză Iaşii în 1844, în care se afla intercalată şi această poezie. A fost publicată pentru prima oară în „Calendarul pentru poporul românesc pe anul 1845”, Iaşi. Poezia a fost reprodusă în ediţia 1853, ediţia 1863, ediţia 1875, vol. I. Vasile Alecsandri Odă cătră Bahlui Adeseori departe de-a lumei triste valuri, Cu pasuri regulate eu măsur al tău pod, Bahlui! locaş de broaşte! râu tainic, fără maluri, Ce dormi, chiar ca un paşă, …

Read More »

Oda ostaşilor români, de Vasile Alecsandri (comentariu literar, rezumat literar)

Oda ostaşilor români, de Vasile Alecsandri, este o poezie scrisă, după datarea poetului, la 28 noiembrie 1877, ziua capitulării Plevnei sau, mai probabil, foarte curând după aceea. În orice caz, la 15 decembrie 1877 poezia se afla deja „mai demult” la Iacob Negruzzi. A fost publicată pentru întâia oară în revista „Convorbiri literare” nr. 10 din 1 ianuarie 1878, apoi reprodusă în ediţia 1880, vol. III. Vasile Alecsandri Oda ostaşilor români Juni ostaşi ai ţării mele, însemnaţi cu stea în frunte! Dragii mei vultani de câmpuri, dragii mei şoimani de munte! Am cântat în tinereţe strămoşeasca vitejie, Vitejie fără seamăn …

Read More »

Grai valah, de Vasile Voiculescu (comentariu literar, rezumat literar)

Apartenenţa operei la genul liric, specia literară odă Vasile Voiculescu a fost de profesie medic, realizând în paralel o operă literară amplă şi complexă, de la poezii patriotice la creaţii lirice religioase, de la nuvele realiste la proză fantastică. Oda este o specie a genului liric, prin care autorul exprimă direct sentimentele de admiraţie şi veneraţie pentru ţară, popor, o personalitate glorioasă, o idee măreaţă sau un eveniment de interes naţional Tonul este elogiativ, autorul scoţând în evidenţă meritele deosebite ale celui lăudat, omagiat. Poezia Grai valah, de Vasile Voiculescu, este o odă închinată limbii române, poetul exprimându-şi admiraţia pentru …

Read More »

Patria română, de George Coşbuc (comentariu literar, rezumat literar)

Apartenenţa operei la genul liric, specia literară odă Oda este o specie a genului liric, prin care autorul exprimă sentimentele de admiraţie şi veneraţie pentru ţară, popor, o personalitate glorioasă, o idee măreaţă sau un eveniment de interes naţional. Tonul este elogiativ, autorul scoţând în evidenţă meritele deosebite ale celui lăudat, omagiat. George Coşbuc este un poet ardelean, a cărui operă se defineşte ca expresie a vieţii şi aspiraţiilor poporului român, fiind o adevărată monografie a satului românesc. Poetul însuşi a cerut scriitorilor: „să nu risipim ce au adunat părinţii noştri dacă nu putem noi înşine să mai sporim averea; …

Read More »

Odă (în metru antic), de Mihai Eminescu (comentariu literar, rezumat literar)

Poezie a maturităţii artistice depline, a împlinirii perfecţiunii clasice „în metru antic”, Oda lui Mihai Eminescu a fost publicată în decembrie 1884, după ce parcursese un lung proces de gestaţie de aproape zece ani, timp în care poetul a conceput unsprezece variante succesive. O primă versiune în metru antic este Oda pentru Napoleon, devenită în altă variantă Odă (în metru antic), păstrând acelaşi motiv poetic al măririi, ca simbol al originii geniului, al prorocirii. În versiunile următoare, se accentuează atitudinea lirică şi se conturează stări tipic eminesciene: voluptatea durerii, sentimentul prefacerii vieţii în vis, poezia devenind o elegie de iubire. …

Read More »