Tag Archives: Nicolae Costin

Nicolae Costin

Nicolae Costin (1660-1712) – cronicar şi traducător. Al doilea dintre fiii cronicarului Miron Costin, Costin a învăţat la Şcoala iezuită şi, probabil, la Şcoala Domnească din Iaşi, apoi la Lemberg. Cunoştea perfect limbile latină, slavonă şi polonă, mai puţin greaca şi, poate, franceza şi italiana. Implicat, ca şi Velicico Costin, unchiul său, în complotul din 1691 împotriva domnitorului Constantin Cantemir, este închis împreună cu fraţii săi, Ioniţă şi Pătraşcu. Eliberat pe chezăşia unor boieri de frunte, cărturarul moldovean se refugiază în Ţara Româ­nească, la Curtea lui Constantin Brâncoveanu. Întors în Mol­dova, din treti-logofăt ajunge cu timpul hatman, vornic al Ţării …

Read More »