Tag Archives: Neolitic

Neoliticul timpuriu (circa 5.500-3.500 î.Hr.) pe teritoriul României

În mileniul al V-lea î.Hr., poate chiar puţin mai înainte, întregul teritoriu al României era locuit de triburi a căror economie se baza pe cultivarea plantelor şi creşterea animalelor domestice. Procesul de trecere de la o economie de vânătoare, cules şi pescuit, la o economie nouă, agricolă-primitivă, se încheie spre sfârşitul acestei etape, chiar dacă unele trăsături ale noii structuri social-economice nu s-au cristalizat definitiv, din cauza stadiului încă înapoiat al forţelor de producţie. La sfârşitul etapei istorice, de care este vorba aici, triburile neolitice de pe teritoriul României atinseseră acea treaptă de dezvoltare, care le deschidea calea spre o …

Read More »

Perioada de înflorire a organizării gentilice matriarhale. Epoca nouă a pietrei (neoliticul) pe teritoriul României

Trăsăturile generale ale epocii şi dezvoltarea forţelor de producţie Epoca nouă a pietrei sau neoliticul (de la grecescul neos „nou” şi lithos „piatră” a urmat după epoca mezolitică. Ea a însemnat şi în istoria străveche a patriei noastre o vreme de mari schimbări progresive, care au avut loc în cultura materială a triburilor acelei epoci. Experienţa dobândită în perioadele anterioare a fost acum îmbogăţită mult şi folosită în chip creator de către om, în lupta împotriva naturii. Relaţiile dintre membrii societăţii primitive nu au slăbit nici în această epocă, ci din contra, datorită dezvoltării muncii pe baza unor unelte de …

Read More »

Etapele de dezvoltare a neoliticului pe teritoriul României

Principalele izvoare ale epocii neolitice rămân tot cele arheologice. Datorită avântului luat de cercetarea arheologica din tara noastră în   ultimii 15 ani, documentarea privitoare la această etapă a orânduirii comunei primitive s-a îmbogăţit considerabil şi ea merită a fi cunoscută, cel puţin sub o formă mai restrânsă, cu tot caracterul mai tehnic pe care îl comportă prezentarea ei. Culturile arheologice, care vor fi descrise mai jos, oferă o perspectivă interesantă asupra întregii evoluţii a societăţii omeneşti din epoca neolitică de pe teritoriul României în cele aproape patru milenii de viaţă agricolă primitivă care a precedat – şi a condiţionat – …

Read More »

Neoliticul mijlociu (circa 3.500-2.800 î.Hr.) pe teritoriul României

În cursul acestei noi etape, s-a încheiat procesul de cristalizare a trăsăturilor caracteristice ale vieţii neolitice. Orânduirea comunei primitive atinge acum forme mai evoluate. Fondul producţiei materiale rămâne în general acelaşi, ca şi în etapa precedentă, dar progresele realizate în domeniul forţelor de producţie au determinat schimbări importante în toate compartimentele vieţii tribale, aşa cum se reflectă ele în datele arheologice, care, completate şi cu cele etnografice, pot oferi o imagine mai deplină decât în etapa precedentă a felului de viaţă şi a stadiului mai înaintat de organizare socială. Vechea unitate culturală din epoca anterioară s-a fărâmiţat. Comunităţile tribale locale …

Read More »

Neoliticul târziu (circa 2800-1900 î.Hr.) pe teritoriul României

În această nouă etapă, comunităţile tribale locale au atins cea mai înaltă treaptă a orânduirii comunei primitive, când triburile neolitice de pe teritoriul tării noastre au cunoscut şi o stare economică mai bună. În domeniul forţelor de producţie se constată un mare avânt. Creşterea productivităţii muncii şi a producţiei, având drept urmare crearea acum a unor rezerve sporite de produse, au generat lupte intertribale urmate imediat şi în chip necesar de apariţia aşezărilor întărite cu şanţuri, ca cele de la Cucuteni, Hăbăşeşti, Truşeşti, Vidra, şi uneori şi cu valuri de apărare, ca la Sălcuţa. Contactul cu comunităţile ariei egeo-mediteraneene – …

Read More »